قوانین طلاق در ایران

قوانین طلاق در ایران

راه های انحلال نکاح

انحلال عقد نکاح طبق قانون از چند طریق امکانپذیر است. طبق ماده 1120 قانون مدنی، عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد موقت (صیغه) منحل می شود.

روش های انحلال نکاح که در ماده 1120 قانون مدنی به آن اشاره شد با هم تفاوت هایی دارند و هر یک آثار حقوقی خاصی برای زن و مرد به همراه دارد.

طلاق یا فسخ نکاح ممکن است از سوی زن یا مرد مطرح شود و در صورت موجه بودن دلایل هر یک از طرفین برای طلاق یا فسخ نکاح دادگاه برای پایان ازدواج زن و شوهر، رای مقتضی صادر می کند.

همچنین در عقد موقت، پایان رابطه زوجیت بین زن و شوهر نسبت به طلاق و فسخ نکاح بسیار آسانتر است و با پایان مدت یا بذل مدت از سوی زوج انجام می شود و برای انحلال نکاح در عقد موقت نیازی به مراجعه زن یا مرد به دادگاه خانواده نمی باشد.

اگر در خصوص شرایط طلاق زوجه نیاز به راهنمایی و مشاوره با یک وکیل طلاق تضمینی با تجربه داری، موسسه حقوقی دادآرمان بهترین وکیل طلاق در شمال تهران را به شما معرفی می کند.

طلاق چیست؟

طلاق به معنی پایان شرعی و قانونی ازدواج و جدا شدن زوجین از یکدیگر است و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می ‌رود.

در واقع طلاق یکی از راه های پایان زندگی مشترک زن و شوهر است. طلاق در فقه یکی از حقوق مرد می باشد، از این رو جزو ایقاعات بوده و یک طرفه از طرف مرد مطرح می شود.

طبق ماده 1139 قانون مدنی، طلاق مخصوص عقد دائم بوده و زن در عقد موقت با پایان مدت یا بذل آن از سوی شوهر از زوجیت خارج می ‌شود و در عقد موقت برخلاف عقد دائم برای پایان ازدواج موقت نیازی به طی کردن تشریفات طلاق و جاری شدن صیغه طلاق نمی باشد.

طبق قوانین طلاق در ایران، طلاق ممکن است از طرف مرد، از طرف زن و یا از طرف زوجین (طلاق توافقی) مطرح شود.

وکیل طلاق موسسه حقوقی دادآرمان آماده ی پاسخگویی به سوالات شما در خصوص طلاق و دعاوی مربوط به آن مانند دعوای اثبات زوجیت، ترک انفاق، دادخواست الزام به تمکین زوجه و… است، از این رو می تونی با شماره ی بهترین وکیل طلاق تضمینی در شرق تهران تماس بگیری و مشاوره رایگان دریافت کنی.

طلاق از طرف مرد طبق قوانین طلاق در ایران

طبق ماده 1133 قانون مدنی، مرد حق طلاق دارد و می تواند برای طلاق دادن همسرش از دادگاه خانواده تقاضای طلاق نماید. طبق قوانین طلاق در ایران چون اختیار طلاق با مرد است، او می تواند بدون اینکه دلیل موجهی برای طلاق همسرش داشته باشد برای طرح دادخواست طلاق اقدام کند.

مرد برای طلاق دادن زن خود باید ابتدا به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند و دادخواست طلاق از طرف مرد را به دادگاه خانواده تقدیم کند و هزینه دادرسی طلاق را نیز پرداخت نماید.

همچنین طبق قوانین طلاق در ایران برای اینکه مرد بتواند زن خود را با دلیل یا بدون دلیل موجه طلاق بدهد باید ابتدا حقوق مالی زوجه را که شامل مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت، تنصیف اموال مرد است را پرداخت کند و دادگاه خانواده ابتدا برای حقوق مالی زوجه و مسائل غیرمالی طلاق مانند حضانت فرزند مشترک (در صورت داشتن فرزند) و حق ملاقات با فرزند پس از طلاق تعیین تکلیف می کند و مهمترین شرط صدور رای طلاق از طرف مرد و یا همان گواهی عدم امکان سازش پرداخت حقوقی مالی زوجه از سوی مرد است و تا زمانی که مرد حقوق مالی زن را پرداخت نکند نمی تواند رای طلاق را اجرا کند.

البته اگر مرد نتواند مهریه زن را یکجا پرداخت کند می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به دادگاه تقدیم کند و در صورت اثبات اعسار او، دادگاه برای نحوه و مقدار پرداخت مهریه زن تصمیم گیری می کند و مرد به دلیل ناتوانی مالی می تواند مهریه را به صورت اقساطی پرداخت کند.

موسسه حقوقی دادآرمان بهترین وکیل طلاق در غرب تهران را به شما معرفی می کند تا با دریافت راهنمایی و مشاوره در خصوص دعاوی طلاق بتونی به حقوق خود در طلاق برسی.

طلاق از طرف زن طبق قوانین طلاق در ایران

طبق قوانین طلاق در ایران زن حق طلاق ندارد و نمی تواند بدون دلیل موجه و محکمه پسند طلاق بگیرد. زن می تواند با اثبات دلایل خود برای طلاق در دادگاه تقاضای طلاق نماید.

طبق ماده 1130 قانون مدنی، در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق نماید و طبق تبصره ی این ماده، عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن برای زوجه مشکل باشد و مصادیق عسر و حرج در تبصره این ماده بیان شده است.

ترک انفاق، اعتیاد زیان آور مرد، ترک زندگی خانوادگی از جمله موارد عسر و حرج زن محسوب می شود، مانند طلاق زن به دلیل ضرب و شتم. (طبق بند 2 شروط دوازده گانه عقدنامه و بند 4 ماده 1130 قانون مدنی، ضرب و شتم از مصادیق سوء رفتار زوج می باشد.) و یا طبق بند 6 و 9 شروط عقدنامه و بند 3 ماده 1130 قانون مدنی، طلاق زن به دلیل محکومیت کیفری زوج از مصادیق عسر و حرج زوجه محسوب می شود.

همچنین طبق قوانین طلاق در ایران زن می تواند با وجود یکی از شروط دوازده گانه عقدنامه درخواست طلاق نماید و در صورت اثبات هر یک از دلایل طلاق از طرف زن، دادگاه به درخواست زن حکم طلاق را صادر می کند.

طبق قوانین طلاق در ایران، طلاق خلع نیز یکی دیگر از راه های طلاق از طرف زن است و زن می تواند با بذل مهریه خود به دلیل کراهتی که از شوهرش دارد، تقاضای طلاق خلع بنماید. همچنین زن می تواند برای اثبات کراهت خود از شوهر مالی بیشتر از مهریه (فدیه) را به شوهرش ببخشد تا بتواند طلاق بگیرد.

مدت اعتبار رای طلاق از طرف زن یا همان حکم طلاق 6 ماه پس از ابلاغ رای است.

برای اطلاع از مصادیق عسر و حرج زوجه و طلاق به دلیل عسر و حرج، مانند طلاق زن به دلیل توهین و فحاشی مرد، طلاق به دلیل بیماری روانی و… از طریق کانال حقوقی تلگرام، با وکیل طلاق تضمینی موسسه حقوقی دادآرمان در ارتباط باشید…

طلاق توافقی طبق قوانین طلاق در ایران

در طلاق توافقی برخلاف طلاق یک طرفه (طلاق از طرف مرد و طلاق از طرف زن) زن و مرد هر دو برای طلاق با هم توافق دارند و برای پایان دادن به زندگی مشترک خود اقدام به طرح دادخواست طلاق توافقی می نمایند.

طبق قوانین طلاق در ایران در طلاق توافقی زن و مرد باید خودشان بدون دخالت دادگاه در مورد مسائل مالی و غیرمالی طلاق توافق کنند و توافقات خود را به صورت مکتوب و امضا شده به دادگاه تقدیم کنند و زن و مرد باید پس از طلاق بر طبق توافقات خود عمل نمایند.

همچنین طبق قوانین طلاق در ایران در طلاق توافقی زوجین باید ابتدا در سامانه تصمیم طلاق ثبت نام کنند و سپس به مرکز مشاوره مراجعه نمایند و در جلسات مشاوره پیش از طلاق به جهت ایجاد صلح و سازش بین زن و شوهر شرکت کنند و در صورتی که پس از شرکت در جلسات مشاوره زن و شوهر همچنان به طلاق اصرار داشته باشند گواهی عدم انصراف از طلاق صادر می شود.

* نکته: در خصوص توافقات زوجین در طلاق توافقی باید به این نکته اشاره کرد که در طلاق توافقی امکان تغییر توافقات وجود دارد و زن و مرد می توانند حتی در هنگام اجرا و ثبت طلاق و یا پس از ثبت طلاق توافقی، توافقات خود را تغییر دهند.

برای اینکه از نحوه مطالبه حقوق مالی خود در طلاق مطلع بشی، با موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر و از بهترین وکیل طلاق تضمینی در تهران مشاوره رایگان دریافت کن.

درخواست طلاق با داشتن وکالت در طلاق

طبق قوانین طلاق در ایران زن با داشتن وکالت در طلاق از سوی شوهر حق طلاق پیدا می کند و می تواند هر زمان که بخواهد با استفاده از وکالت در طلاق اقدام به طرح دادخواست طلاق نماید.

حق طلاق زن (وکالت در طلاق) یکی از حقوقی است که مرد می تواند به اختیار زوجه واگذار کند. برای اینکه زن بتواند با استفاده از حق طلاق، برای طلاق اقدام کند باید برای مرد یک وکیل دادگستری انتخاب کند و وکیل منتخب وکیل مع الواسطه شوهر می شود.

طلاق گرفتن زن با استفاده از حق طلاق، طلاق از طرف زن محسوب نمی شود، بلکه طلاق توافقی است و به درخواست زن از سوی دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می شود.

همچنین باید در وکالتنامه طلاق مانند طلاق توافقی در خصوص مسائل مالی و غیرمالی طلاق مانند مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت، استرداد جهیزیه، حضانت فرزند و حق ملاقات با فرزند پس از طلاق تعیین تکلیف شود.

برای دونستن 10 نکته مهم طلاق کلیک کن.

کلام آخر

وکیل طلاق یک وکیل پایه یک دادگستری است که در زمینه دعاوی مربوط به طلاق فعالیت و قبول وکالت می نماید و به همه ی قوانین طلاق خصوصا قوانین جدید و همچنین روند رسیدگی دادگاه خانواده به دعاوی طلاق آشنایی کامل دارد، بنابراین وکیل طلاق بهترین کسی است که می تواند هر یک از زوجین را برای طلاق و مطالبه ی حقوق آنها در طلاق و پس از آن راهنمایی کند؛ از این رو موسسه حقوقی دادآرمان برای دریافت مشاوره ی حضوری، بهترین وکیل طلاق تضمینی در تهران را به شما معرفی می کند؛ همچنین در صورتی که وقت کافی برای مراجعه ی حضوری به دفتر وکیل طلاق را ندارید، می توانید برای دریافت مشاوره ی رایگان به صورت آنلاین و بدون نیاز به مراجعه ی حضوری، با وکیل آنلاین موسسه حقوقی دادآرمان اقدام کنید و بدون اتلاف وقت و هزینه از مزایای مشورت با یک وکیل آنلاین طلاق بهره مند شوید.

برای دریافت مشاوره رایگان در خصوص دعاوی خانواده، با وکیل خانواده آنلاین موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر و هر سوالی داری بپرس.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان در زمینه طلاق و دعاوی مربوط به آن و مزایای استفاده از سایت موسسه حقوقی دادآرمان، با بهترین وکیل طلاق تضمینی، تماس بگیر.

زن می تواند به دلیل کراهتی که از شوهر دارد با بذل مهریه خود درخواست طلاق خلع بنماید، همچنین زن می تواند با بذل مالی بیشتر از مهریه (فدیه) کراهت خود را نسبت به شوهرش ثابت کند.

بله، زن و مرد می توانند در زمان رسیدگی به پرونده طلاق یا هنگام اجرا و ثبت طلاق و حتی بعد از ثبت طلاق توافقی، توافقات خود را تغییر دهند و طبق آن عمل کنند.

طبق ماده 1130 قانون مدنی، در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق نماید و طبق تبصره ی این ماده، عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن برای زوجه مشکل باشد و مصادیق عسر و حرج در تبصره این ماده بیان شده است.

ترک انفاق، اعتیاد زیان آور مرد، ترک زندگی خانوادگی و غیره از جمله موارد عسر و حرج زن محسوب می شود.

مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت، تنصیف اموال مرد، استرداد جهیزیه، حقوق مالی زن در هنگام طلاق هستند.

0 0 رای ها
امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها