وکیل ارث 

در مورد وراث متوفی، طبقات ارث و سهم وراث از ترکه و نحوه ی تقسیم ارث بین ورثه ی متوفی در قوانین ایران مواد قانونی صراحتا بیان شده است، اما گاهی ممکن است بین ورثه در تقسیم ماترک متوفی اختلافاتی به وجود آید، از این رو وراث باید برای حل اختلافات خود در خصوص تقسیم ترکه پیش از هر اقدامی به یک وکیل ارث با تجربه مراجعه کرده و راهنمایی ها و مشاوره های لازم را در این خصوص دریافت کنند، از این رو موسسه حقوقی دادآرمان بهترین وکیل ارث را به شما معرفی می کند ،تا با دریافت مشاوره رایگان از وکیل ارث موسسه، اختلافات خود را در تقسیم ترکه حل و فصل کنید.

وکیل ارث کیست؟

وکیل ارث یک وکیل پایه یک دادگستری است که از قوانین ارث (قانون امور حسبی) و رویه دادگاه ها در خصوص حل و فصل اختلافات ناشی از تقسیم ترکه متوفی آگاهی دارد. افراد می توانند از یک وکیل ارث در خصوص اموال خود بعد از فوت در زمان حیات تعیین تکلیف نماید.

در واقع وکیل ارث با آگاهی از امور حسبی و همچنین اطلاع از طبقات ارث می تواند موکلین را در مورد شرایط محرومیت از ارث، ارث فرزند خوانده، ارث زن از شوهر و ارث شوهر از زن، ارث بردن زوجین در طلاق رجعی، تقسیم ترکه، محاسبه سهم الارث هر یک از ورثه، مهر و موم ترکه و رفع آن و کلیه دعاوی مربوط به ارث و میراث راهنمایی کرده و یا وکالت آنها را برای تشکیل پرونده قضایی و پیگیری در دادگاه قبول کند.

وصیت نامه چیست و چگونه تنظیم می شود؟

وصیت نامه سندی است، حاوی وصیت شخص پس از مرگ، تنظیم وصیت نامه این امکان را برای افراد فراهم می کند تا بتوانند برای اموال خود پس از مرک تصمیم گیری نمایند.

برای اینکه شخص وصیت کننده مطمئن باشد که پس از مرگ وی، ورثه به وصیت نامه ی او عمل خواهند کرد باید وصیت نامه به صورت صحیح و قانونی تنظیم گردد. برای تنظیم یک وصیت نامه ی قانونی و معتبر شخص باید از یک وکیل ارث که در این زمینه تخصص و تجربه کافی دارد، کمک بگیرد تا در زمان اجرای وصیت نامه توسط وراث، اختلافی بین افراد خانواده به وجود نیاید و آنها بتوانند بر طبق وصیت و خواسته ی متوفی عمل نمایند.

یکی از مواردی که وکیل ارث در تنظیم وصیت نامه گوشزد می کند، این است که طبق قانون، وصیت باید کتبی باشد و وصیت شفاهی از نظر قانونی اعتباری ندارد و وصیت شفاهی در مراجع قضایی قابلیت استناد نخواهد داشت.

برای دریافت مشاوره رایگان در مورد دعاوی ارث و سایر امور حسبی با وکیل ارث موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر و از بهترین وکیل ارث در شرق تهران مشاوره رایگان دریافت کن.

نکات تنظیم وصیت نامه توسط وکیل ارث

وکیل ارث در تنظیم وصیت نامه باید به نکاتی توجه نماید و وصیت نامه را براساس آنها تنظیم کند تا وصیت نامه معتبر و قانونی باشد و از بروز اختلافات خانوادگی در زمان اجرای آن جلوگیری شود.

* شخص وصیت‌ کننده باید عاقل و بالغ باشد و از روی اختیار وصیت نماید؛ چنانچه وصیت شخص مُکره یعنی شخصی که به اکراه و اجبار وصیت کرده است، صحیح نمی باشد.

* در ابتدا باید آنچه وصیت کننده در مورد آن وصیت می ‌کند جزء اموال او باشد؛ به این ترتیب شخص برای اموال وقف شده یا اموال عمومی نمی تواند وصیت نماید.

* مال یا اموالی که در مورد آن وصیت می شود، باید قابلیت نقل و انتقال یعنی قابلیت معامله داشته باشد، همچنین شخص وصیت کننده می تواند در خصوص مال یا اموالی که در آینده به وجود خواهد آمد نیز وصیت نماید؛ مانند میوه ی درختان

* از نکات دیگری که وکیل ارث در تهران باید در تنظیم وصیت نامه به آن توجه نماید، این است که شخص باید بداند، بعضی از واجبات مانند حج واجب و بدهکاری حقوقی مانند خمس، زکات و مظالم، باید از اصل مال پرداخت شود.

* در تنظیم وصیت نامه شخص باید بداند که نمی‌تواند وراث را از همه‌ی ارث محروم نماید یا همه ی اموال خود را به یک نفر ببخشد. وصیت کننده تنها می تواند وراث را از ثلث اموال خود محروم نماید نه از همه ی اموال یا فقط می تواند ثلث اموال را به یک نفر ببخشد. وکیل ارث در تنظیم وصیت نامه، این نکته را مد نظر قرار می دهد که وصیت کننده در مورد ثلث اموال خود هر طور که بخواهد می تواند وصیت نماید؛ اما در خصوص دو سوم دیگر باید طبق قوانین ارث وصیت نماید.

انواع وصیت

قبل از تنظیم وصیت نامه، وکیل ارث باید وصیت کننده را در خصوص انواع وصیت راهنمایی نماید. وصیت دارای دو نوع وصیت تملیکی و وصیت عهدی است.

وصیت تملیکی

هرگاه وصیت کننده، مال یا منفعتی از مال خود را در وصیت نامه‌ برای دیگری وصیت ‌کند، به آن وصیت تملیکی گفته می شود. براساس وصیت تملیکی، اموال وصیت کننده پس از فوتش، به تملک دیگری در می ‌آید. 

وصیت عهدی

هرگاه وصیت‌کننده از شخصی بخواهد تا عملی را برایش انجام دهد به آن وصیت عهدی گفته می شود؛ مثلاً اینکه شخص وصیت می کند پس از مرگش بدهی های وی پرداخت شود.

کسی که در وصیت نامه از طرف وصیت کننده به عنوان مجری وصیت انتخاب شده است، می تواند در زمان حیات وصیت کننده با وصیت وی مخالفت نماید و مسئولیت اجرای وصیت را نپذیرد؛ اما پس از فوت وصیت کننده نمی تواند از اجرای وصیت خودداری نماید و باید حتما به وصیت متوفی عمل کند.

وکیل ارث در تهران می تواند با رعایت نکاتی که گفته شد برای وصیت کننده، یک وصیت نامه قانونی، صحیح و قابل استناد در مراجع قضایی تنظیم نماید.

انواع وصیت نامه

وکیل ارث در خصوص انواع وصیت نامه به این صورت اشخاص را راهنمایی می کند:

1- وصيت‌ نامه ‌ی خودنوشت

در این نوع وصیت نامه، برای اینکه وصیت در دادگاه اعتبار قانونی داشته باشد، وصیت‌کننده تمام متن وصیت را همچنین تاریخ وصیت نامه را باید به خط خودش بنویسد تا آخرین وصیت نامه ای که توسط وی تنظیم شده است، مشخص گردد. نکته ای که وکیل ارث به آن توجه می کند این است که چنانچه وصیت کننده بی سواد باشد یا به هر دلیلی قادر به نوشتن نباشد، نمی تواند وصیت نامه خودنوشت تنظیم نماید.

2- وصيت‌ نامه ‌ی سری

در این نوع وصیت نامه، وصیت کننده می تواند وصیت نامه را به خط هر کسی تنظیم نماید؛ اما باید فقط خودش آن را امضا نماید و سپس به اداره‌ ی ثبت محل اقامت خود به امانت بسپارد. همچنین براساس قوانین امور حسبی، شخص بی‌سواد نمی‌ تواند وصیت نامه ‌ی سری تنظیم نماید.

3- وصيت‌ نامه‌ ی رسمی

وصیت کننده می تواند وصیت نامه ی خود را در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نماید. وکیل ارث در تهران می تواند این نوع وصیت نامه را برای همه ی افراد حتی افراد بی سواد تنظیم نماید و این نوع وصیت نامه از اعتبار قانونی برخوردار است و در مراجع قضایی قابلیت استناد دارد.

ماترک (ترکه) چیست؟

به تمام اموال و دارایی هایی که از شخص متوفی به جا مانده باشد، ماترک (ترکه) گفته می شود. افراد می توانند در زمان حیات خود وصیت نامه بنویسند و برای اموال خود پس از فوت تعیین تکلیف نمایند. یکی از نکاتی که موصی در خصوص نوشتن وصیت نامه باید مورد توجه قرار دهد، این است که او نمی تواند در وصیت نامه برای کل اموال و دارایی های خود تصمیم گیری کند و فقط می تواند برای ثلث اموال خود تعیین تکلیف نماید، مثلا ثلث اموال خود را ببخشد و یا فرزند یا فرزندانش را از آن محروم کند، اگر غیر از این عمل نماید، وصیت نامه از نظر قانونی مورد پذیرش نبوده و باطل خواهد بود و ضروری نیست ورثه به وصیت نامه عمل کنند.

همچنین افراد در زمان حیات خود می توانند هر تصرفی بخواهند در اموال و دارایی های خود بنماید مثلا اموال خود را به یکی از فرزندان یا شخص دیگری انتقال نماید، اما تعیین تکلیف دارایی ها در وصیت نامه باید طبق قوانین تقسیم ترکه بوده تا وصیت نامه قانونی باشد و ورثه پس از فوت موصی به وصیت او عمل کنند.

اگر هر سوالی در مورد تقسیم ترکه داری با شماره تلفن وکیل ارث موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر و کاملترین مشاوره و راهنمایی رو دریافت کن.

شرایط تحقق ارث چیست؟

شرایط تحقق ارث از نظر قانون عبارتند از:

1- وفات مورث

ارث نتیجه ی موت و مرگ افراد و انتقال دارایی های متوفی به بستگان وی است. موت نیز به دو نوع موت حقیقی و موت فرضی، تقسیم می شود. موت حقیقی خارج شدن روح از بدن و مرگ کامل متوفی است؛ اما در موت فرضی، شخص مدت زیادی غایب مفقودالاثر است و مدت غیبت او برای اینکه متوفی محسوب شود، توسط قانون تعیین می شود، در این صورت فوت او فرضی است و سپس برای اموال و دارایی های وی تعیین تکلیف می گردد.

2- وجود وارث

پس از مرگ متوفی، اموال وی به وارث انتقال می یابد و در صورتی که متوفی وارث نداشته باشد، این انتقال قابل تصور نمی باشد.

3- وجود ترکه

ترکه به اموال و دارایی های متوفی گفته می شود که پس از مرگ وی به ورثه منتقل می شود. اگر متوفی اموالی برای انتقال به ورثه نداشته باشد، موضوع ارث منتفی خواهد شد.

با وجود همه ی شرایط فوق، ورثه می توانند در خصوص ارثیه ی خود یا وصیت نامه متوفی با یک وکیل ارث با تجربه مشورت کنند.

چه کسانی از متوفی ارث می برند؟

وکیل ارث در خصوص طبقات ارث و اینکه چه کسانی از متوفی ارث می برند، توضیحات زیر را به متقاضیان ارائه می دهد:

طبق ماده 861 قانون مدنی، سبب و نسب از موجبات ارث هستند. ارث به موجب سبب یعنی شخص به واسطه ی عقد دائم از متوفی ارث می برد؛ اما در عقد موقت زن و مرد از یکدیگر ارث نمی برند.

ارث به موجب نسب یعنی کسانی از متوفی ارث می برند که با وی رابطه ی خونی داشته باشند؛ مانند پدر، مادر، فرزند و نوه و….

کسانی که به موجب نسب و قرابت نسبی از متوفی ارث می برند، با توجه به درجه نزدیکیشان به متوفی در سه طبقه قرار می گیرند:

طبقه اول: پدر، مادر، فرزندان و نوه ها

طبقه دوم: اجداد (پدربزرگ و مادربزرگ)، برادر، خواهر و فرزندان آنها

طبقه سوم: عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندان آنها

سهم الارث پدر و مادر از ترکه ی فرزند چقدر است؟

سهم الارث پدر و مادر از ترکه فرزند متوفی طبق راهنمایی وکیل ارث به صورت زیر می باشد:

* اگر متوفی فرزند و نوه نداشته باشد، هر یک از پدر و مادر در صورت انفراد تمام دارایی متوفی را به ارث می برد و اگر پدر و مادر متوفی هر دو در قید حیات باشند، مادر یک سوم و پدر دو سوم ارث می برد. اگر مادر حاجبانی (کسی که با وجود او در یک طبقه، طبقه بعد، ارث نمی برد) با شرایط زیر داشته باشد، از تمام ترکه و دارایی متوفی یک ششم را ارث می برد و بقیه ترکه به پدر می رسد.

* اگر متوفی چند برادر یا چند خواهر باشد، در این صورت مادر با وجود شرایط زیر بیشتر از یک ششم از دارایی متوفی ارث نمی برد:

1- هرگاه متوفی حداقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر داشته باشد.

2- پدر آنها در قید حیات باشد.

3- از ارث ممنوع نباشند، مگر به دلیل قتل.

4- ابوینی (از یک پدر و مادر و تنی) یا ابی تنها (از یک پدر یا پدری) باشند.

* چنانچه متوفی دارای فرزند باشد، فرض هر یک از پدر و مادر از ماترک متوفی به یک ششم کاهش می یابد.

چنانچه افراد از حقوق خود در تقسیم ارث آگاه نباشند، باید به یک وکیل ارث مراجعه نمایند تا آنها را از حقوق خود در تقسیم ترکه متوفی راهنمایی نماید، از این موسسه حقوقی دادآرمان بهترین وکیل ارث در تهران را به شما معرفی می کند.

* اگر متوفی فرزند یا نوه داشته باشد، پدر و مادر متوفی از بردن بیش از یک ثلث محروم می شوند؛ مگر اینکه پدر و مادر متوفی هر دو زنده باشند، با یک دختر که فرض پدر و مادر ثلث ترکه خواهد بود و فرض دختر نصف خواهد بود و در این صورت پس از تقسیم ترکه بین آنها، مقداری از ترکه اضافه خواهد ماند که مابقی بینشان به نسبت فرضشان تقسیم می شود. اگر مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی ترکه ارث نمی برد.

* اگر متوفی فرزند یا نوه داشته باشد و پدر یا مادر متوفی یا هر دو در قید حیات باشند، با چند دختر فرض تمام دخترها دو سوم ترکه خواهد بود که به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود و فرض هر یک از پدر و مادر یک ششم است و مابقی ترکه بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم می شود؛ مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از باقیمانده ترکه چیزی به ارث نمی برد.

سهم فرزندان از ترکه متوفی چقدر است؟

وکیل ارث در تهران در خصوص تقسیم ترکه متوفی بین فرزندان به ترتیب زیر آنها را راهنمایی و مشاوره می کند:

* اگر پدر و مادر متوفی در قید حیات نباشند و متوفی یک یا چند فرزند داشته باشد، ارث متوفی به ترتیب زیر بین فرزندان تقسیم خواهد شد:

1- اگر فرزند منحصر به یکی باشد، خواه پسر یا دختر، ترکه بین آنها به طور مساوی تقسیم می شود.

2- اگر فرزندان متعدد باشند و بعضی پسر و بعضی دختر باشند؛ فرزند پسر دو برابر دختر ارث خواهد برد.

* اگر پدر و مادر متوفی در قید حیات باشند و متوفی هم فرزند دختر و هم فرزند پسر داشته باشد، سهم الارث پدر و مادر یک سوم ترکه خواهد بود و مابقی بین فرزندان دختر و پسر تقسیم می شود، به این ترتیب که فرزندان پسر دو برابر فرزندان دختر ارث می برند.

سهم اجداد و جدات از ترکه

در صورت مشاوره از یک وکیل ارث در خصوص تقسیم ترکه بین اجداد و جدات وکیل ارث توضیحات زیر را ارائه خواهد کرد: هرگاه ورثه اجداد یا جدات (پدربزرگ و مادربزرگ) باشند، ترکه به ترتیب زیر تقسیم می شود:

1- اگر پدربزرگ یا مادربزرگ تنها باشد، اعم از جد یا جده پدری یا مادری، تمام ترکه به او تعلق می گیرد.

2- اگر پدربزرگ و مادربزرگ متعدد باشند، در صورتی که پدری باشند، ذکور (مرد) دو برابر اناث (زن) می برند و اگر همه مادری باشند، ترکه بین آنها به طور مساوی تقسیم می شود.

3- اگر پدربزرگ و مادربزرگ پدری و مادری با هم باشند، یک سوم ترکه به پدربزرگ و مادربزرگ مادری می رسد و در صورت تعدد اجداد مادری، یک سوم ترکه به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود و دو سوم دیگر به پدربزرگ و مادربزرگ پدری می رسد و در صورت تعدد، سهم ذکور از آن دو سوم، دو برابر سهم اناث خواهد بود.

4- هرگاه متوفی اجداد و برادر و خواهر با هم داشته باشد، دو سوم ترکه به وراثی می رسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن، سهم ذکور دو برابر اناث خواهد بود و یک سوم به وراثی می رسد که از طرف مادر قرابت دارند و بین خود به طور مساوی تقسیم می کنند؛ اما اگر خویش مادری فقط یک برادر یا یک خواهر مادری باشد؛ فقط یک ششم ترکه به او تعلق می گیرد.

توصیه می شود در صورتی که تعدد ورثه در یک طبقه وجود دارد، ورثه برای آگاهی از سهم الارث و نحوه ی تقسیم بین ورثه و دریافت گواهی انحصار وراثت به یک وکیل ارث مراجعه نمایند.

سهم الارث فرزندان خواهر و برادر از ارث

چنانچه متوفی خواهر و برادر نداشته نباشد، فرزندان خواهر و مادر به همراه اجداد متوفی نیز ارث می برند. در این صورت با توجه به راهنمایی یک وکیل ارث، ترکه متوفی به ترتیب زیر تقسیم می شود:

ارث فرزندان خواهر و برادر برحسب نسل تقسیم می شود و هر نسل سهم کسی را می برد که به واسطه او به متوفی می رسد؛ یعنی فرزند برادر چه ابوینی (تنی) یا ابی (پدری)، سهم برادر تنی یا پدری تنها و فرزند خواهر و برادر امی (مادری)، سهم خواهر و برادر مادری را می برند.

طبق راهنمایی وکیل ارث ، در تقسیم ترکه بین افراد یک نسل، اگر فرزندان خواهر و برادر ابوینی یا ابی تنها باشند، ذکور دو برابر اناث می برند و اگر از خواهر و برادر امی باشد، به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود.

سهم عمو و عمه از ترکه

* چنانچه وراث متوفی چند عمو یا چند عمه باشند، ترکه بین آنها به طور مساوی تقسیم می شود.

* هرگاه همه آنها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند، هرگاه عمو و عمه با هم باشند، در صورتی که همه امی باشند، ترکه را به طور مساوی تقسیم می کنند و در صورتی که همه ابوینی یا ابی باشند، سهم الارث ذکور دو برابر اناث تقسیم خواهد شد.

* در صورتی که عمو و عمه های امی و عمو و عمه های ابوینی یا ابی با هم باشند، عمو یا عمه امی اگر تنها باشد، یک ششم و اگر متعدد باشد یک سوم ترکه به او تعلق می گیرد و یک سوم را بین خودشان به طور مساوی تقسیم می کنند و باقی ترکه به عمو و عمه های ابوینی یا ابی می رسد که در تقسیم ترکه ذکور دو برابر اناث ارث می برند.

سهم الارث دایی و خاله از ترکه

طبق مشاوره و راهنمایی وکیل ارث در تقسیم سهم الارث بین دایی و خاله های متوفی:

* هرگاه ورثه متوفی چند دایی یا چند خاله یا چند دایی و چند خاله با هم باشند، ترکه بین آنها به طور مساوی تقسیم خواهد شد؛ خواه همه ابوینی یا همه ابی و یا همه امی باشند.

* چنانچه ورثه متوفی دایی وخاله ابی یا ابوینی یا دایی و خاله امی باشند، طرف امی اگر یکی باشد، یک ششم و اگر متعدد باشند، یک سوم ترکه را ارث می برند و ارثیه را به طور مساوی بین خودشان تقسیم می کنند و مابقی ترکه سهم دایی و خاله های ابوینی یا ابی است که به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود.

* هرگاه ورثه متوفی یک یا چند نفر عمو یا عمه یا چند نفر دایی و خاله باشد، یک سوم ترکه به دایی و خاله و دو سوم آن به عمو و عمه خواهد رسید.

و نحوه ی تقسیم یک سوم از ترکه بین دایی و خاله به طور مساوی می باشد؛ اما اگر بین دایی و خاله یک نفر امی باشد، یک ششم حصه احوال به او می رسد و اگر چند امی باشند، یک سوم آن حصه به آنها داده می شود و در این صورت به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود.

وکیل ارث با دانش و آگاهی که از قوانین شرعی و قانونی ارث دارد می تواند در تقسیم سهم الارث ورثه به آنها کمک بسزایی نماید و از بروز اختلاف بین آنها جلوگیری نماید.

سهم الارث فرزندان عمو و عمه و دایی و خاله از ترکه

چنانچه متوفی عمو، عمه، دایی و خاله نداشته باشد، فرزندان آنها به جای آنها ارث خواهند برد و سهم هر نسل از ترکه سهم کسی خواهد بود که به واسطه او به متوفی متصل می شود.

در صورت فوت هر یک از زوجین که به واسطه ی عقد دائم به زوجیت یکدیگر درآمده باشند، طرف مقابل از زوج یا زوجه متوفی ارث می برد و هر یک از زوجین می تواند پس از فوت همسر خود با مشورت با یک وکیل ارث در تهران از حقوق خود پس از فوت همسرش مطلع شود.

سهم الارث زوجین از ترکه

سهم الارث زوج از ترکه زوجه: در صورتی که زوجه متوفی فرزند یا نوه نداشته باشد، شوهر او یک دوم و اگر فرزند یا نوه داشته باشد، یک چهارم ترکه را ارث خواهد برد.

سهم الارث زوجه از ترکه زوج: چنانچه زوج فرزند داشته باشد، یک هشتم و در صورت نداشتن فرزند، یک چهارم ترکه به زوجه تعلق می گیرد و بقیه ترکه ی شوهر در حکم مال شخص بدون وارث است و راجع به دادستان و دادگاه می باشد.

سهم الارث زوجین در طلاق رجعی: طبق گفته ی وکیل ارث، زن و شوهر در طلاق رجعی که مرد در دوران عده طلاق می تواند به همسر خود رجوع کند؛ در صورت فوت هر یک از زوجین در دوران عده طلاق رجعی، طرف مقابل از متوفی ارث می برد.

مطالبه مهریه از ارث

یکی از سوالات بسیار مهمی که در خصوص تقسیم ترکه متوفی مطرح می شود این است که آیا زن می تواند پس از فوت شوهرش مهریه خود را از ورثه ی او مطالبه نماید؟ 

در پاسخ به این سوال باید گفت، مهریه مالی است که به محض وقوع عقد نکاح به زن تعلق می گیرد و زن می تواند هر زمان که بخواهد آن را از شوهرش مطالبه نماید و در واقع مهریه زن دِین و بدهی است به گردن شوهر که باید به همسر خود پرداخت نماید، از این رو در صورتی که شوهر فوت کند و در زمان حیات، مهریه زن خود را پرداخت نکرده باشد، زن می تواند به دادگاه خانواده مراجعه کرده و با تقدیم دادخواست مطالبه مهریه از ارث، مهریه خود را از اموال به جامانده از شوهرش وصول نماید و در صورتی که ماترک متوفی به اندازه پرداخت مهریه باشد، ورثه باید مهریه زن را از ترکه پرداخت نمایند و پس از پرداخت مهریه، باقیمانده اموال بین سایر ورثه متوفی تقسیم می شود، اما در صورتی که دارایی های متوفی کمتر از مهریه زن باشد، سایر ورثه مسئولیت و دینی در پرداخت مهریه نخواهند داشت.

موانع تحقق ارث

طبق راهنمایی وکیل ارث در تهران، موانع تحقق ارث، به اموری گفته می شود که وجود هر یک از آنها، با وجود شرایط وراثت، که پیش تر به آنها اشاره کردیم، مانع از تحقق ارث می ‌شود و در این صورت وارث از متوفی ارث نخواهد برد که این شرایط عبارتند از:

* کفر: کافر از مسلمان ارث نمی ‌برد؛ ولی مسلمان از کافر ارث خواهد برد. طبق ماده‌ ی ۸۸۱ مکرر قانون مدنی، اگر متوفی مسلمان باشد، هر یک از ورثه ی او که کافر باشد، از او ارث نخواهد برد و اگر متوفی کافر باشد، چنانچه در جمع ورثه‌ ی او، شخص مسلمانی باشد، وارث مسلمان از متوفی کافر ارث می ‌برد.

لعان: اگر مردی با همسرش برای نفی فرزند از خود، ملاعنه (لعان) نماید، زوج و زوجه از یکدیگر و نیز پدر از فرزند مورد لعان و بالعکس، ارث نمی ‌برند.

زنا: زنا زاده از پدر و مادر خود ارث نمی برد و پدر و مادر و نزدیکان آنان نیز از وی ارث نخواهند برد.

قتل: قتل عمد کسی به ناحق، موجب محرومیت قاتل از ارث می شود.

انحصار وراثت و انواع آن

براساس میزان اموال به جا مانده از متوفی انحصار وراثت به دو دسته تقسیم می شود، که وکیل ارث می تواند برای پیگیری هر کدام از انواع انحصار وراثت، ورثه ی متوفی را راهنمایی و مشاوره نماید.

1- انحصار وراثت محدود: اگر اموال و دارایی به جامانده از متوفی کمتر از پانصد میلیون ریال باشد؛ انحصار وراثت محدود انجام می شود.

2- انحصار وراثت نامحدود: اگر دارایی به جا مانده از متوفی بیشتر از پانصد میلیون ریال باشد؛ انحصار وراثت نامحدود انجام می شود.

گواهی انحصار وراثت

ورثه ی متوفی می توانند با مراجعه به یک وکیل ارث، از مراحل و مرجع دریافت گواهی انحصار وراثت مطلع شوند. چرا باید بعد از فوت متوفی گواهی انحصار وراثت بگیریم؟

گواهی انحصار وراثت، گواهی است که به درخواست ورثه، توسط شورای حل اختلاف آخرین محل اقامتگاه متوفی صادر می شود و در آن ورثه متوفی و میزان سهم الارث هر یک مشخص می شود.

وراث متوفی برای هر گونه اقدام حقوقی در ادارات، دفاتر اسناد رسمی و غیره نیازمند گواهی انحصار وراثت هستند؛ از این رو ورثه نمی توانند بدون انحصار وراثت و دریافت گواهی حصر وراثت، ترکه متوفی را انتقال دهند و تقسیم کنند یا در بابت ترکه به ادارات و بانک ها مراجعه نمایند.

مراحل دریافت گواهی انحصار وراثت

وراث متوفی می توانند برای دریافت گواهی انحصار وراثت به یک وکیل ارث وکالت دهند تا با طی مراحل قانونی، گواهی انحصار وراثت را طبق مراحل زیر دریافت نماید.

1- استشهادیه محضری

2- شناسنامه متوفی و گواهی فوت

3- عقدنامه یا رونوشت

4- شناسنامه وراث

5- وصیت نامه رسمی متوفی در صورت وجود

6- گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای متوفیان قبل از سال ۹۵ که تاکنون اقدامی نکرده اند.

نحوه دریافت گواهی فوت

دریافت گواهی فوت، اولین مرحله صدور گواهی انحصار وراثت است؛ به این ترتیب که طبق قانون پس از فوت افراد، دلیل و تاریخ فوت در سیستم الکترونیکی اداره ثبت احوال کشور ثبت می شود و شناسنامه متوفی باطل می شود و گواهی فوت صادر می شود.

به دلیل اهمیت دریافت گواهی فوت باید اشخاص ذی نفع ظرف مدت 10 روز پس از فوت متوفی به همراه مدارک لازم، وفات متوفی را به ثبت احوال اطلاع دهد. چنانچه مدارک شناسایی متوفی در دسترس نبود باید ظرف مدت 10 روز به ثبت احوال مراجعه کرده و وفات متوفی را اعلام نماید و در اولین فرصت شناسنامه متوفی را جهت ابطال تحویل دهد.

انتشار آگهی انحصار وراثت

با توجه به راهنمایی وکیل ارث، دلیل انتشار آگهی انحصار وراثت این است که آیا متوفی ورثه دیگری دارد یا خیر؟ مراجع قضایی بعد از بررسی مدارک با دریافت هزینه ‌ی انتشار آگهی از وراث، آگهی انحصار وراثت را در روزنامه های کثیرالانتشار می ‌دهند تا در صورت وجود ورثه ی دیگر، وی به دادگاه مراجعه نماید تا ادعای او مبنی بر وارث بودن اثبات شود و نام وی در لیست وراث متوفی قرار گیرد.

اگر پس از گذشت یک ماه از انتشار آگهی، شخصی به عنوان ورثه مراجعه نکند، گواهی انحصار وراثت صادر می ‌شود.

* نکته: چنانچه متوفی در روستا زندگی می کند، آگهی به صورت چاپی در جایی که در دید همه ی اهالی باشد، نصب می ‌شود.

حضور وراث برای دریافت گواهی انحصار وراثت

برای دریافت گواهی انحصار وراثت اقدام یکی از ورثه یا وکیل ارث که ورثه به او وکالت داده اند کافی است و نیازی به اقدام همه ی وراث نمی باشد؛ فقط باید ورثه ای که اقدام به دریافت گواهی می کند در سامانه ثنا ثبت نام کند.

یکی از سوالات در مورد دریافت گواهی انحصار وراث ممکن است مطرح شود، عدم همکاری یکی از وراث برای دریافت گواهی انحصار وراثت است، اگر وراث در انحصار وراثت همکاری نکردند چه باید کرد؟

وکیل ارث در تهران برای پاسخ به این سوال می گوید؛ چنانچه به هر دلیلی یکی از وراث در دسترس نباشد و یا برای دریافت گواهی انحصار وراثت همکاری نکند، در این صورت شورای حل اختلاف به درخواست ذی نفع از اداره ثبت احوال استعلام و گواهی انحصار وراثت را صادر می کند.

صدور المثنی برای گواهی انحصار وراثت

هر یک از ورثه می توانند با مراجعه به شورای حل اختلاف، درخواست کپی برابر اصل گواهی انحصار وراثت را نماید. بهتر است ورثه در خصوص مشکلات و سوالات خود در خصوص انحصار وراثت به یک وکیل ارث مراجعه نمایند تا به مناسب ترین پاسخ خود در جهت رفع مشکل دست یابند.

نکته: چنانچه هر یک از ورثه به مفاد گواهی انحصار وراثت اعتراض داشته باشد می تواند بدون قید مدت به گواهی اعتراض نماید.

اگر در خصوص تقسیم ترکه و یا هر یک از دعاوی مربوط به ارث و میراث نیاز به راهنمایی و مشاوره با یک وکیل ارث با تجربه داری، موسسه حقوقی دادآرمان بهترین وکیل ارث در شمال تهران را به شما معرفی می کند.

هزینه وکیل ارث چقدر است؟

چنانچه بین ورثه برای تقسیم ترکه اختلافی به وجود آید و آنها برای رفع اختلاف خود به یک وکیل ارث مراجعه نمایند؛ گاهی ممکن است با پرداخت هزینه وکیل برای ارث و دریافت مشاوره و راهنمایی از وکیل ارث، مشکل ورثه حل شده و اختلاف آنها در خصوص تقسیم ترکه رفع شود؛ اما گاهی ممکن است ورثه برای رفع اختلاف خود به مراجع قضایی مراجعه نموده و برای طرح دادخواست و پیگیری پرونده ی خود با پرداخت هزینه وکیل برای ارث به یک وکیل ارث وکالت دهند تا با دانشی که در زمینه دعاوی ارث دارد، پرونده را در مراجع قضایی پیگیری نموده و در جهت رسیدن به یک نتیجه ی مطلوب به آنها کمک نماید.
اما اینکه هزینه وکیل ارث چقدر است؛ مانند هر پرونده ی دیگری به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ مانند پیچیدگی پرونده ی ارث، زمانی که توسط وکیل برای مراجعه به مراجع قضایی صرف می شود و تعداد جلسات رسیدگی و مراحل دادرسی که شامل مرحله ی بدوی، تجدیدنظر و فرجام خواهی است.
با توجه به آنچه گفته شد؛ هزینه وکیل ارث، طبق توافق بین وکیل ارث و موکل تعیین خواهد شد و در قراردادی که بین وکیل و موکل منعقد می شود، مقدار و نحوه ی پرداخت درصد وکیل از ارث مشخص می شود.

وکیل ارث آنلاین

امروزه به دلیل افزایش استفاده ی افراد از فضای مجازی و دسترسی آسان و ارزان قیمت به شبکه های اجتماعی، استفاده ی کاربران از فضای مجازی برای حل مشکلات و دستیابی به پاسخ، پرسش های خود به صورت غیر حضوری از گذشته بیشتر شده است. از این رو برخی وکلا، مانند وکیل ارث برای پاسخگویی به سوالات کاربران و کمک به حل مشکلات آنها به صورت غیر حضوری به آنها مشاوره و راهنمایی می دهند.

مشاوره غیر حضوری توسط وکیل ارث آنلاین مزایایی برای کاربران به همراه دارد. صرفه جویی در وقت، صرفه جویی در هزینه، پاسخگویی سریع، دسترسی آسان به شبکه های اجتماعی برای مشاوره آنلاین، امکان ارسال مدارک به صورت آنلاین برای بررسی پرونده توسط وکیل ارث از جمله مهمترین مزایای مشاوره با وکیل ارث آنلاین است.

تقسیم ترکه توسط دادگاه

اموال به جا مانده از متوفی، تا زمانی که بین وراث تقسیم نشده باشد، همه ی ورثه در آن مال یا اموال به صورت مشاع، شریک هستند. چنانچه ورثه برای تقسیم ترکه اتفاق نظر و توافق نداشته باشند و برای تقسیم ترکه و رفع اختلاف خود به دادگاه مراجعه کنند، دادگاه به چند صورت ترکه را که بین ورثه، مشاع است را بین آنها تقسیم می کند، که عبارتند از:

1- افراز ترکه

افراز ترکه یعنی جدا کردن سهم هر یک از ورثه از دیگران. در افراز ترکه باید به این نکته توجه داشت که برای افراز مال باید مال مورد نظر تجزیه پذیر باشد؛ در غیر این صورت برای تقسیم ترکه از روش های دیگری استفاده می شود. 

2- تعدیل ترکه

اگر افراز ترکه توسط دادگاه ممکن نباشد، برای تقسیم ترکه از تعدیل استفاده می شود. در واقع زمانی که مال به جا مانده تجزیه پذیر نباشد، از طریق قیمت آنها تعدیل انجام می شود. یعنی با ایجاد ارزش برابر اموال تقسیم می شود. 

3- تقسیم به رد

اگر تعدیل سهم بدون ضمیمه کردن مالی از خارج ممکن نباشد، دادگاه برای تقسیم، بعضی از ورثه را ملزم می کند تا در برابر سهم بیشتری که از مال مشاع می برند؛ پول یا مالی به دیگران بدهند؛ به این نوع تقسیم به اعتبار دادن مال خارجی، تقسیم به رد گفته می شود. به بیان ساده تر، در تقسیم به رد، مالی که قیمت بیشتری دارد به یکی از وراث و مالی که قیمت کمتری دارد به وارث دیگر داده می شود و وارثی که مال گران تر را به ارث برده است، باید به همان مقداری که ارزش مال بیشتر بوده، به وارث دیگر بدهد.

4- فروش اجباری مال و تقسیم بهای آن بین ورثه

اگر برای تقسیم ترکه، هیچ یک از سه روشی که به آن اشاره شد، امکان پذیر نباشد، دادگاه رأی به فروش اموال و تقسیم قیمت آن بین ورثه را صادر می کند. به این صورت که، ورثه باید از اداره ی ثبت، گواهی غیر قابل افراز بودن ملک را دریافت کنند و با ارائه گواهی به دادگاه، دستور فروش اموال را بگیرند.

طبق ماده 317 قانون امور حسبی، اگر مالی که از متوفی به جا مانده است، اعم از منقول یا غیر منقول، قابل تعدیل و تقسیم نباشد، ممکن است فروخته و بهای آن بین ورثه تقسیم شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه تقسیم ترکه توسط دادگاه با وکیل ارث موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر.

برخی نکات تقسیم ترکه

در ادامه به بیان برخی نکات تقسیم ترکه می پردازیم:

نکته 1: تعدد ترکه: اگر ترکه متوفی متعدد باشد، مثلاً دارای املاک، خودرو، وجه نقد و غیره باشد؛ لازم نیست حتماً تقسیم اجباری در تمام اموال و دارایی ها اعمال شود و متقاضی (وارث) می تواند افراز و تقسیم سهم خود را فقط در یکی از آنها نیز درخواست نماید. طبق ماده 596 قانون مدنی، چنانچه اموال مشاع متعدد باشد؛ قسمت اجباری در برخی از آنها همراه با تقسیم بقیه اموال نمی باشد.

نکته 2: تقسیم سرقفلی: چنانچه یکی از اموال به جا مانده از متوفی، سرقفلی باشد؛ باید در دعوای تقسیم ترکه، مالک ملک، نیز جزء خواندگان دعوا باشد؛ در غیر این صورت نسبت به آن، قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد.

نکته 3: تفاوت تقسیم ترکه و مطالبه ی سهم الارث: درخواست تقسیم ترکه، از امور حسبی است و غیر ترافعی می باشد و باید به طرفیت تمام ورثه مطرح شود؛ اما در مطالبه ی سهم الارث، باید طبق دعاوی مالی تقدیم شود؛ این دعوا ترافعی است و باید به طرفیت کسی که مال در تصرف او می باشد، مطرح گردد.

نکته 4: طبق ماده 322 قانون امور حسبی، دادگاه در تقسیم ترکه باید آنچه به عنوان وصیت و دیون متوفی تشخیص می دهد از ترکه، خارج و نسبت به تقسیم مابقی آن اقدام نماید؛ در این صورت دادگاه نمی تواند به دلیل عدم استخراج وصیت و دیون از ترکه، از تقسیم آن امتناع نماید.

نکته 5: گرفتن گواهی انحصار وراثت مدت دار نیست و ورثه هر زمان که بخواهند می توانند برای دریافت آن اقدام نمایند.

نکته 6: طبق ماده 606 قانون مدنی، اگر بعد از تقسیم ماترک متوفی، مشخص شود که وی به شخصی بدهکار بوده، طلبکار باید برای دریافت طلب خود به هر یک از وراث مراجعه کند و ورثه باید به نسبت سهمشان از ترکه، بدهی وی را پرداخت نمایند. در صورتی که یکی از ورثه معسر (ندار) باشد، طلبکار می تواند برای سهم معسر از طلب خود، به وراث دیگر مراجعه کند.

کلام آخر

وکیل ارث یک وکیل پایه یک دادگستری است که در زمینه دعاوی مربوط به ارث و میراث و امور حسبی فعالیت و قبول وکالت می نماید و به همه ی قوانین ارث و امور حسبی خصوصا قوانین جدید و همچنین روند رسیدگی دادگاه خانواده به دعاوی ارث و میراث آشنایی کامل دارد، بنابراین وکیل ارث، بهترین کسی است که می تواند افراد را در خصوص اختلافات ورثه در تقسیم ترکه و عاوی امور حسبی راهنمایی کند؛ از این رو موسسه حقوقی دادآرمان برای دریافت مشاوره ی حضوری، بهترین وکیل ارث در تهران را به شما معرفی می کند؛ همچنین اگر وقت کافی برای مراجعه به دفتر وکیل ارث و استفاده از خدمات موسسه حقوقی به صورت حضوری را ندارید، می توانید برای دریافت مشاوره ی رایگان به صورت آنلاین و بدون نیاز به مراجعه ی حضوری، با وکیل آنلاین موسسه حقوقی دادآرمان اقدام کنید و بدون اتلاف وقت و هزینه از مزایای مشورت با یک وکیل ارث با تجربه بهره مند شوید.

برای دریافت مشاوره رایگان در خصوص دعاوی ارث و امور حسبی، موسسه حقوقی دادآرمان شماره تلفن وکیل ارث در تهران را در اختیار شما قرار می دهد، تماس بگیر و کاملترین مشاوره را در این زمینه دریافت کن.

چنانچه زوجه فوت کند و فرزند و نوه ای نداشته باشد شوهر او یک دوم و اگر زوجه فرزند یا نو داشته باشد، شوهر یک چهارم ترکه را ارث می برد. در طلاق رجعی نیز اگر یکی از زوجین در دوران عده طلاق فوت کنند همسر او از متوفی ارث خواهد برد.

براساس طبقات ارث افراد زیر به موجب قرابت نسبی از متوفی ارث می برند:

طبقه اول ارث: پدر، مادر، فرزند، نوه

طبقه دوم ارث: پدربزرگ، مادربزرگ، برادر، خواهر و فرزندان آنها

طبقه سوم ارث: عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندان آنها

همچنین زوج و زوجه از همسر خود ارث می برند.

اگر متوفی بدهکار باشد وراث باید از ترکه (اموال متوفی) بدهی متوفی را پرداخت کنند، اما در صورتی که اموال متوفی برای پرداخت بدهی های او کافی نباشد، ورثه تکلیفی برای پرداخت باقیمانده ی بدهی متوفی ندارند.

اگر متوفی دارای فرزند باشد و پدر و مادر او زنده نباشند، سهم الارث به این صورت تقسیم می شود:

1- اگر جنسیت فرزندان یکی باشد: ترکه بین آنها به طور مساوی تقسیم می شود.

2- اگر جنسیت فرزندان متعدد باشد: فرزندان پسر دو برابر فرزندان دختر ارث می برند.

بله، چنانچه هر یک از ورثه به مفاد گواهی انحصار وراثت اعتراض داشته باشد می تواند بدون قید مدت به گواهی اعتراض نماید.