گرفتن شناسنامه برای نوزاد رابطه نامشروع-

نحوه گرفتن شناسنامه برای فرزند نامشروع

ثبت ولادت نوزاد در ایران

طبق ماده 12 قانون ثبت احوال، ولادت هر نوزاد در ایران اعم از اینکه پدر و مادر کودک ایرانی یا خارجی باشند، باید به نماینده یا مامور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به امور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین ماموران کنسولی و یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام شود.

همچنین طبق ماده 13 قانون ثبت احوال، نوزادی که در ایران متولد شود توسط نماینده یا مامور ثبت احوال و ولادت کنسولی ایران در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت می رسد.

چه اطلاعاتی در دفتر ثبت کل وقایع نوشته می شود؟

در دفتر ثبت کل وقایع اطلاعات زیر قید می شود:

1- ساعت، روز، ماه، سال و محل ولادت استان شهرستان بخش دهستان (شهر/روستا) و تاریخ ثبت آن

2- نام و نام خانوادگی صاحب سند و جنس

3- نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه یا شماره پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل صدور شناسنامه یا پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل اقامت پدر و مادر

4- نام و نام خانوادگی و محل اقامت و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و نسبت اعلام کننده در صورتی که غیر از پدر و مادر صاحب سند باشد.

5- نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت گواهان

6- نام و نام خانوادگی و امضای نماینده یا مامور و مهر ثبت احوال

7- شماره و سری برگ مخصوص دفتر ثبت کل وقایع

8- محل مخصوص ثبت و شماره کلاسمان آثار انگشتان صاحب سند

9- محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به ازدواج، طلاق و یا وفات همسر

10- محل مخصوص ثبت شماره مسلسل و سری شناسنامه های صادره

11- محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به اولاد

12- محل مخصوص ثبت وفات

13- محل توضیحات

طبق تبصره این ماده، پس از ثبت ولادت اگر طفل ایرانی باشد، شناسنامه صادر و تسلیم می گردد و اعلامیه برای ثبت واقعه در دفتر ثبت کل وقایع صفحه مخصوص پدر و مادر به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه آنان فرستاده می شود و در صورتی که طفل خارجی باشد، گواهی ولادت صادر و تسلیم می گردد.

مهلت گرفتن شناسنامه برای نوزاد

طبق قانون ثبت احوال مهلت ثبت ولادت نوزاد و گرفتن شناسنامه توسط والدین و یا سرپرست او 15 روز از تاریخ ولادت نوزاد است و کسی که مسئول گرفتن شناسنامه برای نوزاد است در صورت تاخیر در انجام این تکلیف باید جریمه نقدی بپردازد.

طبق تبصره ماده 15 مهلت ثبت ولادت 15 روز از تاریخ ولادت نوزاد است. روز ولادت و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز، مهلت محسوب نمی شود و در صورتی که ولادت در اثنای سفر زمینی یا هوایی یا دریایی باشد، مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد خواهد بود.

طبق ماده 993 قانون مدنی، ولادت طفل تازه متولد شده باید در مهلت قانونی ثبت ولادت که در قانون ثبت احوال تعیین شده است به دایره سجل این اداره، گفته شود. عدم اعلام ولادت نوزاد تازه متولد شده، در مهلت مقرر، سبب تعلق جریمه، به مسئول این امر، خواهد شد.

اگر به دلایلی هنوز موفق به اخذ شناسنامه برای نوزادت نشدی، برای دریافت مشاوره رایگان با وکیل خانواده موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر.

چه کسانی باید برای نوزاد شناسنامه بگیرند؟

طبق ماده 16 قانون ثبت احوال، اعلام و امضای دفتر ثبت کل وقایع به ترتیب به عهده افراد زیر می باشد:

1- پدر یا جد پدری

2- مادر نوزاد در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد.

3- وصی یا قیم یا امین

4- اشخاصی که قانونا نگهداری نوزاد را برعهده داشته باشند.

5- متصدی یا نماینده موسسه ای که نوزاد به آنجا سپرده شده است.

6- صاحب واقعه که سن او از 18 سال تمام به بالا باشد.

همچنین طبق تبصره این ماده، در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد، اعلام ولادت و امضای اسناد متفقا به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت امکانپذیر نباشد، سند طفل با قید نام کوچک طرف غایب تنظیم خواهد شد. اگر مادر اعلام کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می شود.

تعیین شماره شناسنامه نوزاد

طبق ماده 14 قانون ثبت احوال، برای هر فرد شماره شناسنامه که مخصوص به او است تعیین می شود و شماره شناسنامه هر شخص در کلیه مدارک مربوط به ثبت احوال او باید قید شود.

موسسه حقوقی دادآرمان بهترین وکیل خانواده را برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان در مورد دعاوی مربوط به ثبت احوال به شما معرفی می کند.

شرایط ثبت ولادت نوزاد و گرفتن شناسنامه

طبق ماده 15 قانون ثبت احوال، ثبت ولادت نوزاد برای گرفتن شناسنامه باید مستند به گواهی پزشک یا مامای رسمی یا بیمارستان و مراکز درمانی که طفل در آنجا به دنیا آمد است باشد، در غیر این صورت ثبت ولادت نوزاد با گواهی دو نفر شاهد ثبت می شود.

وکیل خانواده موسسه حقوقی دادآرمان شما را در خصوص کلیه دعاوی مربوط به ثبت احوال (تغییر نام و تاریخ ولادت در شناسنامه، حذف نام همسر سابق از شناسنامه و…) به صورت رایگان مشاوره و راهنمایی می کند و به سوالات شما در زمینه دعاوی ثبت احوال بهترین پاسخ را می دهد.

مدارک گرفتن شناسنامه نوزاد

مدارک دریافت شناسنامه نوزاد عبارتند از:

* اصل شناسنامه‌ ی پدر و مادر نوزاد

* گواهی ولادت نوزاد

* در صورتی که طفل خارج از کشور متولد گردیده باشد، ارائه اصل گواهی تولد خارجی نوزاد که به تأیید کنسولگری‌ های ایران در خارج و یا به تأیید اداره احوال شخصیه وزارت امور خارجه در تهران رسیده باشد الزامی است.

مجازات تاخیر در گرفتن شناسنامه برای نوزاد

همان طور که گفته شد والدین نوزاد و یا هر کسی که مسئول گرفتن شناسنامه برای نوازد است، در صورتی که برای ثبت ولادت نوزاد و گرفتن شناسنامه تاخیر نماید و طبق تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال تا 15 روز پس از ولادت نوزاد برای دریافت شناسنامه اقدام نکند، مجازات خواهد شد.

طبق ماده 3 قانون تخلفات و جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، افرادی که مسئول ثبت ولادت و گرفتن شناسنامه برای نوزاد هستند در صورت خودداری از انجام این وظیفه، علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی، به پرداخت جزای نقدی نیز محکوم می شوند و در صورتی که انجام این امر را تکرار نمایند، به حداکثر مجازات یعنی بیشترین میزان جرای نقدی، محکوم خواهند شد.

اگر سوالی در خصوص دعاوی مربوط به ثبت احوال داری، با وکیل خانواده موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر تا از مزایای مشاوره رایگان با یک وکیل با تجربه بهره مند بشی و مشکل خودت رو زودتر حل کنی.

چگونه باید برای نوزاد بدون پدر شناسنامه گرفت؟

برای گرفتن شناسنامه برای نوزاد بدون پدر، دو حالت وجود دارد:

1- گرفتن شناسنامه برای نوزاد بدون پدر در صورتی که پدر و مادر عقد شرعی نموده ولی آن را به صورت قانونی به ثبت نرسانده باشند.

2- گرفتن شناسنامه برای نوزاد بدون پدر در صورتی که رابطه زوجیت بین پدر و مادر نوزاد وجود نداشته و فرزند متولد شده نامشروع باشد.

گرفتن شناسنامه برای نوازد مشروع بدون پدر

نحوه گرفتن شناسنامه برای نوزاد بدون پدر، توسط مادر در صورتی که طفل مشروع باشد و به دلایلی ازدواج دائم یا موقت پدر و مادر ثبت نشده باشد و یا پدر مفقودالاثر باشد یا فوت کرده باشد، مادر می تواند برای گرفتن شناسنامه نوزاد از طریق درخواست حکم امین موقت از دادگاه خانواده و یا اثبات رابطه زوجیت اقدام کند و با مراجعه به اداره ثبت احوال، برای فرزند خود، شناسنامه بگیرد.

گرفتن شناسنامه برای نوازد نامشروع

در صورتی که بین پدر و مادر نوزاد رابطه زوجیت وجود نداشته باشد و نوزاد نامشروع باشد، مادر می تواند با ارائه مدارک لازم به ادارات ثبت احوال مراجعه نماید و با نام خانوادگی خود برای نوزاد نامشروع شناسنامه بگیرد.

* نکته: باید به این نکته توجه کرد، حتی با داشتن شناسنامه، فرزند نامشروع از پدر و مادر خود ارث نخواهد برد.

بله، طبق ماده 12 قانون ثبت احوال، ولادت هر نوزاد در ایران اعم از اینکه پدر و مادر کودک ایرانی یا خارجی باشند، باید به نماینده یا مامور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به امور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین ماموران کنسولی و یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام شود.

طبق تبصره ماده 15 مهلت ثبت ولادت 15 روز از تاریخ ولادت نوزاد است. روز ولادت و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز، مهلت محسوب نمی شود و در صورتی که ولادت در اثنای سفر زمینی یا هوایی یا دریایی باشد، مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد خواهد بود.

طبق قانون ثبت احوال مهلت ثبت ولادت نوزاد و گرفتن شناسنامه توسط والدین و یا سرپرست او 15 روز از تاریخ ولادت نوزاد است و کسی که مسئول گرفتن شناسنامه برای نوزاد است در صورت تاخیر در انجام این تکلیف باید جریمه نقدی بپردازد.

طبق ماده 16 قانون ثبت احوال، اعلام و امضای دفتر ثبت کل وقایع به ترتیب به عهده افراد زیر می باشد:

1- پدر یا جد پدری

2- مادر نوزاد در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد.

3- وصی یا قیم یا امین

4- اشخاصی که قانونا نگهداری نوزاد را برعهده داشته باشند.

5- متصدی یا نماینده موسسه ای که نوزاد به آنجا سپرده شده است.

6- صاحب واقعه که سن او از 18 سال تمام به بالا باشد.

همچنین طبق تبصره این ماده، در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد، اعلام ولادت و امضای اسناد متفقا به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت امکانپذیر نباشد، سند طفل با قید نام کوچک طرف غایب تنظیم خواهد شد. اگر مادر اعلام کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می شود.

طبق ماده 15 قانون ثبت احوال، ثبت ولادت نوزاد برای گرفتن شناسنامه باید مستند به گواهی پزشک یا مامای رسمی یا بیمارستان و مراکز درمانی که طفل در آنجا به دنیا آمد است باشد، در غیر این صورت ثبت ولادت نوزاد با گواهی دو نفر شاهد ثبت می شود.

0 0 رای ها
امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها