رابطه نامشروع | وکیل رابطه نامشروع

رابطه نامشروع چیست؟

ماده 637 رابطه نامشروع کمتر از زنا را چنین تعریف کرده است : ” چنانچه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد (به یکدیگر محرم نباشند) ، مرتکب رابطه نامشروع یا اعمال منافی عفت غیر از زنا مثل بوسیدن یا در آغوش گرفتن شوند ، مجرم هستند . “

رابطه نامشروع در قوانین ایران

وکیل رابطه نامشروع موسسه حقوقی دادآرمان درباره رابطه نامشروع در قوانین ایران بیان میدارد: رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت یکی از عناوین مجرمانه در قوانین ایران است و در صورت اثبات آن از سوی دادگاه برای مرتکب، مجازاتی تعیین خواهد شد. منظور از رابطه نامشروع، ارتباط بین زن و مرد نامحرمی است که خارج از حد مشخص شده‌ ی قانونی و شرعی با یکدیگر رابطه جنسی برقرار کرده‌ اند.

طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی، چنانچه زن و مردی که بین آنها رابطه زوجیت نباشد، مرتکب رابطه نامشروع یا اعمال منافی عفت غیر از زنا مانند بوسیدن یا در آغوش گرفتن شوند، مجرم هستند و در صورتی که جرم آنها اثبات شود به مجازات محکوم خواهند شد.

همچنین رابطه خارج از چارچوب و غیر شرعی زن و مرد نامحرم از طریق تلفن، پیامک و یا رابطه نامشروع در فضای مجازی از مصادیق رابطه نامشروع محسوب می شود و جرم است مانند رابطه نامشروع تلفنی، همچنین جرم فرستان عکس برای نامحرم و…

رابطه نامشروع و ارتکاب جرائم عمل منافی عفت، از جرائم عمدی محسوب می ‌شود و در وقوع این جرائم، قصد و عمد و وجود سوء نیت ضروری است؛ همچنین هرگونه تماس جسمی و فیزیکی بین مرد و زن نامحرم به قصد لذت جنسی به جز زنا (دخول)، عمل منافی عفت غیر از زنا می ‌باشد و طبق قانون مجازات جرائم منافی عفت غیر زنا تا 99 ضربه شلاق است.

البته باید به این نکته نیز اشاره نمود که امروزه با توجه به اینکه حضور زنان در جامعه گسترده شده است، برخی از مصادیق رابطه نامشروع تعدیل شده است، مثلاً نمی‌ توان تنها به دلیل رابطه تلفنی دو همکار زن و مرد، آن را مشمول رابطه نامشروع دانست.

در مورد اینکه جرم رابطه نامشروع سابقه کیفری دارد یا خیر باید گفت طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی، رابطه نامشروع جزو جرائمی است که سوء پیشینه و سابقه کیفری ندارد و چنانچه شخصی به جرم ارتکاب رابطه نامشروع محکوم شود در گواهی سوء پیشینه او هیچ گونه سوء سابقه کیفری درج نمی شود.

اگر در مورد نحوه شکایت از رابطه نامشروع و اثبات آن و مجازات جرائم منافی عفت و اینکه چه کسانی حق شکایت از رابطه نامشروع را دارند سوالی داری با وکیل رابطه نامشروع (یا وکیل خانواده) موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر و مشاوره رایگان دریافت کن.

انواع رابطه نامشروع

طبق قوانین ایران انواع روابط نامشروع عباتند از:

1- رابطه نامشروع غیر زنا: طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی، منظور از اعمال منافی عفت یا رابطه نامشروع غیر زنا هر گونه از روابط جنسی است که در نهایت به مواقعه (رابطه جنسی) بین زن و مرد منجر نشود، مانند تقبیل، مضاجعه و… و مجازات رابطه نامشروع غیر زنا تا 99 ضربه شلاق است.

اعمال منافی عفت غیر زنا باید به صورت مادی و فیزیکی باشند، بنابراین اشاراتی که از روی شهوت به دیگری ابراز شود، روابط نامشروع تلقی نمی شود، چشمک زدن، نوشتن نامه عاشقانه، لبخند شهوانی و… از جمله اشاراتی هستند، که در این ماده جای ندارند، اما در صورتی که روابطی از قبیل مکالمه تلفنی و یا قدم زدن در خلوت به معاشقه بین زن و مرد نامحرم منجر شود، مشمول این ماده خواهد شد.

برای اینکه در مورد جرم رابطه نامشروع تلفنی و مجازات های آن بیشتر بدونی کلیک کن.

2- زنا: زنا به نزدیکی بین زن و مرد بدون داشتن رابطه زوجیت گفته می‌ شود؛ یعنی مرد و زن نامحرمی بدون آنکه عقد ازدواج دائم یا موقت بخوانند با هم از راه جلو یا پشت نزدیکی نمایند و دخول صورت بگیرد. انواع زنا عبارتند زنا با محارم، زنای به عنف، زنای محصنه، زنای محصن، زنای غیر محصن، زنای غیر محصنه.

در جرم زنا باید به این نکته توجه کرد که زنا یک نوع رابطه نامشروع است اما تفاوت هایی با هم دارند، نحوه اثبات زنا مهمترین تفاوت رابطه نامشروع با زنا است، چرا که مدارک و ادله اثبات جرم زنا به گونه ای است که اثبات آن را بسیار سخت و یا غیر ممکن می کند و نمی توان وقوع جرم زنا را به آسانی اثبات کرد.

همچنین به فرزند متولد شده از رابطه نامشروع، ولدالزنا یا فرزند نامشروع گفته می شود که طبق شرع و قانون از پدر و مادر طبیعی خود ارث نمی برد.

3- لواط: به رابطه جنسی بین دو مرد که به دخول مقعدی منجر شود، لواط (همجنسگرایی مردان) گفته می شود.

4- مساحقه: به رابطه جنسی بین دو زن مساحقه (همجنسگرایی زنان) گفته می شود.

5- قوادی: طبق ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی قوادی به معنی به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.

6- قذف : به نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر قذف گفته می شود. طبق ماده 250 قانون مجازات اسلامی، مجازات قذف (مجازات تهمت رابطه نامشروع زنا یا لواط) تا 80 ضربه شلاق حدی است.

مجازات رابطه نامشروع

همان طور که گفته شد رابطه نامشروع انواع مختلفی دارد و قاضی با توجه به نوع آن برای مرتکب طبق قانون مجازاتی تعیین خواهد کرد.

طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی، هرگاه زن و مردی که بین آنها رابطه زناشویی نباشد، مرتکب رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا ‌شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با زور و اکراه انجام شده باشد، فقط اکراه‌ کننده مجازات می‌ شود. همچنین ممکن است مرتکب جرائم رابطه نامشروع به تبعید نیز محکوم شود.

در مورد مجازات جرم زنا نیز باید گفت؛ ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی، یکی از راه ‌های اثبات زنا و اقامه حد بر زانی یا زانیه را چهار بار اقرار آنان به زنا، کرده است و در این ماده قید شده، چنانچه هر یک از آنان کمتر از چهار بار اقرار کند، تعزیر می ‌شود، با لحاظ اینکه عمل زنا ثابت نشده و موجبی برای اجرای حد زنا موجود نیست، بنابراین دادگاه می ‌تواند در حالت اخیر، مجرم را به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی از باب تعزیر تا ۹۹ ضربه شلاق محکوم نماید.

با دانستن ویژگی های وکیل خوب می توانید از مشاوره های رایگان بهترین وکیل ایران در  موسسه حقوقی دادآرمان بهره مند شوید.

در صورتی که رابطه نامشروع با رضایت طرفین صورت گرفته باشد و هر دو طرف در ارتکاب جرم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت رضایت داشته باشند، مجازات و حکم رابطه نامشروع با رضایت طرفین برای هر دو نفر قابل اجرا است، اما در صورتی که یکی از طرفین به زور و اکراه مرتکب رابطه نامشروع شده باشد، فقط اکراه کننده به مجازات محکوم می شود.

در صورتی که متهم به مجازات شلاق رابطه نامشروع محکوم شود، شرایط اجرای حکم شلاق رابطه نامشروع در قوانین کیفری صراحتا بیان شده است و اجرای حکم شلاق مطابق با قوانین اجرا خواهد شد. اگر مجازات شلاق تعزیری باشد، مانند مجازات شلاق در جرائم رابطه نامشروع غیر زنا، امکان تخفیف یا تبدیل آن به جزای نقدی وجود دارد، اما در صورتی که شلاق حدی باشد مانند مجازات شلاق در جرم زنا، تفخیذ، مساحقه، قوادی و قذف، بدون اینکه امکان تخفیف یا تبدیل مجازات وجود داشته باشد به همان ترتیبی که در شرع بیان شده اجرا خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله شرایط اجرای حکم شلاق رابطه نامشروع مراجعه نمایید.

همچنین قیمت تبدیل شلاق رابطه نامشروع به جریمه نقدی معادل 40 هزار تومان برای 3 ضربه شلاق است که به صندوق دادگستری واریز می شود و این مبلغ هر ساله با اعلام بخش نامه دولت و قوه قضاییه تغییر می کند. 

جرائم رابطه نامشروع از جمله جرائم غیر قابل گذشت محسوب می شوند. در واقع جرائم غیرقابل گذشت به جرائمی گفته می شود که تعقیب آنها به شکایت شاکی خصوصی نیاز ندارد و در صورت رضایت شاکی، محاکمه و مجازات مجرم یا مجرمین از سوی مراجع قضایی متوقف نخواهد شد.

 توصیه ما برای دریافت مشاوره رایگان در خصوص رابطه نامشروع با وکیل پایه یک دادگستری تهران است.

یکی از سوالاتی که مورد مجازات رابطه نامشروع مطرح می شود این است که آیا رابطه نامشروع زندان دارد؟ در پاسخ به این باید گفت فقط برخی از جرائم رابطه نامشروع مانند قوادی و یا رابطه نامشروع در انظار عمومی مجازات زندان دارند که تشخیص آن به عهده قاضی است.

اگر برای طلاق توافقی به دلیل خیانت اقدام کردی و نیاز به راهنمایی و مشاوره با یک وکیل وکیل باتجربه و قابل اعتماد داری، موسسه حقوقی دادآرمان بهترین وکیل رابطه نامشروع (و وکیل طلاق توافقی ) را به شما معرفی می کند.

راه های اثبات رابطه نامشروع

اگر یکی از کسانی که حق شکایت از رابطه نامشروع را دارند بخواهد از رابطه نامشروع علیه متهمین شکایت کند باید با ارائه مدارک و شواهد محکم بتواند ادعای خود را در مورد وقوع جرم رابطه نامشروع در دادگاه اثبات کند.

دادگاه صالح به رسیدگی جرائم منافی عفت غیر زنا و زنای غیرمحصنه و غیرمحصن دادگاه2 و دادگاه صالح به رسیدگی زنای محصنه، زنای به عنف و زنا با محارم دادگاه کیفری1 است.

طبق قوانین کیفری ایران اقرار متهم، شهادت شهود و علم قاضی ادله اثبات جرم رابطه نامشروع هستند.

برخی مدارک مانند پیامک ها و مکالمات تلفنی و اسکرین شات عکس ها و پیام ها در فضای مجازی و فیلم دوربین های مدار بسته و… به عنوان اماره به تشخیص جرم به قاضی کمک می کند تا به وقوع جرم رابطه نامشروع پی ببرد، بنابراین اثبات رابطه نامشروع با پیامک و  پرینت مکالمات و اسکرین شات یکی از مدارک (اماره) اثبات رابطه نامشروع است.

همچنین اثبات رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی امکان پذیر است و پیام ها و عکس های مبتذل که بین زن و مرد نامحرم در فضای مجازی از طریق پیام رسان ها رد و بدل شده است یکی از مدارک اثبات رابطه نامشروع است.

برای اثبات رابطه نامشروع از طریق تلگرام شاکی نمی تواند پرینت پیام ها و مکالمات را دریافت کند و فقط می تواند از عکس ها و پیام ها اسکرین شات تهیه کند و برای اثبات رابطه نامشروع با واتساپ و سایر پیام رسان های خارجی مانند اثبات رابطه نامشروع از طریق اینستاگرام نیز به همین صورت است.

در مورد اثبات رابطه نامشروع با فیلم دوربین های مدار بسته، پرینت پیامک ها و مکالمات تلفنی و اسکرین شات پیام ها و عکس ها باید گفت پرینت پیامک ها و اسکرین شات عکس ها طبق قانون از ادله اثبات جرم محسوب نمی شوند و فقط به عنوان اماره به تشخیص جرم رابطه نامشروع به قاضی کمک می کنند و قاضی از نظر قانونی الزامی در پذیرش این مدارک ندارد و می تواند آنها را قبول نکند.

نکته: در صورتی که ماموران پلیس یا ضابطین قضایی بخواهند برای تحقیقات مقدماتی در خصوص جرم رابطه نامشروع و یا دستگیری زن و مرد در حال رابطه نامشروع به منزل کسی وارد شوند باید ابتدا حکم ورود به منزل در رابطه نامشروع را دریافت کنند در غیر  این صورت با ورود به منزل افراد بدون داشتن حکم ورود به منزل مرتکب جرم خواهند شد.

شما عزیزان می توانید از طریق کانال حقوقی تلگرام موسسه حقوقی دادآرمان با بهترین وکلای پایه یک دادگستری در خصوص کلیه دعاوی حقوقی و کیفری در ارتباط باشید…

رابطه نامشروع و ورود مرد غریبه به منزل زن

یکی از سوالاتی که در خصوص رابطه نامشروع مطرح می شود این است که آیا در صورت حضور مرد غریبه در خانه زن شوهردار می توان آنها را به ارتکاب جرم رابطه نامشروع محکوم کرد؟ و حضور مرد غریبه در خانه زن شوهردار می تواند از دلایل اثبات رابطه نامشروع باشد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت، طبق نکته مهمی که در سال ۱۳۲۷ در خصوص ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، تصویب شد، نمی ‌توان به ورود مرد غریبه به خانه زن شوهردار در زمانی که همسرش حضور ندارد، بدگمان شد و آن را نامشروع دانست، زیرا ممکن است ورود این مرد با هدف دیگری انجام شده است.

سوال: حکم رابطه نامشروع زن شوهردار و مرد متاهل چیست؟

در پاسخ به این سوال باید گفت رابطه نامشروع مصادیق و انواع مختلفی دارد و مجازات هر یک از مصادیق رابطه نامشروع متفاوت خواهد بود، از این رو قاضی پرونده ابتدا باید با توجه به ادله اثبات جرم رابطه نامشروع بین زن شوهردار و مرد متاهل و همچنین سایر مدارک موجود در پرونده نوع رابطه نامشروع را مشخص نماید و با صدور حکم رابطه نامشروع زن شوهردار و مرد متاهل مجازات آنها را با توجه به نوع رابطه نامشروع تعیین کند.

مهریه زن خیانتکار

در خصوص مهریه زن خیانتکار باید گفت، طبق ماده 1082 قانون مدنی مهریه مالی است که به محض عقد نکاح به زن تعلق می گیرد و در صورت مطالبه زوجه، زوج ملزم به پرداخت آن است. در صورتی که رابطه نامشروع زن اثبات شد و زوج بخواهد او را به دلیل خیانت طلاق دهد، به زن مهریه تعلق می گیرد، چرا که مهریه بدهی است که مرد باید به محض عقد نکاح به زن پرداخت می کرده و ربطی به زمانی که زن به شوهر خیانت کرده است ندارد، از این رو اگر مرد درخواست طلاق نماید، دادگاه برای صدور رای طلاق به درخواست مرد، ابتدا برای مقدار و نحوه پرداخت مهریه زن تعیین تکلیف می کند.

اگر تصمیم داری به دلیل خیانت در روابط زناشویی و رابطه نامشروع، از همسرت طلاق بگیری، با وکیل رابطه نامشروع (یا وکیل طلاق) موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر تا در مورد نحوه اثبات رابطه نامشروع و درخواست طلاق مشاوره کامل و رایگان از وکیل پایه یک دادگستری دریافت کنی.

کلام آخر

طبق قانون اگر شخصی مدعی شود که فردی (مانند همسر) مرتکب رابطه نامشروع شده است و به او نسبت انجام رابطه نامشروع را بدهد، باید بتواند با ارائه مدارک و دلایل محکمه پسند در دادگاه جرم مرتکب را اثبات کند، در غیر این صورت، شخصی که مدعی وقوع جرم رابطه نامشروع از سوی فرد دیگری شده، مرتکب جرم تهمت شده است و به مجازات حبس تعزیری، شلاق یا پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد، از این رو اثبات جرم رابطه نامشروع بسیار اهمیت دارد و مدعی باید برای اثبات رابطه نامشروع در دادگاه، از یک وکیل رابطه نامشروع با تجربه کمک بگیرد و مشاوره حقوقی و راهنمایی های لازم در این زمینه را دریافت کند و در صورت پیچیده بودن پرونده، برای پیگیری در دادگاه و ارائه مدارک لازم به وکیل رابطه نامشروع وکالت دهد، از این رو برای دریافت مشاوره حضوری موسسه حقوقی دادآرمان بهترین وکیل رابطه نامشروع را به شما معرفی می کند، تا با بهره مندی از خدمات موسسه حقوقی بتوانید با ارائه مدارک محکمه پسند ادعای خود را در خصوص رابطه نامشروع اثبات کنید تا این جرم به وجوه دیگری مانند زنای به عنف تبدیل نشود.

برای دریافت مشاوره رایگان مهریه از وکیل آنلاین مهریه می توانید از طریق پیام رسان ها مانند واتساپ (وکیل آنلاین واتساپ)، اینستاگرام و تلگرام (وکیل آنلاین تلگرام) با ما در ارتباط باشید و به صورت غیر حضوری سوالات و مشکلات حقوقی خود را مطرح کنید و از مزایای موسسه حقوقی آنلاین استفاده کنید.

همچنین می توانید برای دریافت مشاوره غیرحضوری با وکیل آنلاین موسسه حقوقی دادآرمان با بهره مندی از مزایای استفاده از سایت موسسه حقوقی و دستیابی به شماره تماس بهترین وکیل تهران مشاوره رایگان دریافت کنید و از سایر خدمات موسسه حقوقی آنلاین بدون هزینه و صرف وقت پاسخ سوالات خود را دریافت نمایید.

رابطه نامشروع یکی از عناوین مجرمانه در قوانین ایران است. منظور از رابطه نامشروع، ارتباط بین زن و مرد نامحرمی است که خارج از حد مشخص شده‌ ی قانونی و شرعی با یکدیگر رابطه جنسی برقرار کرده‌ اند.

طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی، منظور از اعمال منافی عفت یا روابط نامشروع غیر زنا هر گونه از روابط جنسی است که در نهایت به مواقعه (رابطه جنسی) بین زن و مرد منجر نشود، مانند تقبیل، مضاجعه و…

بله، طبق ماده 245 قانون مجازات اسلامی، قذف یکی از جرائم رابطه نامشروع محسوب می شود و مجازات آن 80 ضربه شلاق حدی است.

طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی، مجازات رابطه نامشروع غیر زنا تا 99 ضربه شلاق است.

0 0 رای ها
امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها