اعمال منافی عفت چیست؟ | وکیل رابطه نامشروع

اعمال منافی عفت چیست؟

به صورت کلی درباره اعمال منافی عفت، می توان گفت جرایمی مانند لواط یا گی، مساحقه، تجاوز، زنای را که از جرائم جنسی هستند در حوزه اعمال منافی عفت هستند که با توجه به نوع جرم قانونگذار برای آن مجازات مربوطه را تعیین می کند. موسسه حقوقی دادآرمان بهترین وکیل رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت را به شما معرفی می کند.

رابطه نامشروع چیست؟

رابطه نامشروع و یا اعمال منافی عفت یکی از عناوین مجرمانه در قوانین ایران است و در صورت اثبات آن برای مرتکب، مجازاتی تعیین خواهد شد. منظور از رابطه نامشروع، ارتباط بین زن و مرد نامحرمی است که خارج از حد مشخص شده‌ ی قانونی و شرعی با یکدیگر رابطه برقرار کرده‌ اند.

طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی، چنانچه زن و مردی که بین آنها رابطه زوجیت نباشد، مرتکب رابطه نامشروع یا اعمال منافی عفت غیر از زنا مانند بوسیدن یا در آغوش گرفتن شوند، مجرم هستند و در صورتی که جرم آنها اثبات شود به مجازات محکوم خواهند شد.

همچنین رابطه خارج از چارچوب و غیر شرعی زن و مرد نامحرم از طریق تلفن، پیامک و یا در فضای مجازی از مصادیق رابطه نامشروع محسوب می شود و جرم است مانند رابطه نامشروع تلفنی و  رابطه نامشروع در فضای مجازی مانند جرم فرستادن عکس برای نامحرم و….

برای اینکه در مورد جرم رابطه نامشروع تلفنی و مجازات های آن بیشتر بدونی کلیک کن.

جرم رابطه نامشروع و ارتکاب عمل منافی عفت، از جرائم عمدی محسوب می ‌شود و در وقوع این جرائم، قصد و عمد و وجود سوء نیت ضروری است؛ همچنین هرگونه تماس جسمی و فیزیکی بین مرد و زن نامحرم به قصد لذت جنسی به جز زنا (دخول)، عمل منافی عفت غیر از زنا می ‌باشد.

اگر برای طلاق توافقی به دلیل خیانت اقدام کردی و نیاز به راهنمایی و مشاوره با یک وکیل وکیل باتجربه و قابل اعتماد داری، موسسه حقوقی دادآرمان بهترین وکیل رابطه نامشروع (و وکیل طلاق توافقی ) را به شما معرفی می کن

در مورد اینکه جرم رابطه نامشروع سابقه کیفری دارد یا خیر باید گفت طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی، رابطه نامشروع جزو جرائمی است که سوء پیشینه و سابقه کیفری ندارد و چنانچه شخصی به جرم ارتکاب رابطه نامشروع محکوم شود در گواهی سوء پیشینه او هیچ گونه سوء سابقه کیفری درج نمی شود.

انواع رابطه نامشروع

1- رابطه نامشروع غیر زنا: منظور از اعمال منافی عفت یا رابطه نامشروع غیر زنا هر گونه از روابط جنسی است که در نهایت به مواقعه (رابطه جنسی) بین زن و مرد منجر نشود. در صورتی که رابطه زن و مرد نامحرم از طریق تلفن، پیامک، فضای مجازی خارج از حد شرعی و قانونی و با محتوای غیر اخلاقی و مبتذل باشد نیز از مصادیق رابطه نامشروع غیر زنا محسوب می شود، مانند رابطه نامشروع در فضای مجازی و….

2- زنا: زنا به نزدیکی بین زن و مرد بدون داشتن رابطه زوجیت گفته می‌ شود؛ یعنی مرد و زن نامحرمی بدون آنکه عقد ازدواج دائم یا موقت بخوانند با هم از راه جلو یا پشت نزدیکی نمایند و دخول صورت بگیرد. انواع زنا عبارتند زنا با محارم، زنای به عنف، زنای محصنه، زنای محصن، زنای غیر محصن، زنای غیر محصنه.

در جرم زنا باید به این نکته توجه کرد که زنا یک نوع رابطه نامشروع است اما تفاوت هایی با هم دارند، نحوه اثبات زنا مهمترین تفاوت رابطه نامشروع با زنا است، چرا که مدارک و ادله اثبات جرم زنا به گونه ای است که اثبات آن را بسیار سخت و یا غیر ممکن می کند و نمی توان وقوع جرم زنا را به آسانی اثبات کرد.

همچنین به فرزند متولد شده از رابطه نامشروع، ولدالزنا یا فرزند نامشروع گفته می شود که طبق شرع و قانون از پدر و مادر طبیعی خود ارث نمی برد.

3- لواط: به رابطه جنسی بین دو مرد که به دخول مقعدی منجر شود، لواط (همجنسگرایی مردان) گفته می شود.

4- مساحقه: به رابطه جنسی بین دو زن مساحقه (همجنسگرایی زنان) گفته می شود.

5- قوادی: طبق ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی قوادی به معنی به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.

6- قذف: به نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر قذف گفته می شود. طبق ماده 250 قانون مجازات اسلامی، مجازات قذف (مجازات تهمت رابطه نامشروع زنا یا لواط) تا 80 ضربه شلاق حدی است.

اعمال منافی عفت یا رابطه نامشروع غیر زنا

طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی، منظور از اعمال منافی عفت یا رابطه نامشروع غیر زنا هر گونه از روابط جنسی بین زن و مرد نامحرم است که در نهایت به مواقعه (رابطه جنسی) منجر نشود، مانند تقبیل و مضاجعه.

در فقه اسلامی مضاجعه میان زن و مردی که در رابطه زوجیت و زناشویی با یکدیگر نیستند، گرچه به رابطه جنسی منتهی نشود، حرام و جرم، محسوب می‌ شود.

در واقع اعمال منافی عفت غیر زنا باید به صورت مادی و فیزیکی باشند. بنابراین اشاراتی که از روی شهوت به دیگری ابراز شود، اعمال منافی عفت غیر زنا تلقی نمی شود. چشمک زدن، نوشتن نامه عاشقانه، لبخند شهوانی و… از جمله اشاراتی هستند که جزء مصادیق اعمال منافی عفت غیر زنا محسوب نمی شوند. اما در صورتی که روابطی از قبیل مکالمه تلفنی و یا قدم زدن در خلوت به معاشقه منجر شود، مشمول این ماده خواهد شد.

با دانستن ویژگی های وکیل خوب می توانید از مشاوره های رایگان بهترین وکیل ایران در  موسسه حقوقی دادآرمان بهره مند شوید.

در صورتی که رابطه نامشروع با رضایت طرفین صورت گرفته باشد و هر دو طرف در ارتکاب جرم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت رضایت داشته باشند، مجازات و حکم رابطه نامشروع با رضایت طرفین برای هر دو نفر قابل اجرا است، اما در صورتی که یکی از طرفین به زور و اکراه مرتکب رابطه نامشروع شده باشد، فقط اکراه کننده به مجازات محکوم می شود.

اعمال منافی عفت عمومی چیست؟

طبق ماده 638 قانون مجازات اسلامی هر کس علنی و در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و چنانچه مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد، اما موجب جریحه دار شدن عفت عمومی گردد به 10 روز تا 2 ماه حبس و یا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد.

طبق تبصره زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد.

اگر در مورد نحوه شکایت از رابطه نامشروع و اثبات آن و مجازات جرائم منافی عفت و اینکه چه کسانی حق شکایت از رابطه نامشروع را دارند سوالی داری با وکیل رابطه نامشروع (یا وکیل خانواده) موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر و مشاوره رایگان دریافت کن.

مجازات اعمال منافی عفت

جرائم منافی عفت مصادیق بسیاری دارد و تشخیص جرم منافی عفت بر عهده قاضی می باشد. در صورتی که قانون گذار برای برخی جرائم منافی عفت مجازاتی تعیین کرده باشد، براساس آنچه در قانون ذکر شده باشد عمل می شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد، اما برخی اعمال منافی عفت وجود دارد که جرم انگاری نشده و برای آن مجازاتی تعیین نشده است، در این صورت اگر قاضی تشخیص دهد عمل ارتکابی از سوی شخص، موجب جریحه دار شدن عفت عمومی است آن عمل را جرم تلقی کرده و مرتکب را به مجازات محکوم می نماید.

طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی، مجازات جرائم منافی عفت یا رابطه نامشروع دون زنا یعنی رابطه نامشروع بین زن و مرد که کمتر از حد دخول باشد، مانند تقبیل و مضاجعه تا 99 ضربه شلاق است و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده مجازات می شود، همچنین ممکن است مرتکب به تبعید نیز محکوم گردد.

یکی از سوالاتی که مورد مجازات رابطه نامشروع مطرح می شود این است که آیا رابطه نامشروع زندان دارد؟ در پاسخ به این باید گفت فقط برخی از جرائم رابطه نامشروع مانند قوادی و یا رابطه نامشروع در انظار عمومی مجازات زندان دارند که تشخیص آن به عهده قاضی است.

طبق ماده 640 قانون مجازات اسلامی، افراد زیر به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی و تا 74 ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:

1- هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد.

2- هر کس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آن ها تحصیل مال نماید.

3- هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.

4- هر کس برای تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل بدست آوردن آن را معرفی نماید.

راه های اثبات رابطه نامشروع

اگر شخصی (شاکی) بخواهد از رابطه نامشروع علیه متهمین شکایت کند باید با ارائه مدارک و شواهد محکم بتواند ادعای خود را در مورد وقوع جرم رابطه نامشروع در دادگاه اثبات کند.

دادگاه صالح به رسیدگی جرائم منافی عفت غیر زنا و زنای غیرمحصنه و غیرمحصن دادگاه2 و دادگاه صالح به رسیدگی زنای محصنه، زنای به عنف و زنا با محارم دادگاه کیفری1 است.

طبق قوانین کیفری ایران، اقرار متهم، شهادت شهود و علم قاضی ادله اثبات جرم رابطه نامشروع هستند، همچنین شاکی می تواند پرینت پیامک ها و مکالمات تلفنی و اسکرین شات عکس ها و پیام ها در فضای مجازی و فیلم دوربین های مدار بسته 

را به عنوان مدرک (اماره) در اختیار قاضی قرار دهد، بنابراین اثبات رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی و پرینت مکالمات تلفنی و پیامک ها نیز وجود دارد.

برای اثبات رابطه نامشروع با پیامک شاکی می تواند با داشتن دستور قضایی به مخابرات مراجعه نماید و دریافت پرینت پیامک ها و مکالمات تلفنی را درخواست کند؛ ولی امکان دریافت پرینت مکالمات، پیام ها و عکس ها از پیام رسان های خارجی مانند تلگرام، اینستاگرام و واتساپ در ایران وجود ندارد و اثبات رابطه نامشروع از طریق تلگرام فقط با اسکرین شات پیام ها و عکس ها میسر است. اثبات رابطه نامشروع با واتساپ و سایر پیام رسان های خارجی مانند اثبات رابطه نامشروع از طریق اینستاگرام نیز به همین صورت است.

با توجه به آنچه گفته شد، اثبات رابطه نامشروع با فیلم، پرینت پیامک ها و مکالمات و اسکرین شات عکس ها از ادله اثبات جرم رابطه نامشروع نیستند و فقط به عنوان اماره به تشخیص جرم کمک می کنند و از نظر قانونی قاضی الزامی در پذیرش این مدارک ندارد و می تواند آنها را نپذیرد.

نکته: در صورتی که ماموران پلیس یا ضابطین قضایی بخواهند برای تحقیقات مقدماتی در خصوص جرم رابطه نامشروع و یا دستگیری زن و مرد در حال رابطه نامشروع به منزل کسی وارد شوند باید ابتدا حکم ورود به منزل در رابطه نامشروع را دریافت کنند در غیر  این صورت با ورود به منزل افراد بدون داشتن حکم ورود به منزل مرتکب جرم خواهند شد

شما عزیزان می توانید از طریق کانال حقوقی تلگرام موسسه حقوقی دادآرمان با بهترین وکلای پایه یک دادگستری در خصوص کلیه دعاوی حقوقی و کیفری در ارتباط باشید…

تفاوت اعمال منافی عفت غیر زنا و رابطه نامشروع

رابطه نامشروع به هر گونه رابطه جنسی بین زن و مرد گفته می شود که بین آنها رابطه زوجیت وجود نداشته مانند اعمال منافی عفت غیر زنا (تقبیل، مضاجعه و…) و زنا و همچنین لواط (رابطه جنسی دو مرد) و مساحقه (رابطه جنسی دو زن) و رابطه جنسی با محارم از جمله رابطه نامشروع می باشند، اما اعمال منافی عفت غیر زنا یکی از انواع رابطه نامشروع است که شخص با ارتکاب آن موجب زیر پا گذاشتن و نادیده گرفتن ارزش های اخلاقی جامعه شده، از این رو سبب جریحه دار شدن اخلاق و نظم عمومی می شود، بنابراین بین مجازات رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت تفاوت هایی وجود دارد.

سوال: حکم رابطه نامشروع زن شوهردار و مرد متاهل چیست؟

در پاسخ به این سوال باید گفت رابطه نامشروع مصادیق و انواع مختلفی دارد و مجازات هر یک از مصادیق رابطه نامشروع متفاوت خواهد بود، از این رو قاضی پرونده ابتدا باید با توجه به ادله اثبات جرم رابطه نامشروع بین زن شوهردار و مرد متاهل و همچنین سایر مدارک موجود در پرونده نوع رابطه نامشروع را مشخص نماید و با صدور حکم رابطه نامشروع زن شوهردار و مرد متاهل مجازات آنها را با توجه به نوع رابطه نامشروع تعیین کند.

در صورتی که متهم به مجازات شلاق رابطه نامشروع محکوم شود، شرایط اجرای حکم شلاق رابطه نامشروع در قوانین کیفری صراحتا بیان شده است و اجرای حکم شلاق مطابق با قوانین اجرا خواهد شد. اگر مجازات شلاق تعزیری باشد، مانند مجازات شلاق در جرائم رابطه نامشروع غیر زنا، امکان تخفیف یا تبدیل آن به جزای نقدی وجود دارد، اما در صورتی که شلاق حدی باشد مانند مجازات شلاق در جرم زنا، تفخیذ، مساحقه، قوادی و قذف، بدون اینکه امکان تخفیف یا تبدیل مجازات وجود داشته باشد به همان ترتیبی که در شرع بیان شده اجرا خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله شرایط اجرای حکم شلاق رابطه نامشروع مراجعه نمایید.

همچنین قیمت تبدیل شلاق رابطه نامشروع به جریمه نقدی معادل 40 هزار تومان برای 3 ضربه شلاق است که به صندوق دادگستری واریز می شود و این مبلغ هر ساله با اعلام بخش نامه دولت و قوه قضاییه تغییر می کند. 

برای دریافت مشاوره رایگان مهریه از وکیل آنلاین مهریه می توانید از طریق پیام رسان ها مانند واتساپ (وکیل آنلاین واتساپ)، اینستاگرام و تلگرام (وکیل آنلاین تلگرام) با ما در ارتباط باشید و به صورت غیر حضوری سوالات و مشکلات حقوقی خود را مطرح کنید و از مزایای موسسه حقوقی آنلاین استفاده کنید.

مهریه زن خیانتکار

در خصوص مهریه زن خیانتکار باید گفت، طبق ماده 1082 قانون مدنی مهریه مالی است که به محض عقد نکاح به زن تعلق می گیرد و در صورت مطالبه زوجه، زوج ملزم به پرداخت آن است. در صورتی که رابطه نامشروع زن اثبات شد و زوج بخواهد او را به دلیل خیانت طلاق دهد، به زن مهریه تعلق می گیرد، چرا که مهریه بدهی است که مرد باید به محض عقد نکاح به زن پرداخت می کرده و ربطی به زمانی که زن به شوهر خیانت کرده است ندارد، از این رو اگر مرد درخواست طلاق نماید، دادگاه برای صدور رای طلاق به درخواست مرد، ابتدا برای مقدار و نحوه پرداخت مهریه زن تعیین تکلیف می کند.

اگر تصمیم داری به دلیل خیانت در روابط زناشویی و رابطه نامشروع، از همسرت طلاق بگیری، با وکیل رابطه نامشروع (یا وکیل طلاق تضمینی) موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر تا در مورد نحوه اثبات رابطه نامشروع و درخواست طلاق مشاوره کامل و رایگان از وکیل پایه یک دادگستری دریافت کنی.

کلام آخر

طبق قانون اگر شخصی مدعی شود که فردی (مانند همسر) مرتکب رابطه نامشروع شده است و به او نسبت انجام رابطه نامشروع را بدهد، باید بتواند با ارائه مدارک و دلایل محکمه پسند در دادگاه جرم مرتکب را اثبات کند، در غیر این صورت، شخصی که مدعی وقوع جرم رابطه نامشروع از سوی فرد دیگری شده، مرتکب جرم تهمت شده است و به مجازات حبس تعزیری، شلاق یا پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد، از این رو اثبات جرم رابطه نامشروع بسیار اهمیت دارد و مدعی باید برای اثبات رابطه نامشروع در دادگاه، از یک وکیل رابطه نامشروع با تجربه کمک بگیرد و مشاوره حقوقی و راهنمایی های لازم در این زمینه را دریافت کند و در صورت پیچیده بودن پرونده، برای پیگیری در دادگاه و ارائه مدارک لازم به وکیل رابطه نامشروع وکالت دهد، از این رو برای دریافت مشاوره حضوری موسسه حقوقی دادآرمان بهترین وکیل رابطه نامشروع را به شما معرفی می کند، تا با بهره مندی از خدمات موسسه حقوقی بتوانید با ارائه مدارک محکمه پسند ادعای خود را در خصوص رابطه نامشروع اثبات کنید تا این جرم به وجوه دیگری مانند زنای به عنف تبدیل نشود.

همچنین می توانید برای دریافت مشاوره غیرحضوری با وکیل آنلاین موسسه حقوقی دادآرمان با بهره مندی از مزایای استفاده از سایت موسسه حقوقی و دستیابی به شماره تماس بهترین وکیل تهران مشاوره رایگان دریافت کنید و از سایر خدمات موسسه حقوقی آنلاین بدون هزینه و صرف وقت پاسخ سوالات خود را دریافت نمایید.

طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی، منظور از اعمال منافی عفت یا رابطه نامشروع غیر زنا هر گونه از روابط جنسی بین زن و مرد نامحرم است که در نهایت به مواقعه (رابطه جنسی) منجر نشود، مانند تقبیل و مضاجعه.

طبق ماده 638 قانون مجازات اسلامی هر کس علنی و در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و چنانچه مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد، اما موجب جریحه دار شدن عفت عمومی گردد به 10 روز تا 2 ماه حبس و یا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد.

مجازات رابطه نامشروع غیر زنا تا 99 ضربه شلاق است و ممکن است مرتکب به تبعید نیز محکوم گردد.

طبق ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی قوادی به معنی به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است. اگر شخصی دو یا چند نفر را به قصد انجام عمل منافی عفت دیگر مانند مساحقه و یا تفخیذ جمع نماید این موضوع مصداق جرم قوادی نمی باشد.

5 1 رای
امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها