وکیل طلاق تضمینی - طلاق به دلیل ازدواج مجدد مرد

طلاق به دلیل ازدواج مجدد مرد

طلاق چیست؟

طلاق به معنی پایان شرعی و قانونی ازدواج و جدا شدن زوجین از یکدیگر است و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می ‌رود.

در واقع طلاق یکی از راه های پایان زندگی مشترک زن و شوهر است. طلاق در فقه یکی از حقوق مرد می باشد، از این رو جزو ایقاعات بوده و یک طرفه از طرف مرد مطرح می شود.

طبق ماده 1139 قانون مدنی، طلاق مخصوص عقد دائم بوده و زن در عقد موقت با پایان مدت یا بذل آن از سوی شوهر از زوجیت خارج می ‌شود و در عقد موقت برخلاف عقد دائم برای پایان ازدواج موقت نیازی به طی کردن تشریفات طلاق و جاری شدن صیغه طلاق نمی باشد.

طلاق از طرف زن

طبق ماده 1133 قانون مدنی، مرد حق طلاق دارد و هر زمان که بخواهد می تواند با طرح دادخواست طلاق و پرداخت حقوق مالی زوجه، همسر خود را طلاق دهد و برای طلاق دادن زن نیازی به ارائه دلایل موجه برای طلاق ندارد. اما چون زن حق طلاق ندارد، نمی تواند مانند مرد هر زمان که بخواهد از دادگاه خانواده درخواست طلاق نماید و برای طرح دادخواست طلاق باید دلایل موجه و محکمه پسندی داشته باشد تا به درخواست او دادگاه حکم طلاق صادر کند؛ از این رو طلاق از طرف زن با پیچیدگی ها و دشواری هایی همراه است.

عسر و حرج زن و شروط دوازدگانه عقدنامه از مهمترین دلایل طلاق از طرف زن هستند. در طلاق از طرف زن به دلیل عسر و حرج و شروط دوازده گانه عقدنامه در صورت اثبات هر یک از دلایل طلاق به درخواست زن، حکم طلاق صادر می شود.

طبق ماده 1130 قانون مدنی، در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید و مصادیق عسر و حرج زن در تبصره این ماده بیان شده است.

ترک زندگی خانوادگی توسط مرد، محکومیت زوج به 5 سال حبس و بیشتر، اعتیاد زیان آور مرد، سوء معاشرت مرد و غیره از جمله مصادیق عسر و حرج زن طبق قانون هستند.

اگر نیاز به راهنمایی و مشاوره با یک وکیل طلاق تضمینی با تجربه داری، موسسه حقوقی دادآرمان بهترین وکیل طلاق تضمینی در شمال تهران را به شما معرفی می کند.

طلاق زن به دلیل ازدواج مجدد مرد

همان طور که گفته شد زن باید برای اینکه بتواند دادخواست طلاق از طرف زن را به دادگاه ارائه نماید باید دلایل محکمه پسندی داشته باشد. یکی از دلایل موجه زن برای طلاق، ازدواج مجدد مرد است.

طبق بند 12 شروط دوازده گانه عقدنامه اگر زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید، برای زن حق طلاق ایجاد می شود و می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

اما این بند دارای ابهاماتی است، اینکه نوع ازدواج دوم را تعیین نکرده است، که این مسئله باعث اختلاف نظر میان قضات گردیده است که به نظر می‌ رسد محدود ساختن حق زوجه به تحقق ازدواج مجدد زوج به طور دائم بر خلاف موازین حقوقی و انصاف قضایی است. همچنین بند ۱۲ مشخص نکرده است که در صورت استفاده زوجه از حق طلاق، آیا زوجه برای طلاق گرفتن باید حقوق مالی خویش را ببخشد یا می ‌تواند تماماً حقوق مالی خود را دریافت کند.

همچنین طبق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۵۳، مرد نمی ‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند، مگر اینکه دلیل موجهی داشته باشد.

اصل بر این است که مرد با داشتن همسر نمی تواند ازدواج مجدد نماید، مگر در موارد استثنائی که در این صورت مرد می ‌تواند با ارائه دلایل و مستندات  از دادگاه خانوده اجازه ازدواج مجدد بگیرد، بنابراین اگر مرد با داشتن همسر بدون دلیل موجه ازدواج مجدد نماید، زن می تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و به دلیل ازدواج مجدد مرد از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

موسسه حقوقی دادآرمان بهترین وکیل طلاق تضمینی در غرب تهران را به شما معرفی می کند تا با دریافت راهنمایی و مشاوره در خصوص دعاوی طلاق بتونی به حقوق خود در طلاق برسی.

رای وحدت رویه 716 مورخ 20/7/1389

نظر به اینکه مطابق ماده 1108 قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف 12 قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است. این رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ‌ها لازم‌ الاتباع است.

طبق رای وحدت رویه 716 اگر مردی به دلیل نشوز زن و عدم تمکین وی با اجازه دادگاه ازدواج مجدد بنماید، زن دیگر نمی تواند به استناد بند 12 شروط عقدنامه تقاضای طلاق کند.

دلایل مرد برای ازدواج مجدد

طبق ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، مرد نمي ‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند، مگر در موارد زير:

* رضايت همسر اول

* عدم قدرت همسر اول به انجام وظايف زناشويي

* عدم تمكين زن از شوهر

* ابتلای زن به جنون يا بیماری‌ های صعب ‌العلاج موضوع بندهاي 5 و 6 ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353

* محكوميت زن طبق بند 8 ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353

* ابتلای زن به هر گونه اعتياد مضر بر اساس بند 9 ماده 8

* ترك زندگي خانوادگي از طرف زن

* عقیم بودن زن

* غايب مفقودالاثر شدن زن بر اساس بند 14 ماده 8

طبق ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، هرگاه مردي با داشتن همسر بدون کسب اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج نمايد به حبس جنحه ای از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد، همين مجازات براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه آگاه به ازدواج سابق مرد باشند نیز تعیین می ‌گردد.

برای اینکه از حقوق مالی خود در طلاق مطلع بشی، با موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر و از بهترین وکیل طلاق تضمینی در شرق تهران مشاوره رایگان دریافت کن.

دریافت اجازه ازدواج مجدد از دادگاه

اگر مرد بخواهد با داشتن همسر اقدام به ازدواج مجدد نماید و برای ازدواج دوم خود دلیل موجهی داشته باشد باید به دادگاه خانواده مراجعه نماید و دلایل خود را ارائه نماید و در صورتی که دادگاه دلایل وی را موجه بداند اجازه ی ازدواج مجدد برای او صادر می کند.

مراحل دریافت اجازه ازدواج مجدد مرد به ترتیب زیر می باشد:

1- مرد می ‌تواند با به همراه داشتن دلایل و مستندات و به همراه مدارک شناسایی به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و دادخواست را به طرفیت همسر اول خود تنظیم نماید و خواسته خود را که کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه درخواست نماید.

2- پس از ارجاع به شعبه و رسیدگی، قاضی پرونده پس از اقدامات ضروری و تحقیق از آن و پس از احراز و تشخیص توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران چنانچه دلایل او را قوی بداند به شوهر اجازه ازدواج مجدد می‌ دهد و در صورتی که مرد شرایط مالی مناسبی نداشته باشد و این امر برای دادگاه مشخص شود که مرد نمی‌ تواند هزینه های زندگی دو همسر را پرداخت کند، با دادخواست مرد برای ازدواج مجدد مخالفت می کند.

نکته: سردفتران ازدواج حق ندارند بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد دائم مرد کنند و چنانچه سردفتران بدون دریافت گواهی یا اجازه از دادگاه اقدام به ثبت نمایند به محرومیت از اشتغال به سردفتری محکوم خواهند شد.

وکیل طلاق تضمینی موسسه حقوقی دادآرمان آماده ی پاسخگویی به سوالات شما در خصوص طلاق و دعاوی مربوط به آن است، از این رو می تونی با شماره ی بهترین وکیل طلاق تضمینی در تهران تماس بگیری و مشاوره رایگان دریافت کنی.

ازدواج مجدد مرد در زمان حق حبس مهریه

طبق ماده 1085 قانون مدنی، زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده است، از انجام وظایفی که در مقابل شوهر دارد خودداری کند؛ مشروط بر این که مهریه او حال باشد.

حق حبس مهریه یعنی، زن می‌ تواند تا وقتی که تمام مهریه به او پرداخت نشده از انجام وظایفی که نسبت به شوهر دارد، خودداری کند. برای اینکه زن بتواند از حق حبس مهریه استفاده کند باید از شوهر تمکین نکرده باشد و مهریه اش حال باشد.

به دلیل اینکه زن در زمانی که از حق حبس مهریه استفاده می کند از مرد تمکین نمی کند مرد می تواند به دادگاه مراجعه کند و از دادگاه به دلیل عدم تمکین زوجه درخواست اجازه ی ازدواج مجدد بنماید و دادگاه نیز به دلیل عسر و حرج مرد، اجازه ی ازدواج مجدد را صادر می کند و در این صورت مرد برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه همسر اول ندارد.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان در زمینه طلاق، با بهترین وکیل طلاق تضمینی، موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر.

کلام آخر

وکیل طلاق یک وکیل پایه یک دادگستری است که در زمینه دعاوی مربوط به طلاق فعالیت و قبول وکالت می نماید و به همه ی قوانین طلاق خصوصا قوانین جدید و همچنین روند رسیدگی دادگاه خانواده به دعاوی طلاق آشنایی کامل دارد، بنابراین وکیل طلاق بهترین کسی است که می تواند هر یک از زوجین را برای طلاق و مطالبه ی حقوق آنها در طلاق و پس از آن راهنمایی کند؛ از این رو موسسه حقوقی دادآرمان برای دریافت مشاوره ی حضوری، بهترین وکیل طلاق تضمینی در تهران را به شما معرفی می کند؛ همچنین در صورتی که وقت کافی برای مراجعه ی حضوری به دفتر وکیل طلاق را ندارید، می توانید برای دریافت مشاوره ی رایگان به صورت آنلاین و بدون نیاز به مراجعه ی حضوری، با وکیل آنلاین موسسه حقوقی دادآرمان اقدام کنید و بدون اتلاف وقت و هزینه از مزایای مشورت با یک وکیل آنلاین طلاق بهره مند شوید.

برای دریافت مشاوره رایگان در خصوص دعاوی خانواده، با وکیل خانواده آنلاین موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر و هر سوالی داری بپرس.

طبق قانون ازدواج مجدد مرد از موجبات طلاق زن است و اگر مرد با وجود داشتن همسر ازدواج مجدد نماید زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید، اما طبق رای وحدت رویه 716 در صورتی که ازدواج مجدد مرد به دلیل نشوز و عدم تمکین زوجه باشد و مرد با اجازه ی دادگاه ازدواج مجدد بنماید، زن نمی تواند به دلیل ازدواج مجدد مرد درخواست طلاق دهد.

* رضايت همسر اول

* عدم قدرت همسر اول به انجام وظايف زناشويي

* عدم تمكين زن از شوهر

* ابتلای زن به جنون يا بیماری‌ های صعب ‌العلاج موضوع بندهاي 5 و 6 ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353

* محكوميت زن طبق بند 8 ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353

* ابتلای زن به هر گونه اعتياد مضر بر اساس بند 9 ماده 8

* ترك زندگي خانوادگي از طرف زن

* عقیم بودن زن

* غايب مفقودالاثر شدن زن بر اساس بند 14 ماده 8

به دلیل اینکه زن در زمانی که از حق حبس مهریه استفاده می کند از مرد تمکین نمی کند مرد می تواند به دادگاه مراجعه کند و از دادگاه به دلیل عدم تمکین زوجه درخواست اجازه ی ازدواج مجدد بنماید و دادگاه نیز به دلیل عسر و حرج مرد، اجازه ی ازدواج مجدد را صادر می کند و در این صورت مرد برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه همسر اول ندارد.

در صورتی که زن ناشزه باشد و از شوهر تمکین نکند و مرد به دلیل عدم تمکین زوجه با داشتن اجازه ازدواج مجدد از دادگاه ازدواج کند، زن نمی تواند به دلیل ازدواج مجدد مرد درخواست طلاق نماید.