تقسیم اموال زوج در طلاق توافقی

تقسیم اموال زوج در طلاق توافقی چگونه است؟

تنصیف اموال زوج در طلاق

طبق قانون به محض جاری شدن عقد نکاح، برخی حقوق مالی به زوجه تعلق می گیرد که زوج ملزم به پرداخت آن می باشد. حقوق مالی زوجه در ازدواج شامل مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت، جهیزیه و تنصیف اموال زوج است.

با جاری شدن عقد نکاح زوجه مالک مهریه می شود و در صورتی که مهریه عندالمطالبه باشد می تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه نماید، همچنین نفقه زوجه نیز از مهمترین حقوق مالی زوجه پس از ازدواج می باشد و زوج مکلف است هزینه های زندگی زوجه را پرداخت نماید و برای زندگی مشترک، منزل مناسب در شأن زوجه و اسباب و اثاثیه منزل را تهیه نماید.

مهریه و نفقه از حقوقی هستند که با عقد نکاح به زن تعلق می گیرد، اما در تنصیف اموال زوج، زن پس از  عقد نکاح، مالک نصف اموال مرد نخواهد شد و تقسیم اموال شوهر تا نصف اموال او یعنی از یک تا پنجاه درصد دارایی شوهر در زمان طلاق، قابل اجرا می باشد و زوجه در طول زندگی مشترک برخلاف مهریه و نفقه نمی تواند اجرای شرط تنصیف اموال شوهر را درخواست نماید و این شرط در زمان طلاق و با رعایت شروطی قابل اجرا می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه ی اجرای شرط تنصیف اموال زوج در طلاق با وکیل طلاق موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر.

تنصیف اموال چیست؟

از سال 1360 شرطی در سند ازدواج (عقدنامه) اضافه شد، به نام شرط تنصیف اموال زوج، که به موجب این شرط در زمان طلاق تا نصف دارایی شوهر (از 1 تا 50 درصد) که پس از ازدواج به دست آورده است، به زوجه تعلق می گیرد، که میزان آن توسط دادگاه خانواده تعیین می شود و دارایی های زوج پیش از ازدواج در هنگام طلاق به زوجه تعلق نخواهد گرفت.

برای اجرای تنصیف اموال زوج در زمان طلاق سه شرط اصلی وجود دارد:

* زوج در زمان عقد نکاح شرط تنصیف اموال را امضا کرده باشد. (پذیرش شرط تنصیف اموال توسط زوج در زمان عقد نکاح اجباری نیست و زوج می تواند طبق توافق با زوجه این شرط را بپذیرد و آن را امضا کند و یا از قبول آن خودداری نماید.)

* طلاق از طرف مرد باشد.

* طلاق به درخواست زوج و به دلیل نشوز زوجه و تخلف از وظایف زناشویی مانند عدم تمکین زوجه نباشد.

نحوه تقسیم اموال زوج در طلاق

تقسیم اموال زوج در اجرای شرط تنصیف اموال در هنگام طلاق، از 1 تا 50 درصد می باشد و لزوما نصف دارایی زوج به زوجه تعلق نمی گیرد. دادگاه با توجه به برخی معیارها از 1 تا 50 درصد اموال زوج یا معادل آن را هنگام طلاق به زوجه انتقال می دهد، برخی معیارها در تنصیف اموال زوج شامل:

* توانایی مالی زوج

* توانایی مالی زوجه هنگام طلاق

* سال های زندگی مشترک

* میزان مهریه و این که چه تعداد از آن را زوجه دریافت می کند.

* سن زوج و زوجه

* اینکه در ایام زوجیت زوج مالی را به زوجه داده است یا خیر.

برای اینکه از نحوه مطالبه حقوق مالی خود در طلاق مطلع بشی، با موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر و از بهترین وکیل طلاق تضمینی در تهران مشاوره رایگان دریافت کن.

نکته: در اجرای شرط تنصیف اموال زوج هنگام طلاق، دادگاه خانواده اموالی را ملاک عمل قرار می دهد که پس از ازدواج و در ایام زندگی مشترک زوجین به دست آمده باشد. همچنین اموال زوج باید حاصل دسترنج و تلاش باشد، نه مانند ارث، یعنی اموالی که پس از ازدواج به زوج ارث رسیده باشد، در تنصیف اموال به زوجه تعلق نخواهد گرفت.

وکیل طلاق توافقی موسسه حقوقی دادآرمان می تواند شما را در خصوص تمام مسائل مربوط به طلاق توافقی راهنمایی کند، پس برای دریافت مشاوره رایگان با وکیل طلاق توافقی تضمینی در تهران تماس بگیر.

آیا در طلاق توافقی تنصیف اموال اجرا می شود؟

همان طور که گفته شد برای اجرای تنصیف اموال هنگام طلاق، باید طلاق به درخواست زوج باشد، یعنی در صورت درخواست طلاق یک طرفه از سوی زن (طلاق خلع)، شرط تنصیف اموال اجرا نخواهد شد. همچنین طلاق نباید به دلیل نشوز زوجه باشد، یعنی در صورتی که دادخواست طلاق از سوی مرد مطرح شود، اما دلیل طلاق نشوز زن باشد، تنصیف اموال زوج هنگام طلاق به زن تعلق نخواهد گرفت.

سوالی که در اینجا مطرح می شود، این است که در صورتی که مرد شرط تنصیف اموال را امضا کرده باشد، آیا در هنگام طلاق توافقی شرط تنصیف اموال اجرا می شود و تقسیم اموال زوج انجام می شود؟

برای پاسخ به این سوال باید گفت، برای اجرای شرط تنصیف اموال زوج هنگام طلاق باید طرح از سوی زوج مطرح شود و طلاق از سوی مرد به دلیل نشوز زوجه نباشد، از این رو در طلاق توافقی شرط تنصیف اموال اجرا نخواهد شد و زوج در طلاق توافقی از نظر قانونی موظف به تقسیم اموال خود با زوجه نمی باشد؛ اما زوجین طبق توافقاتی می توانند شرط کنند که مالی معادل نصف اموال زوج به زوجه تعلق بگیرد.

وکیل طلاق توافقی موسسه حقوقی دادآرمان آماده ی پاسخگویی به سوالات شما در خصوص طلاق و دعاوی مربوط به آن است، از این رو می تونی با شماره ی بهترین وکیل طلاق توافقی تضمینی در شمال تهران تماس بگیری و در مورد مراحل طلاق توافقی در سال جدید مشاوره رایگان دریافت کنی.

طلاق توافقی چیست؟

هرگاه زن و مرد هر دو در طلاق با هم توافق داشته باشند و بخواهند با طلاق به زندگی مشترک خود پایان دهند در صورتی که در خصوص تمام مسائل مالی و غیرمالی طلاق با هم توافق داشته باشند طلاق توافقی خواهد بود.

در طلاق توافقی زوجین می توانند شخصا دادخواست طلاق توافقی را به دادگاه خانواده تقدیم نمایند یا یک وکیل طلاق توافقی با تجربه اختیار کرده و وکیل طلاق مراحل ثبت دادخواست و پیگیری پرونده طلاق را انجام دهد.

درست است که زوجین می توانند خودشان برای ثبت دادخواست طلاق توافقی و پیگیری آن اقدام کنند، اما در صورتی که برای این کار به یک وکیل طلاق توافقی وکالت دهند، مزایایی خواهد داشت، از جمله اینکه در صورت داشتن وکیل در طلاق توافقی دیگر نیازی به حضور زوجین در مراحل دادرسی به جز جلسات مشاوره و همچنین ثبت طلاق در دفترخانه رسمی طلاق نخواهد بود و زوجین می توانند بدون اتلاف وقت و سردرگمی در خصوص پروسه ی طلاق توافقی، به خواسته خود که طلاق است، برسند.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان در خصوص مراحل طلاق توافقی در سال جدید، موسسه حقوقی دادآرمان بهترین وکیل طلاق توافقی تضمینی در غرب تهران را به شما معرفی می کند.

توافقات زوجین در طلاق توافقی چیست؟

در هنگام طلاق زوجین هر یک دارای حقوقی می باشند، که در دادخواست طلاق از سوی مرد و طلاق از سوی زن دادگاه در خصوص مسائل مالی و غیرمالی طلاق تعیین تکلیف می نماید و زمانی دادگاه رأی طلاق را صادر می کند که در مورد مقدار و نحوه پرداخت حقوق مالی زوجه تصمیم گیری شده باشد؛ اما در طلاق توافقی زوجین در خصوص کلیه مسائل باید خودشان توافق کنند و توافقات را طی صورتجلسه ای به صورت مکتوب و امضا شده به دادگاه تقدیم نمایند.

توافقات زوجین در طلاق توافقی شامل موارد زیر می باشد:

* مقدار و نحوه پرداخت مهریه زوجه، که البته طبق توافق، زوجه می تواند تمام یا بخشی از مهریه خود را ببخشد.

* اجرت المثل ایام زوجیت (دستمزد کارهای منزل و نگهداری از فرزندان که به زوجه پرداخت می شود.)

* نفقه زوجه، که شامل نفقه معوقه است.

* تنصیف اموال زوج

* استرداد جهیزیه زوجه

* حضانت فرزند مشترک و حق ملاقات با فرزند پس از طلاق توافقی

موارد فوق از جمله مهمترین توافقات زوجین در طلاق توافقی می باشد و لازم به ذکر است که زوجین می توانند توافقات خود را پیش از صدور رأی طلاق توافقی (گواهی عدم امکان سازش) و یا پس از صدور رأی طلاق حتی پس از ثبت طلاق توافقی در دفترخانه طلاق تغییر دهند و در صورت تغییر توافقات باید طبق آن عمل نمایند، اما باید به این نکته توجه داشت که، تغییر توافقات نباید موجب تغییر ماهیت و نوع طلاق شود.

برای اینکه بدونی حضانت فرزند در طلاق توافقی برعهده کدامیک از والدین است، با موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر و از بهترین وکیل طلاق توافقی تضمینی در شرق تهران مشاوره رایگان دریافت کن.

کلام آخر

وکیل طلاق توافقی یک وکیل پایه یک دادگستری است که در زمینه دعاوی مربوط به طلاق از جمله طلاق توافقی فعالیت و قبول وکالت می نماید و به همه ی قوانین طلاق خصوصا قوانین جدید و همچنین روند رسیدگی دادگاه خانواده به دعاوی طلاق آشنایی کامل دارد، بنابراین وکیل طلاق توافقی تضمینی، بهترین کسی است که می تواند هر یک از زوجین را برای طلاق و مطالبه ی حقوق آنها در طلاق و پس از آن راهنمایی کند؛ از این رو موسسه حقوقی دادآرمان برای دریافت مشاوره حضوری، بهترین وکیل طلاق در تهران را به شما معرفی می کند؛ همچنین در صورتی که وقت کافی برای مراجعه ی حضوری و مشاوره با وکیل طلاق را ندارید، می توانید برای دریافت مشاوره ی رایگان به صورت آنلاین و بدون نیاز به مراجعه ی حضوری، برای مشاوره با وکیل آنلاین طلاق موسسه حقوقی دادآرمان اقدام کنید و بدون اتلاف وقت و هزینه از مزایای مشاوره با یک وکیل آنلاین طلاق با تجربه بهره مند شوید.

برای دریافت مشاوره رایگان در خصوص دعاوی خانواده از جمله دعاوی طلاق، با وکیل خانواده آنلاین موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر و هر سوالی داری بپرس.

از سال 1360 شرطی در سند ازدواج (عقدنامه) اضافه شد، به نام شرط تنصیف اموال زوج، که به موجب این شرط در زمان طلاق تا نصف دارایی شوهر (از 1 تا 50 درصد) که پس از ازدواج به دست آورده است، به زوجه تعلق می گیرد، که میزان آن توسط دادگاه خانواده تعیین می شود و دارایی های زوج پیش از ازدواج در هنگام طلاق به زوجه تعلق نخواهد گرفت.

برای اجرای تنصیف اموال زوج در زمان طلاق سه شرط اصلی وجود دارد:

* زوج در زمان عقد نکاح شرط تنصیف اموال را امضا کرده باشد. (پذیرش شرط تنصیف اموال توسط زوج در زمان عقد نکاح اجباری نیست و زوج می تواند طبق توافق با زوجه این شرط را بپذیرد و آن را امضا کند و یا از قبول آن خودداری نماید.)

* طلاق به درخواست زوج باشد.

* طلاق به درخواست زوج و به دلیل نشوز زوجه و تخلف از وظایف زناشویی مانند عدم تمکین نباشد.

تقسیم اموال زوج در اجرای شرط تنصیف اموال در هنگام طلاق، از 1 تا 50 درصد می باشد و لزوما نصف دارایی زوج به زوجه تعلق نمی گیرد. دادگاه با توجه به برخی معیارها از 1 تا 50 درصد اموال زوج یا معادل آن را هنگام طلاق به زوجه انتقال می دهد، برخی معیارها در تنصیف اموال زوج شامل:

* توانایی مالی زوج

* توانایی مالی زوجه هنگام طلاق

* سال های زندگی مشترک

* میزان مهریه و این که چه تعداد از آن را زوجه دریافت می کند.

* سن زوج و زوجه

* اینکه در ایام زوجیت زوج مالی را به زوجه داده است یا خیر.

در اجرای شرط تنصیف اموال زوج هنگام طلاق، دادگاه اموالی را ملاک عمل قرار می دهد که پس از ازدواج و در ایام زندگی مشترک زوجین به دست آمده باشد. همچنین اموال زوج باید حاصل دسترنج و تلاش باشد، نه مانند ارث، یعنی اموالی که پس از ازدواج به زوج ارث رسیده باشد، در تنصیف اموال به زوجه تعلق نخواهد گرفت.

خیر، برای اجرای تنصیف اموال زوج هنگام طلاق باید دادخواست طلاق از طرف مرد مطرح شود و در طلاق توافقی که طلاق با توافق زن و شوهر مطرح می شود، تنصیف اموال به زن تعلق نمی گیرد.

0 0 رای ها
امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها