حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق توافقی

حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق توافقی

طلاق چیست؟

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن زوجین از یکدیگر است و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می ‌رود.

طبق ماده 1139 قانون مدنی، طلاق مخصوص عقد دائم بوده و زن در عقد عقد موقت با پایان مدت یا بذل آن از سوی شوهر از زوجیت خارج می ‌شود.

طلاق مانند ازدواج با خواندن صیغه، صورت می ‌گیرد، اما برخلاف ازدواج، جزء ایقاعات است، یعنی یک طرفه است و تنها از سوی مرد انجام می ‌شود.

برای اینکه از نحوه مطالبه حقوق مالی خود در طلاق مطلع بشی، با موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر و از بهترین وکیل طلاق تضمینی در تهران مشاوره رایگان دریافت کن.

طلاق توافقی چیست؟

طبق قانون طلاق در ایران، براساس اینکه چه کسی دادخواست طلاق را به دادگاه تقدیم می کند، به سه دسته تقسیم می شود، که عبارتند از:

طلاق از طرف مرد

طلاق از طرف زن

طلاق توافقی

همان طور که گفته شد، دادخواست طلاق ممکن است از طرف مرد، از طرف زن و یا هر دو آنها به دادگاه خانواده تقدیم شود.

در صورتی که طلاق به درخواست زن و مرد مطرح شود و زن و مرد هر دو برای طلاق با هم توافق داشته باشند و تصمیم بگیرند با طلاق به زندگی مشترک خود پایان دهند، باید درخواست طلاق توافقی نمایند.

طلاق توافقی یکی از آسانترین انواع طلاق در ایران است که برای طرح دادخواست آن تنها به توافق زوجین نیاز است و تنها شرط اصلی در طرح دادخواست طلاق توافقی این است که زوجین در مورد مسائل مالی و غیرمالی طلاق که شامل مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت، استرداد جهیزیه، تنصیف اموال زوج، حضانت فرزند مشترک و حق ملاقات با فرزند پس از طلاق توافقی و… است، با هم تصمیم گیری کنند.

همچنین توافقات زوجین در طلاق توافقی در مراحل رسیدگی به پرونده طلاق و یا در هنگام ثبت طلاق و پس از ثبت طلاق توافقی قابل تغییر است و زوجین می توانند توافقات خود را حتی پس از ثبت طلاق نیز تغییر دهند و براساس آن عمل کنند.

نکته: در صورتی که مرد در عقدنامه شرط تنصیف اموال را امضا کرده باید تقسیم اموال مرد در طلاق توافقی اجرا نمی شود چرا که مهمترین شرط تنصیف اموال این است که طلاق از طرف مرد مطرح شود، اما در طلاق توافقی زن و مرد هر دو درخواست طلاق دارند. 

وکیل طلاق توافقی موسسه حقوقی دادآرمان می تواند شما را در خصوص تمام مسائل مربوط به طلاق توافقی راهنمایی کند، پس برای دریافت مشاوره رایگان با وکیل طلاق توافقی تضمینی در تهران تماس بگیر.

اهمیت حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق توافقی

حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق از جمله طلاق توافقی یکی از دغدغه های زن و مرد پس از طلاق است و بسیاری از افراد پس از طلاق تمایلی به درج نام همسر سابق در شناسنامه خود ندارند.

اما حذف نام همسر سابق از شناسنامه پس از طلاق کار چندان ساده ای نیست؛ چرا که ممکن است زن و مرد پس از طلاق مجددا قصد ازدواج داشته باشند و ازدواج اول خود را از طرف مقابل پنهان کنند، از این رو ثبت احوال طبق قانون برای حذف نام همسر سابق از شناسنامه شرایطی را تعیین کرده است تا از سوء استفاده های افراد و پنهان کردن ازدواج اول جلوگیری شود.

اگر نیاز به راهنمایی و مشورت با یک وکیل طلاق توافقی با تجربه داری، با بهترین وکیل طلاق توافقی در شمال تهران تماس بگیر، از این رو ما بهترین وکیل طلاق توافقی موسسه حقوقی دادآرمان را به شما معرفی می کنیم.

برای اینکه بدونی نحوه ثبت نام در سامانه تصمیم طلاق در طلاق توافقی چطور انجام میشه کلیک کن.

مراحل حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق توافقی

طی سال های اخیر (از سال 93) به صورت قانونی شرایطی برای حذف نام همسر سابق پس از طلاق از جمله طلاق توافقی برای افراد مطلقه فراهم شده است و آنها می توانند به صورت قانونی نام همسر سابق خود را از شناسنامه حذف کنند.

برای حذف نام همسر پس از طلاق توافقی دو حالت متصور است:

1- حذف نام همسر از شناسنامه در صورت باکره نبودن زوجه

2- حذف نام همسر از شناسنامه در صورت باکره بودن زوجه

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان در خصوص طلاق توافقی، موسسه حقوقی دادآرمان بهترین وکیل طلاق توافقی تضمینی در غرب تهران را به شما معرفی می کند.

حذف نام همسر از شناسنامه در صورت باکره نبودن زوجه

حذف نام همسر سابق از شناسنامه پس از طلاق توافقی در صورتی که زوجه باکره نباشد، فقط پس از ازدواج مجدد امکانپذیر خواهد بود و باید ازدواج به طور رسمی ثبت شود و در شناسنامه نیز نوشته شود و در این مورد هیچ تفاوتی میان انواع طلاق یعنی طلاق از طرف زن و طلاق از طرف مرد و طلاق توافقی وجود ندارد و قانونگذار با تعیین این شرط برای حذف نام همسر سابق از شناسنامه از فریب و سوء استفاده افراد در ازدواج دوم جلوگیری می کند.

قانونگذار با تعیین چنین شرطی برای حذف نام همسر سابق از شناسنامه پس از طلاق این حق را برای افراد در ازدواج قائل شده است که از ازدواج اول طرف مقابل خود مطلع شوند و در صورتی که نام همسر سابق پیش از ازواج دوم از شناسنامه افراد مطلقه حذف شود، طرف مقابل در ازدواج دوم از این امر آگاه نخواهد شد و ممکن است مورد سوء استفاده قرار گرفته و فریب بخورد.

طبق ماده 33 قانون ثبت احوال، کل وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود، ولی در شناسنامه به شرح زیر انعکاس خواهد یافت. در المثنی شناسنامه زن یا مرد آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است، منعکس خواهد شد. ازدواج و طلاق غیرمدخوله در المثنی شناسنامه درج نخواهد شد.

برای اینکه از حقوق مالی خود در طلاق توافقی مطلع بشی، با موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر و از بهترین وکیل طلاق توافقی تضمینی در شرق تهران مشاوره رایگان دریافت کن.

حذف نام همسر باکره از شناسنامه پس از طلاق توافقی

چنانچه پس از طلاق توافقی، زوجه باکره باشد، زوج و زوجه پس از ثبت طلاق برای حذف نام همسر سابق از شناسنامه خود نیازی به ازدواج مجدد ندارند و آنها می توانند با ارائه گواهی پزشکی قانونی مبنی بر دوشیزه بودن زوجه درخواست صدور شناسنامه جدید بدون نام همسر سابق را بنمایند و باید به این نکته اشاره کرد که شناسنامه جدید المثنی نخواهد بود.

وکیل طلاق توافقی موسسه حقوقی دادآرمان آماده ی پاسخگویی به سوالات شما در خصوص طلاق و دعاوی مربوط به آن است، از این رو می تونی با شماره ی بهترین وکیل طلاق توافقی تضمینی در شمال تهران تماس بگیری و در مورد مراحل طلاق توافقی در سال جدید مشاوره رایگان دریافت کنی.

مدارک حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق

مدارک لازم برای حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق در حالات مختلف، متفاوت است. مدارک لازم برای حذف نام همسر سابق از شناسنامه عبارتند از:

* گواهی بکارت زوجه از پزشکی قانونی در صورتی که زوجه باکره باشد.

* رونوشت یا اصل طلاق نامه

* حکم طلاق

* کارت ملی و شناسنامه متقاضی

* برگه معرفی‌ نامه از دادگاه خانواده

* دو قطعه عکس

* ثبت رسمی ازدواج جدید و نوشتن آن در شناسنامه در صورتی که زوجه باکره نباشد.

مراحل حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق توافقی

پس از طلاق، زن و مرد می توانند به صورت قانونی با توجه به آنچه گفته شد، اقدام به حذف نام همسر سابق خود از شناسنامه نمایند، به این منظور متقاضی باید مدارکی که به آن اشاره کردیم را به اداره ثبت احوال و یا دفاتر پیشخوان دولت تحویل داده و درخواست خود را به سازمان مربوطه ارائه نماید. در صورت تکمیل مدارک و داشتن شرایط لازم برای متقاضی، شناسنامه جدید بدون درج ازدواج پیشین و نام همسر سابق صادر می شود.

حذف نام همسر از شناسنامه در صورت داشتن فرزند

داشتن فرزند هیچ تغییری در مدارک، شرایط و روند حذف نام همسر سابق از شناسنامه پس از طلاق یا فوت همسر ایجاد نمی کند. همچنین متقاضی تنها می تواند با توجه به شرایطی که به آن اشاره کردیم نام همسر سابق خود را پس از طلاق از شناسنامه حذف کند، اما نمی تواند نام فرزند را در هیچ شرایطی از شناسنامه خود حذف کند.

برای دریافت مشاوره رایگان در خصوص دعاوی خانواده و طلاق از جمله حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق با وکلای مجرب ما در موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر و هر سوالی داری بپرس و بهترین نتیجه رو دریافت کن.

کلام آخر

وکیل طلاق توافقی یک وکیل پایه یک دادگستری است که در زمینه دعاوی مربوط به طلاق از جمله طلاق توافقی فعالیت و قبول وکالت می نماید و به همه ی قوانین طلاق خصوصا قوانین جدید و همچنین روند رسیدگی دادگاه خانواده به دعاوی طلاق آشنایی کامل دارد، بنابراین وکیل طلاق توافقی تضمینی، بهترین کسی است که می تواند هر یک از زوجین را برای طلاق و مطالبه ی حقوق آنها در طلاق و پس از آن راهنمایی کند؛ از این رو موسسه حقوقی دادآرمان برای دریافت مشاوره حضوری، بهترین وکیل طلاق در تهران را به شما معرفی می کند؛ همچنین در صورتی که وقت کافی برای مراجعه ی حضوری و مشاوره با وکیل طلاق را ندارید، می توانید برای دریافت مشاوره ی رایگان به صورت آنلاین و بدون نیاز به مراجعه ی حضوری، برای مشاوره با وکیل آنلاین طلاق موسسه حقوقی دادآرمان اقدام کنید و بدون اتلاف وقت و هزینه از مزایای مشاوره با یک وکیل آنلاین طلاق با تجربه بهره مند شوید.

برای دریافت مشاوره رایگان در خصوص دعاوی خانواده از جمله دعاوی طلاق، با وکیل خانواده آنلاین موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر و هر سوالی داری بپرس.

داشتن فرزند هیچ تغییری در مدارک، شرایط و روند حذف نام همسر سابق از شناسنامه پس از طلاق یا فوت همسر ایجاد نمی کند. همچنین متقاضی تنها می تواند با توجه به شرایطی که به آن اشاره کردیم نام همسر سابق خود را از شناسنامه حذف کند، اما نمی تواند نام فرزند را در هیچ شرایطی از شناسنامه خود حذف کند.

پس از طلاق، زن و مرد می توانند به صورت قانونی اقدام به حذف نام همسر سابق خود از شناسنامه نمایند، به این منظور متقاضی باید مدارکی که به آن اشاره کردیم را به اداره ثبت احوال و یا دفاتر پیشخوان دولت تحویل داده و درخواست خود را به سازمان مربوطه ارائه نماید. در صورت تکمیل مدارک و داشتن شرایط لازم برای متقاضی، شناسنامه جدید بدون درج ازدواج پیشین و نام همسر سابق صادر می شود.

حذف نام همسر سابق از شناسنامه پس از فوت همسر مانند شرایط حذف نام همسر در صورت طلاق است، یعنی در صورتی که زوجه باکره باشد، می تواند با دریافت گواهی بکارت از پزشکی قانونی پس از فوت همسرش نام او را از شناسنامه خود حذف کند.

اما در صورتی که زوجه باکره نباشد، در صورت فوت هر یک از زوجین طرف مقابل برای حذف نام همسر متوفی از شناسنامه خود باید مجددا ازدواج نماید و پس از ثبت رسمی ازدواج اقدام به حذف نام همسر اول خود نماید.

چنانچه پس از انواع طلاق از جمله طلاق توافقی زوجه دوشیزه باشد، زوج و زوجه پس از ثبت طلاق برای حذف نام همسر سابق از شناسنامه خود نیازی به ازدواج مجدد ندارند و آنها می توانند با ارائه گواهی پزشکی قانونی مبنی بر دوشیزه بودن زوجه درخواست صدور شناسنامه جدید بدون نام همسر سابق را بنمایند و باید به این نکته اشاره کرد که شناسنامه جدید المثنی نخواهد بود.

برای حذف نام همسر پس از انواع طلاق ها سه حالت متصور است:

1- حذف نام همسر از شناسنامه در صورت باکره نبودن زوجه

2- حذف نام همسر از شناسنامه در صورت باکره بودن زوجه

3- حذف نام همسر از شناسنامه در صورت فوت همسر

1 1 رای
امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها