طلاق زن با شروط 12گانه عقدنامه-

طلاق زن با شروط دوازده گانه عقدنامه

طلاق چیست؟

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن زوجین از یکدیگر است و رابطه زوجیت در طلاق به پایان می رسد و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می ‌رود.

طلاق در ایران جزو ایقاعات است، چرا که یک طرفه بوده و تنها از سوی مرد انجام می شود و مرد می تواند زن خود را هر موقع بخواهد طلاق دهد.

طبق ماده 1139 قانون مدنی، طلاق مخصوص عقد دائم بوده و زن در عقد عقد موقت با پایان مدت یا بذل آن از سوی شوهر از زوجیت خارج می ‌شود.

اگر برای ثبت نام در سامانه تصمیم طلاق و همچنین هر یک از دعاوی طلاق نیاز به راهنمایی و مشورت با یک وکیل طلاق تضمینی با تجربه داری، موسسه حقوقی دادآرمان بهترین وکیل طلاق تضمینی در شمال تهران را به شما معرفی می کند.

انواع طلاق براساس رجوع در طلاق

رجوع پس از طلاق به معنی بازگشت مرد به همسر خود پس از طلاق و ادامه زندگی مشترک در ایام عده طلاق است و با این رجوع ازدواج قبلی با تمام آثاری که داشته، ادامه پیدا می کند و نیازی به جاری شدن نکاح مجدد نمی‌ باشد. البته ثبت رجوع توسط مرد الزامی است و در صورت عدم ثبت رجوع به پرداخت جزای نقدی و یا تحمل حبس محکوم خواهد شد.

براساس حق رجوع، طلاق به دو دسته تقسیم می شود که عبارتند از:

* طلاق بائن (طلاق بدون رجوع)

* طلاق رجعی

با دریافت مشاوره رایگان از بهترین وکیل طلاق تضمینی موسسه حقوقی دادآرمان بهترین نتیجه رو بگیر.

طلاق بائن

طلاق بائن به طلاقی گفته می ‌شود که پس از طلاق، رابطه زوجیت به طور کامل بین زن و شوهر از بین می رود و مرد در دوران عده طلاق بائن نمی تواند به همسر سابق خود رجوع کند. طلاق بائن نیز به چند دسته تقسیم می شود، که عبارتند از:

1- طلاق زن باکره: طلاق زنی که بعد از ازدواج با او آمیزش نشده است.

2- طلاق دختر صغیره: طلاق دختری که نُه سالش تمام نشده است.

3- طلاق زن یائسه

4- طلاق خُلع

5- طلاق مُبارات

6- طلاق سوم یا سه طلاقه

7- نوع دیگری از طلاق نیز وجود دارد که طلاق حاکم شرع نام دارد. در این نوع طلاق، حاکم شرع همسر مردی را که نه نفقه او را می ‌پردازد و نه طلاقش می ‌دهد، خود طلاق می ‌دهد.

طلاق رجعی

در طلاق رِجعی مرد می ‌تواند تا زمانی که عده طلاق پایان نیافته، بدون نیاز به عقد نکاح جدید به همسر خود رجوع نماید و زندگی مشترک خود را دوباره شروع کنند. در ایام عده طلاق رجعی زوجین از یکدیگر ارث می برند و به زوجه نفقه تعلق می گیرد و زن می تواند در منزل مرد اقامت داشته باشد.

همچنین در طلاق خلع و مبارات که از انواع طلاق بائن هستند و زن با بذل مهریه اش طلاق می گیرد، در صورتی که زن در ایام عده طلاق مهریه ای را که بخشیده مطالبه نماید طلاق از حالت بائن خارج و به طلاق رجعی تبدیل می شود و مرد می تواند در ایام عده طلاق به زن رجوع کند و زن و مرد دوباره زندگی مشترک خود را شروع کنند.

انواع طلاق براساس درخواست کننده طلاق

در صورتی که زن و مرد بخواهند طلاق بگیرند باید ابتدا برای ثبت دادخواست طلاق اقدام کنند تا درخواست زن یا مرد برای طلاق در دادگاه بررسی شود و سپس دادگاه در این خصوص رأی مقتضی صادر نماید.

براساس اینکه چه کسی تقاضای طلاق دارد و دادخواست طلاق را به دادگاه خانواده تقدیم می کند، طلاق به دو دسته کلی تقسیم می شود:

1- طلاق یک طرفه: در طلاق یک طرفه فقط یکی از زوجین تصمیم به طلاق دارد و می خواهد از همسر خود جدا شود، از این رو طلاق یک طرفه به دو دسته تقسیم می شود:

* طلاق از طرف مرد

* طلاق از طرف زن

2- طلاق توافقی: در طلاق توافقی زن و شوهر هر دو برای طلاق توافق دارند و می خواهند با طلاق به زندگی مشترک خود پایان دهند.

برای اینکه در مورد تفاوت طلاق یک طرفه و طلاق توافقی بیشتر بدونی کلیک کن.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان در خصوص طلاق، موسسه حقوقی دادآرمان بهترین وکیل طلاق تضمینی در غرب تهران را به شما معرفی می کند.

طلاق از طرف مرد

طبق ماده 1133 قانون مدنی مرد حق طلاق دارد و می تواند بدون داشتن هیچ دلیل موجهی زن خود را طلاق دهد. مهمترین شرط طلاق از طرف مرد، پرداخت حقوق مالی زوجه است و دادگاه پیش از صدور رای طلاق در ابتدا در خصوص مسائل مالی و غیرمالی طلاق تعیین تکلیف می کند، یعنی در صورتی که مرد دادخواست طلاق را به دادگاه خانواده تقدیم کند، دادگاه در خصوص حقوق مالی زوجه که مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت، استرداد جهیزیه و تنصیف اموال مرد در طلاق است، تعیین تکلیف می کند، همچنین دادگاه در مورد مسائل غیرمالی طلاق نیز مانند حضانت فرزند و حق ملاقات با فرزند پس از طلاق تصمیم گیری می کند، سپس رأی طلاق (گواهی عدم امکان سازش) را صادر می کند.

نشوز زن و تخلف از وظایف زناشویی از مهمترین دلایل طلاق مردان است که در صورت اثبات آن در دادگاه، تنصیف اموال مرد در طلاق به زن تعلق نمی گیرد.

طلاق از طرف زن

همان طور که گفته شد، طبق قانون طلاق در ایران مرد حق طلاق دارد، اما زن حق طلاق ندارد و طرح دادخواست طلاق از طرف زن پیچیده و دشوار است، چرا که زن حق طلاق ندارد و برای اینکه بتواند از شوهر خود طلاق بگیرد، باید دلایل محکمه پسندی به دادگاه ارائه دهد و زن باید دلایل خود را که موجب شده بخواهد از شوهر خود طلاق بگیرد را در دادگاه ثابت کند و پس از اثبات دلایل زن برای طلاق، حکم طلاق صادر می شود.

ممکن است درخواست طلاق زن به دلیل شروط دوازده گانه عقدنامه، عسر و حرج و… باشد و زن باید ادعای خود را در خصوص عسر و حرج و یا دلایل دیگر در دادگاه اثبات نماید و تشخیص و پذیرش آن به عهده ی قاضی است.

اگر در مورد طلاق از طرف زن به دلیل عسر و حرج نمی دونی کلیک کن.

همچنین زن می تواند با داشتن وکالت در طلاق برای ثبت دادخواست طلاق اقدام نماید. البته در صورتی که زن با استفاده از حق طلاق اقدام به طلاق نماید، طلاق از طرف زن نیست و طلاق توافقی خواهد بود.

نکته: همچنین رای دادگاه در خصوص اینکه چه کسی از دادگاه درخواست طلاق نماید متفاوت است و آثار حقوقی متفاوتی نیز دارد، در طلاق از طرف مرد و طلاق توافقی دادگاه گواهی عدم امکان سازش و در طلاق از طرف زن حکم طلاق صادر می کند،  حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش تفاوت هایی دارند، کلیک کن تا در مورد تفاوت حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش  بیشتر بدونی.

یکی دیگر از راه های طرح دادخواست طلاق از طرف زن درخواست طلاق خلع است و زن به دلیل کراهتی که از شوهرش دارد با بذل مهریه اش یا دادن مالی بیشتر از مهریه اش (فدیه) به شوهر از دادگاه درخواست طلاق خلع می نماید.

از آنجایی که رسیدگی به دادخواست طلاق از طرف زن، پروسه زمان بر و پیچیده ای است، بهتره قبل از هر اقدامی برای ثبت دادخواست طلاق با وکیل طلاق تضمینی در تهران مشورت کنی، از این رو وکیل طلاق تضمینی موسسه حقوقی دادآرمان آماده پاسخگویی به سوالات شما در این زمینه است.

طلاق توافقی

در طلاق توافقی زن و مرد هر دو برای طلاق با هم توافق دارند و برای پایان دادن به زندگی مشترک خود دادخواست طلاق توافقی را به دادگاه خانواده تقدیم می کنند.

زن و مرد در طلاق توافقی در خصوص مسائل مالی مانند مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت، تنصیف اموال زوج، استراداد جهیزیه و مسائل غیرمالی طلاق مانند حضانت فرزند و حق ملاقات با فرزند پس از طلاق توافقی با یکدیگر تصمیم گیری می کنند و توافقات خود را به صورت مکتوب به دادگاه تقدیم می کنند.

زن و مرد پس از ارائه توافقات خود به دادگاه باید پس از ثبت طلاق، باید طبق توافقات عمل نمایند، در غیر این صورت هر یک از طرفین که برخلاف توافقات عمل کند، طرف دیگر می تواند به دادگاه مراجعه و او را ملزم به انجام توافقات نماید.

در خصوص توافقات زوجین باید گفت، توافقات زوجین در طلاق توافقی قابل تغییر است و زن و مرد می توانند در مراحل دادرسی یا در هنگام مراجعه به دفترخانه رسمی طلاق برای اجرا و ثبت طلاق توافقی و یا حتی پس از ثبت طلاق توافقی، توافقات خود را تغییر دهند، البته در تغییر توافقات باید به این نکته توجه داشت که تغییر توافقات نباید موجب تغییر ماهیت طلاق شود.

با بهترین وکیل طلاق توافقی تضمینی در تهران تماس بگیر و از مراحل طلاق توافقی در سال جدید مطلع شو.

نکته: ارجاع به داوری در انواع طلاق یکی از مراحل طلاق است اما در طلاق توافقی در صورتی که زوجین به مرکز مشاوره مراجعه کنند و گواهی عدم انصراف از طلاق را دریافت کنند، در این صورت زوجین به داوری ارجاع نمی شوند.

شروط دوازده گانه عقدنامه

همان طور که گفته شد تحقق هر یک از شروط دوازده گانه عقدنامه از موجبات طلاق زن هستند و زن می تواند با اثبات هر یک از موارد زیر از دادگاه درخواست طلاق نماید.

1- امتناع شوهر از دادن نفقه ی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت شش ماه.

2- بد رفتاری زوج به حدی که ادامه زندگی برای زوجه غیرقابل تحمل باشد.

3- داشتن بیماری خطرناک غیرقابل درمان شوهر تا حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

4- جنون مرد در زمانی که امکان فسخ نکاح نباشد.

5- اشتغال داشتن مرد به کاری که به آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه و زیان وارد کند.

6- محکومیت شوهر به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که جمعا،ً به 5 سال بازداشت یا بیشتر منتهی شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

7- ابتلای زوج به هر گونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد؛ که در اثر آن زندگی برای زن دشوار گردد.

8- ترک زندگی خانوادگی از سوی مرد، بدون آنکه دلیل موجهی داشته باشد یا 6 ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید.

9- محکومیت قطعی مرد بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با شئون خانوادگی زن باشد. که تشخیص این امر به عهده دادگاه است.

10- بچه‌ دار نشدن زوج پس از گذشت 5 سال از زندگی مشترک به دلیل عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر.

11- مفقودالاثر شدن زوج، چنانچه ظرف مدت 6 ماه پس از مراجعه‌ ی زوجه به دادگاه پیدا نشود.

12- ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر.

برای اینکه از حضانت فرزند پس از طلاق و همچنین شرایط سلب حضانت والدین در طلاق مطلع بشی، با موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر و از بهترین وکیل طلاق تضمینی در شرق تهران مشاوره رایگان دریافت کن.

وکیل طلاق در طلاق از طرف زن

همان طور که گفته شد، طبق قانون، زن حق طلاق ندارد و نمی تواند مانند زوج هر زمان که خواست، برای طلاق گرفتن از شوهر خود اقدام نماید و دادخواست طلاق را در دادگاه خانواده مطرح نماید. درخواست طلاق زن بدون دلیل از سوی دادگاه خانواده پذیرفته نخواهد شد و زوجه به این ترتیب موفق به گرفتن طلاق نمی شود؛ بلکه باید برای درخواست طلاق خود دلایل موجهی داشته باشد و بتواند دلایل خود را در دادگاه نیز اثبات نماید.

با توجه به آنچه گفت، بهتر است زوجه برای طرح دادخواست طلاق از طرف زن، با یک وکیل طلاق تضمینی با تجربه مشورت نماید و با توجه به صلاحدید وکیل طلاق و حساسیت موضوع طلاق زن و اهمیت دلایل طلاق وی، به وکیل طلاق وکالت دهد تا وکیل طلاق با وکالتنامه ای که از سوی زن در اختیار دارد، به پیگیری پرونده ی طلاق از طرف زن اقدام نماید.

کلام آخر

وکیل طلاق یک وکیل پایه یک دادگستری است که در زمینه دعاوی مربوط به طلاق فعالیت و قبول وکالت می نماید و به همه ی قوانین طلاق خصوصا قوانین جدید و همچنین روند رسیدگی دادگاه خانواده به دعاوی طلاق آشنایی کامل دارد، بنابراین وکیل طلاق بهترین کسی است که می تواند هر یک از زوجین را برای طلاق و مطالبه ی حقوق آنها در طلاق و پس از آن راهنمایی کند؛ از این رو موسسه حقوقی دادآرمان برای دریافت مشاوره ی حضوری، بهترین وکیل طلاق تضمینی در تهران را به شما معرفی می کند؛ همچنین در صورتی که وقت کافی برای مراجعه ی حضوری به دفتر وکیل طلاق را ندارید، می توانید برای دریافت مشاوره ی رایگان به صورت آنلاین و بدون نیاز به مراجعه ی حضوری، با وکیل آنلاین موسسه حقوقی دادآرمان اقدام کنید و بدون اتلاف وقت و هزینه از مزایای مشورت با یک وکیل آنلاین طلاق بهره مند شوید.

برای دریافت مشاوره رایگان در خصوص دعاوی خانواده، با وکیل خانواده آنلاین موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر و هر سوالی داری بپرس.

طبق شروط دوازده گانه عقدنامه در صورتی که مرد 6 ماه از پرداخت نفقه زوجه خودداری کند زن می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای طلاق نماید.

طبق شروط دوازده گانه عقدنامه محکومیت شوهر به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که جمعا،ً به 5 سال بازداشت یا بیشتر منتهی شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

1- طلاق بائن (طلاق بدون رجوع)

2- طلاق رجعی

طبق قانون طلاق، زن برای طرح دادخواست طلاق باید دلایل محکمه پسندی داشته باشد و بدون دلیل نمی تواند تقاضای طلاق نماید. عسر و حرج، شروط دوازده گانه عقدنامه و داشتن حق طلاق از موجبات طلاق از طرف زن هستند؛ همچنین زن می تواند با بذل مهریه و یا دادن مالی بیشتر از مهریه به دلیل کراهتی که از شوهرش دارد از دادگاه درخواست طلاق خلع نماید.

1- طلاق زن باکره

2- طلاق دختر صغیره

3- طلاق زن یائسه

4- طلاق سوم یا سه طلاقه

5- طلاق خلع

6- طلاق مبارات

0 0 رای ها
امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها