بذل (بخشش) مهـریه از طرف زن

مکان شما:
رفتن به بالا
×