حضانت فرزند توسط جد پدری

حضانت فرزند توسط جد پدری در صورتی امکان پذیر است که والدین هر دو فوت کرده باشند و چنانچه جد پدری از نظر قانون، صلاحیت داشته باشد، می تواند حضانت و ولایت فرزند را به عهده بگیرد.

حضانت فرزند

حضانت به معنای سرپرستی و نگهداری فرزند است و حضانت فرزند بر عهده پدر و مادر می باشد. طبق ماده 1168 قانون مدنی، حضانت فرزند هم حق و هم تکلیف والدین است، همچنین طبق ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگهداری او امتناع کند و در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم (دادستان) نگهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد نگهداری را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.

طبق ماده 40 قانون حمایت خانواده، هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد. حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.

همچنین ماده 54 قانون حمایت خانواده، در خصوص ضمانت اجرای حضانت فرزند چنین مقرر می دارد، هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌ حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌ شود.

اگر در مورد حضانت و نفقه فرزند نیاز به راهنمایی و مشاوره داری از طریق کانال حقوقی تلگرام با بهترین وکیل آنلاین طلاق موسسه حقوقی دادآرمان در ارتباط باشید…

حضانت فرزند پس از طلاق

طبق ماده 1169 قانون مدنی، حضانت فرزند پسر و دختر پس از طلاق تا 7 سالگی با مادر و پس از آن، حضانت تا رسیدن فرزند به سن بلوغ شرعی با پدر خواهد بود و پس از آنکه فرزند به سن بلوغ شرعی که برای فرزند دختر 9 سال تمام قمری و برای فرزند پسر 15 سال تمام قمری است، رسید می تواند خودش انتخاب کند که با کدام یک از والدینش زندگی کند.

همچنین در طلاق توافقی نیز زوجین خودشان در خصوص حضانت فرزند مشترک تعیین تکلیف می کنند و باید با توجه به مصلحت فرزند یکی از والدین طبق توافق حضانت فرزند پس از طلاق توافقی را بر عهده بگیرد.

براساس ماده 41 قانون حمایت خانواده، هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم گیری نماید.

همچنین تا صدور رای نهایی طلاق و تصمیم گیری در مورد حضانت فرزند، دادگاه حضانت موقت فرزند را به یکی از والدین واگذار می کند.

موسسه حقوقی دادآرمان بهترین وکیل طلاق توافقی را برای دریافت مشاوره در خصوص حضانت و حق ملاقات با فرزند پس از طلاق پس از طلاق توافقی به شما معرفی می کند.

حضانت فرزند پس از فوت والدین

طبق ماده 1171 قانون مدنی، در صورت فوت یکی از والدین، حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود، هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده‌ باشد. با توجه به ماده 1171، اگر مادر فوت کرد حضانت با پدر طفل و اگر پدر فوت کند حضانت با مادر خواهد بود، اما ولایت فرزند در صورت فوت پدر با جد پدری خواهد بود و مادر نمی تواند بر فرزند محجوز ولایت داشته باشد.

همچنین طبق ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده، حضانت فرزند پس از فوت پدر با مادر است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری (جد پدری) یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

در صورت فوت والدین اگر جد پدری در قید حیات باشد، حضانت و ولایت فرزند برعهده جد پدری خواهد بود، یعنی مسئولیت نگهداری و مراقبت و همچنین اختیار اموال فرزند بر عهده جد پدری است، مگر در شرایطی که طبق قانون جد پدری برای ولایت و حضانت فرزند صلاحیت نداشته باشد، در این صورت از سوی دادگاه برای فرزند قیم تعیین می شود.

اگر برای طرح دادخواست سلب حضانت والدین نیاز به مشاوره و راهنمایی داری، برای کسب اطلاعات و دریافت مشاوره در خصوص دعاوی سلب حضانت از جمله سلب حضانت از پدر به علت بیماری روانی، سلب حضانت از مادر به دلیل ازدواج مجدد، سلب حضانت فرزند از پدر معتاد و…. با وکیل طلاق (وکیل خانواده) موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر.

حضانت فرزند پس از فوت والدین و جد پدری

همان طور که گفته شد پس از فوت والدین طبق قانون حضانت فرزند بر عهده جد پدری خواهد بود، اما در صورتی که جد پدری در قید حیات نباشد، دادگاه برای حضانت فرزند قیم تعیین می کند و برای تعیین قیم، خویشان کودک، بر دیگران، مقدم هستند.

قیم به کسی گفته می شود که به عنوان سرپرست محجور (صغیر، غیر رشید و مجنون) از سوی دادگاه خانواده تعیین می شود. در صورت نبودن ولی قهری فرزند محجور یعنی پدر و جد پدری، دادگاه خانواده برای سرپرستی و اداره امور محجور شخصی را به عنوان قیم تعیین می کند.

و به منظور حمایت از حقوق محجوران، نهاد قیمومیت در حقوق ایران، ایجاد شده است. قیمومیت، نهادی است که برای سر و سامان دادن امور حقوقی و مالی محجوران و با صدور قیم نامه، وجود دارد.

تفاوت حضانت و قیومیت در این است که طبق قانون، حضانت فرزند و نگهداری از او حق و تکلیف والدین است، اما در قیمومیت برای اداره امور مالی و غیرمالی افراد محجوری که ولی قهری ندارند، قیم تعیین می شود.

همچنین در خصوص تفاوت حضانت و ولایت باید گفت حضانت نگهداری و مراقبت از فرزند است، اما ولایت قهری سلطه ای است که به حکم قانون فقط پدر یا جد پدری بر فرزند محجور خود دارد و ولی قهری اختیار رسیدگی به امور مالی و غیر مالی فرزند محجور را دارد.

با بهترین وکیل طلاق تضمینی تماس بگیر و در مورد دعاوی مرتبط با حضانت مانند سلب حضانت والدین، حق ملاقات با فرزند، نفقه فرزند، خروج فرزند از کشور پس از طلاق و… کاملترین مشاوره را دریافت کن تا از مزایای مشاوره با بهترین وکیل طلاق (وکیل خانواده) بهره مند شوید.

کلام آخر

فرزند از بدو تولد نیاز به توجه و نگهداری از سوی والدین خود دارد و پدر و مادر بهترین کسانی هستند که می توانند نیازهای مالی، عاطفی و جسمانی فرزند خود را برطرف نمایند و فرزند تنها در سایه خانواده و توجه والدین خود می تواند به رشد و شکوفایی جسمانی و روانی دست یابد، از این رو به دلیل نقش مهمی که والدین در پرورش، رشد و رفع نیازهای فرزند خود دارند، حضانت به یکی از مهمترین مسائل حقوقی تبدیل شده است و قانون گذار توجه ویژه ای به حضانت کودکان و حقوق اطفال نموده است و با تصویب قوانین حضانت به طور خاص به این موضوع پرداخته است، خصوصا حضانت فرزند پس از طلاق والدین که قانون گذار سعی کرده است با وضع قوانین حضانت با توجه به مصلحت کودک در رفع نیازهای او در شرایطی که کودک از بودن در کانون خانواده به همراه پدر و مادر خود به دلیل طلاق والدین محروم شده است کمک بسزایی نماید، از این رو موسسه حقوقی دادآرمان بهترین وکیل خانواده (وکیل طلاق تضمینی) را برای دریافت مشاوره در خصوص حضانت فرزند به شما معرفی می کند.

همچنین وکلای موسسه حقوقی دادآرمان این امکان را برای شما عزیزان فراهم کرده اند که در صورت نداشتن وقت کافی برای دریافت مشاوره حقوقی حضوری در زمینه حضانت (و دعاوی طلاق) با وکیل آنلاین از طریق فضای مجازی (واتساپ، تلگرام، اینستاگرام) با ما در ارتباط باشید و از طریق مشاوره حقوقی، سوالات خود را مطرح کرده و پاسخ آنها را دریافت کنید.

طبق قانون پس از فوت پدر حضانت فرزند با مادر خواهد بود.

در صورت فوت والدین اگر جد پدری در قید حیات باشد، حضانت و ولایت فرزند برعهده جد پدری خواهد بود.

در صورتی که والدین کودک فوت کرده باشند و جد پدری نیز در قید حیات نباشد، دادگاه خانواده برای مراقبت و نگهداری از فرزند و رسیدگی به امور مالی و غیرمالی او قیم تعیین می کند و خویشاوندان کودک برای سپردن سرپرستی در الویت هستند.

طبق قانون پدر و چد پدری بر فرزند محجور ولایت دارند و در صورتی که پدر فوت کند ولایت فرزند برعهده جد پدری خواهد بود مگر اینکه جد پدری صلاحیت ولایت بر فرزند را به دلیل حجر، حبس و… نداشته باشد که در این صورت از سوی دادگاه برای فرزند قیم تعیین می شود.

5 1 رای
امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها