حق ملاقات فرزند در طلاق توافقی-

حق ملاقات با فرزند در طلاق توافقی

طلاق چیست؟

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن زوجین از یکدیگر است و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می ‌رود.

طلاق جزو ایقاعات است، چرا که مرد حق طلاق دارد و طلاق به صورت یک طرفه از طرف مرد انجام می شود.

طبق ماده 1139 قانون مدنی، طلاق مخصوص عقد دائم بوده و زن در عقد موقت با پایان مدت یا بذل آن از سوی شوهر از زوجیت خارج می ‌شود.

وکیل طلاق توافقی تضمینی موسسه حقوقی دادآرمان آماده ی پاسخگویی به سوالات شما در خصوص طلاق توافقی است، از این رو می تونی با شماره ی بهترین وکیل طلاق توافقی تضمینی در تهران تماس بگیری و در مورد مراحل طلاق توافقی در سال جدید مشاوره رایگان دریافت کنی.

انواع طلاق براساس درخواست کننده طلاق

چنانچه هر یک از زوجین به تنهایی و یا هر دو تصمیم به طلاق داشته باشند، ابتدا باید اقدام به ثبت دادخواست طلاق نمایند. حال طبق قانون طلاق در ایران براساس اینکه چه کسی دادخواست طلاق را به دادگاه تقدیم می کند، طلاق به دو دسته کلی تقسیم می شود:

* طلاق یک طرفه: هرگاه فقط یکی از زوجین تصمیم به طلاق و جدایی داشته باشد و با ثبت دادخواست طلاق از دادگاه خانواده درخواست طلاق نماید، طلاق یک طرفه است. طلاق یک طرفه ممکن است از طرف زن یا مرد مطرح شود، از این رو طلاق یک طرفه به دسته طلاق از طرف مرد و طلاق از طرف زن تقسیم می شود.

یکی از نکات مهم که در طلاق از طرف مرد باید به آن توجه شود دلایل طلاق مردان است، چرا که در صورتی که مرد بخواهد زن خود را با دلیل موجه مانند نشوز طلاق دهد تنصیف اموال مرد در طلاق به زن تعلق نمی گیرد.

* طلاق توافقی: در طلاق توافقی زن و شوهر هر دو برای طلاق توافق دارند و تصمیم دارند با طلاق به زندگی مشترک با هم پایان دهند.

با موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر و از بهترین وکیل طلاق توافقی تضمینی در شرق تهران مشاوره رایگان دریافت کن.

انواع طلاق براساس رجوع در طلاق

رجوع پس از طلاق به معنی بازگشت مرد به همسر خود پس از طلاق و ادامه زندگی مشترک در ایام عده طلاق است و با این رجوع ازدواج قبلی با تمام آثاری که داشته، ادامه پیدا می کند و نیازی به جاری شدن نکاح مجدد نمی‌ باشد. البته ثبت رجوع توسط مرد الزامی است و در صورت عدم ثبت رجوع به پرداخت جزای نقدی و یا تحمل حبس محکوم خواهد شد.

براساس حق رجوع، طلاق به دو دسته تقسیم می شود که عبارتند از:

طلاق بائن (طلاق بدون رجوع): طلاق بائن به طلاقی گفته می ‌شود که پس از طلاق، رابطه زوجیت به طور کامل بین زن و شوهر از بین می رود و مرد در ایام عده طلاق بائن نمی تواند به همسر سابق خود رجوع کند.

در واقع در طلاق بائن، زن در زمان عده به مرد محرم نیست و احکام زوجیت مانند الزام به اطاعت از شوهر، ارث ‌بردن زوجین از یکدیگر، حرمت خروج از منزل بدون اجازه مرد و الزام به پرداخت نفقه زن توسط مرد نیز بر او جاری نمی‌ شود.

طلاق رجعی: در طلاق رِجعی مرد می ‌تواند تا زمانی که عده طلاق پایان نیافته، بدون نیاز به عقد نکاح جدید به همسر خود رجوع نماید و زندگی مشترک خود را دوباره شروع کنند. در ایام عده طلاق رجعی زوجین از یکدیگر ارث می برند و به زوجه نفقه تعلق می گیرد و زن می تواند در منزل مرد اقامت داشته باشد.

طلاق توافقی چیست؟

هرگاه زن و مرد هر دو در طلاق با یکدیگر توافق داشته باشند و به دلایلی تمایل به ادامه ی زندگی مشترک با یکدیگر نداشته باشند و بخواهند با طلاق به زندگی مشترک خود پایان دهند، باید دادخواست طلاق توافقی را به دادگاه خانواده تقدیم کنند.

طلاق توافقی آسان ترین نوع طلاق در ایران است که برای وقوع آن تنها توافق زوجین مطرح است. در صورتی که زوجین برای طلاق با هم توافق داشته باشند و در خصوص مسائل مالی و غیرمالی طلاق با یکدیگر به توافق برسند، می توانند با طرح دادخواست طلاق توافقی توسط خودشان یا وکیل طلاق توافقی از یکدیگر جدا شوند و به زندگی مشترک خود پایان دهند؛ اما در صورتی که نتوانند در خصوص حقوق مالی زوجه مانند مهریه، نفقه و غیره و سایر مسائل مانند حضانت فرزند و حق ملاقات پس از طلاق توافقی با هم تصمیم گیری کنند، دیگر نمی توانند برای طلاق توافقی اقدام کنند، چرا که قانون دخالتی در توافقات زوجین در طلاق توافقی ندارد و زوجین باید خودشان در مورد مسائل مربوط به طلاق با هم به تفاهم برسند.

نکته: در صورتی که مرد در عقدنامه شرط تنصیف اموال را امضا کرده باید تقسیم اموال مرد در طلاق توافقی اجرا نمی شود چرا که مهمترین شرط تنصیف اموال این است که طلاق از طرف مرد مطرح شود، اما در طلاق توافقی زن و مرد هر دو درخواست طلاق دارند.

حق ملاقات با فرزند پس از طلاق توافقی

در هنگام طلاق هر یک از زوجین طبق قانون دارای حقوق مالی و غیرمالی هستند که با توجه به نوع و ماهیت طلاق متفاوت خواهد بود.

حضانت فرزند در طلاق توافقی و حق ملاقات با او از جمله مسائل مهمی هستند که در طلاق به آن پرداخته می شود و دادگاه برای سرپرستی و حضانت فرزند که بر عهده ی کدامیک از والدین باشد تعیین تکلیف می کند.

دادگاه خانواده با توجه به مصلحت کودک و شرایط والدین، حضانت کودک را به یکی از آنها واگذار می کند و برای والد دیگر که حضانت فرزند را برعهده ندارد، حق ملاقات با فرزند را پس از طلاق تعیین می کند و هیچ کس نمی تواند والدین را از این حق قانونی و شرعی منع نماید؛ حتی اگر پدر یا مادر دچار فساد اخلاقی یا اعتیاد باشند و یا در زندان باشند، در این صورت نیز از ملاقات والدین با فرزند جلوگیری نمی شود و ملاقات با فرزند با توجه به مصلحت کودک و با تدارکات لازم برای ملاقات در محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد فراهم می شود.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان در خصوص طلاق توافقی، موسسه حقوقی دادآرمان بهترین وکیل طلاق توافقی تضمینی در غرب تهران را به شما معرفی می کند.

حق ملاقات با فرزند در طلاق توافقی چگونه تعیین می شود؟

طبق قانون براساس اینکه چه کسی دادخواست طلاق را مطرح می کند، طلاق به سه دسته تقسیم می شود، طلاق از سوی مرد، طلاق از سوی زن و طلاق توافقی که به درخواست زن و شوهر مطرح می شود.

در طلاق هر یک از زن و مرد حقوقی دارند که قاضی دادگاه (با نظر کارشناس دادگستری) در خصوص آنها تصمیم گیری می کند. اگر طلاق از طرف مرد و یا از طرف زن مطرح شود، ابتدا دادگاه در مورد مسائل مالی زوجه مانند مهریه و همچنین مسائل غیرمالی مانند حضانت و حق ملاقات با فرزند پس از طلاق براساس مصلحت کودک تعیین تکلیف می کند، سپس اقدام به صدور رأی طلاق می نماید.

در طلاق توافقی زن و شوهر هر دو برای طلاق توافق دارند و تصمیم دارند با طلاق به زندگی مشترک با هم پایان دهند. در طلاق توافقی زوجین بدون دخالت دادگاه باید در خصوص مسائل مالی و غیرمالی طلاق با هم توافق نمایند و توافقات خود را به صورت مکتوب و امضا شده به دادگاه ارائه نمایند.

تصمیم گیری در مورد حضانت و نحوه ملاقات با فرزند پس از طلاق توافقی نیز بر عهده زوجین است و زن و مرد با توجه به شرایط خود و مصلحت فرزند، حضانت کودک را به یکی از والدین واگذار می کنند و باید برای ملاقات با فرزند پس از طلاق توافقی برای طرف مقابل که حضانت فرزند را ندارد، نیز تعیین تکلیف کنند و پس از طلاق باید طبق توافقات عمل نمایند.

تعیین زمان و مکان ملاقات با فرزند پس از طلاق توافقی

پس از طلاق، حضانت فرزند برعهده یکی از والدین می باشد و حق ملاقات با فرزند برای طرف دیگر است، که با توجه به سن کودک و رابطه با هر یک از والدین، ساعت ملاقات با فرزند از ۲۴ تا ۷۲ ساعت در پایان هفته تعیین خواهد شد و در طلاق توافقی زمان و مکان ملاقات با فرزند توسط والدین تعیین می شود. همچنین زوجین می توانند توافقات خود در خصوص زمان و مکان ملاقات با فرزند پس از طلاق توافقی را حتی پس از ثبت طلاق تغییر دهند، ولی باید پس از اعلام تغییرات در خصوص ملاقات با فرزند براساس آن عمل کنند.

طبق ماده 1174 قانون مدنی، اگر زوجین در مورد تعیین زمان و مکان ملاقات با فرزند پس از طلاق اختلاف داشته باشند، باید به دادگاه خانواده مراجعه نمایند و قاضی دادگاه در این مورد تصمیم گیری می کند.

هر یک از والدین می توانند از دادگاه درخواست افزایش یا کاهش زمان ملاقات را بنماید و دادگاه مطابق با مصالح کودک، حکم افزایش یا کاهش مدت زمان ملاقات با فرزند را صادر می کند.

دستور موقت فوری ملاقات با فرزند

اگر یکی از والدین که پس از طلاق، حضانت فرزند به او سپرده شده است، برخلاف توافقات مانع از ملاقات والد دیگر با کودک شود، طرف دیگر می‌ تواند با مراجعه به دادگاه خانواده، درخواست ملاقات با فرزند را نماید و باید دستور موقت فوری ملاقات با فرزند را از دادگاه درخواست کند و دادگاه برای او حق ملاقات با فرزند را تعیین می کند، البته برای صدور رأی در این خصوص، مصلحت کودک نیز مدنظر قرار می گیرد.

اگر نیاز به راهنمایی و مشورت با یک وکیل طلاق با تجربه داری، موسسه حقوقی دادآرمان بهترین وکیل طلاق تضمینی در شمال تهران را به شما معرفی می کند.

خارج کردن کودک از محل سکونت پس از طلاق توافقی

همان طور که گفته شد حضانت و حق ملاقات با فرزند و سایر مسائل مربوط به آن در طلاق توافقی براساس توافقات زوجین عمل می شود و والدین کودک نمی توانند برخلاف توافقات در این مورد عمل کنند.

طبق تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده، هر یک از والدینی که حضانت فرزند را بر عهده دارد، نمی ‌تواند کودک را از محل حضانت خارج کند؛ مگر آنکه در شرایط ضروری از دادگاه برای انتقال کودک اجازه گرفته باشد.

طبق قانون قیم، مادر یا هر شخصی که حضانت کودک را پس از طلاق توافقی برعهده دارد، نمی ‌تواند کودک را بدون رضایت پدر از محل سکونت توافق شده بین طرفین یا محل اقامت قبل از طلاق زوجین، به محل دیگر یا خارج از کشور بفرستد؛ مگر اینکه دادگاه تغییر محل زندگی کودک را به مصلحت او بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات برای طرف مقابل اجازه این امر را صادر کند.

ضمانت اجرای ملاقات با فرزند پس از طلاق توافقی چیست؟

ضمانت اجرای ملاقات با فرزند پس از طلاق، براساس ماده 632 قانون مجازات اسلامی، حبس درجه ۷ می ‌باشد. این نوع مجازات طبق ماده 65 و 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، باید به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود.

همچنین اگر یکی از والدین که حضانت فرزند را پس از طلاق توافقی (و سایر طلاق ها) برعهده دارد، از انجام تکالیف خود در خصوص ملاقات با فرزند، خودداری کند و یا مانع ملاقات کودک با والد دیگر شود، طبق ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد.

قوانین فوق در مورد حق ملاقات با فرزند پس از طلاق توافقی، طلاق از طرف مرد و طلاق از طرف زن یکسان است و زوجین پس از طلاق باید طبق تصمیم گیری دادگاه در خصوص حضانت و حق ملاقات با فرزند عمل نمایند و نمی توانند خلاف آن عمل کنند.

اگر برای ثبت دادخواست طلاق توافقی نیاز به مشاوره و راهنمایی داری، موسسه حقوقی دادآرمان بهترین وکیل طلاق توافقی تضمینی در شمال تهران را برای دریافت مشاوره رایگان در این زمینه به شما معرفی می کند.

کلام آخر

وکیل طلاق توافقی یک وکیل پایه یک دادگستری است که در زمینه دعاوی مربوط به طلاق از جمله طلاق توافقی فعالیت و قبول وکالت می نماید و به همه ی قوانین طلاق خصوصا قوانین جدید و همچنین روند رسیدگی دادگاه خانواده به دعاوی طلاق آشنایی کامل دارد، بنابراین وکیل طلاق توافقی تضمینی، بهترین کسی است که می تواند هر یک از زوجین را برای طلاق و مطالبه ی حقوق آنها در طلاق و پس از آن راهنمایی کند؛ از این رو موسسه حقوقی دادآرمان برای دریافت مشاوره حضوری، بهترین وکیل طلاق در تهران را به شما معرفی می کند؛ همچنین در صورتی که وقت کافی برای مراجعه ی حضوری و مشاوره با وکیل طلاق را ندارید، می توانید برای دریافت مشاوره ی رایگان به صورت آنلاین و بدون نیاز به مراجعه ی حضوری، برای مشاوره با وکیل آنلاین طلاق موسسه حقوقی دادآرمان اقدام کنید و بدون اتلاف وقت و هزینه از مزایای مشاوره با یک وکیل آنلاین طلاق با تجربه بهره مند شوید.

برای دریافت مشاوره رایگان در خصوص دعاوی خانواده از جمله دعاوی طلاق، با وکیل خانواده آنلاین موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر و هر سوالی داری بپرس.

در طلاق توافقی زن و شوهر بدون دخالت دادگاه در مورد مسائل طلاق از جمله حق ملاقات با فرزند پس از طلاق تصمیم گیری می کنند و زوجین باید با توجه به مصلحت کودک برای حضانت و حق ملاقات پس از طلاق تعیین تکلیف نمایند و همه چیز در این خصوص به توافقات زوجین بستگی دارد.

پس از طلاق، حضانت فرزند برعهده یکی از والدین می باشد و حق ملاقات با فرزند برای طرف دیگر است، که با توجه به سن کودک و رابطه با هر یک از والدین، ساعت ملاقات با فرزند از ۲۴ تا ۷۲ ساعت در پایان هفته تعیین خواهد شد و در طلاق توافقی زمان و مکان ملاقات با فرزند توسط والدین تعیین می شود.

بله، هر یک از والدین می توانند از دادگاه درخواست افزایش یا کاهش زمان ملاقات را بنماید و دادگاه مطابق با مصالح کودک، حکم افزایش یا کاهش مدت زمان ملاقات با فرزند را صادر می کند.

اگر یکی از والدین که پس از طلاق، حضانت فرزند به او سپرده شده است، برخلاف توافقات مانع از ملاقات والد دیگر با کودک شود، طرف دیگر می‌ تواند با مراجعه به دادگاه خانواده، درخواست ملاقات با فرزند را نماید و باید دستور موقت فوری ملاقات با فرزند را از دادگاه درخواست کند و دادگاه برای او حق ملاقات با فرزند را تعیین می کند، البته برای صدور رأی در این خصوص، مصلحت کودک نیز مدنظر قرار می گیرد.

ضمانت اجرای ملاقات با فرزند پس از طلاق، براساس ماده 632 قانون مجازات اسلامی، حبس درجه ۷ می ‌باشد. این نوع مجازات طبق ماده 65 و 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، باید به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود.

همچنین اگر یکی از والدین که حضانت فرزند را پس از طلاق برعهده دارد، از انجام تکالیف خود در خصوص ملاقات با فرزند، خودداری کند و یا مانع ملاقات کودک با والد دیگر شود، طبق ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد.

0 0 رای ها
امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها