فهرست مطالب

صدور کارت بازرگانی

 

کارت بازرگانی چیست؟

طبق قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده‌ی آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی (شرکت)، می‌تواند اقدام به تجارت در زمینه واردات و صادرات کالا نماید. این تجارت برون مرزی از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق‌العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بردارد. ورود و صدور کالا برای کلیه تجار آزاد نیست و تاجری می‌تواند اقدام به ورود و صدور کالا نماید که دارای کارت بازرگانی باشد.

کاربرد کارت بازرگانی

* واردات از مناطق آزاد
* صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی
* صدور ویزای تجاری
* صدور گواهی مبدأ
* عضویت در اتاق بازرگانی
* ارتباط با تجار خارجی
* مبادله اطلاعات تجاری در سطح جهان
* شرکت در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی داخلی و خارجی
* اقدام به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری
* اقدام به حق‌العمل کاری در گمرک
* ثبت سفارش و ترخیص کالا

‌شرایط صدور کارت بازرگانی

طبق ماده یک آیین‌نامه مربوط به صدور کارت بازرگانی، اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ایران به امور بازرگانی و صنعتی و معدنی و خدمات مربوطه اشتغال دارند می‌توانند با رعایت شرایط‌زیر و با در دست داشتن کارت عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تقاضای صدور کارت بازرگانی از وزارت بازرگانی در تهران و ادارات کل ‌بازرگانی در شهرستان‌ها بنمایند.

الف) شرایط صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی

1- داشتن حداقل 24 سال تمام
2- داشتن محل کسب
3- داشتن حداقل سه سال سابقه کار در امور بازرگانی یا داشتن مدارک تحصیلی در رشته تجارت با ارائه مدرک مثبته که به گواهی اتاق بازرگانی و‌صنایع و معادن ایران رسیده باشد.
4- آشنایی به ضوابط و مقررات گمرکی، پولی، مالی و اداری کشور و مقررات تجارت خارجی
5- داشتن صلاحیت مالی، اخلاقی و اجتماعی با تأیید یکی از بانک‌های طرف معامله و ارائه برگ عدم سوء پیشینه
6- دارا بودن سرمایه مناسب با رشته فعالیت و یا داشتن سرمایه و اعتبار بانکی
7- داشتن دفاتر پلمب شده و ارائه اظهارنامه ثبتی
8- سپردن تعهد در مورد تبعیت از سیاست کلی وزارت بازرگانی و رعایت کامل ضوابطی که در مواقع خاص از طرف دولت و یا وزارت بازرگانی از‌لحاظ تعیین خط مشی سیاست بازرگانی و ممنوعیت ورود و صدور کالا اعلام گردد.
9- سپردن تعهد مبنی بر استفاده سالم امور تجاری از کارت بازرگانی
10- ارائه رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال قبل برای متقاضیان تمدید کارت بازرگانی

ب) شرایط صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی

‌طبق ماده 2 آیین‌نامه مربوط به صدور کارت بازرگانی، شرکت‌ها و اتحادیه‌ها و سندیکاها و شوراهای صنفی و مؤسسات تولیدی که در ایران به ثبت رسیده‌اند و به امور بازرگانی و تجارت خارجی‌اشتغال دارند با رعایت شرایط زیر می‌توانند تقاضای کارت بازرگانی از وزارت بازرگانی در تهران و ادارات کل بازرگانی در شهرستان‌ها بنمایند.
* شرکت‌های متقاضی کارت بازرگانی باید دارای شرایط مندرج در قسمت الف باشند.
* ارائه پروانه کار و اقامت معتبر از مراجع ذیصلاح برای اتباع خارجی
* تأیید صلاحیت مدیران خارجی از طریق سفارتخانه کشور متبوعشان
* در صورتی برای مدیران عامل شرکت‌های خارجی که در ایران به ثبت رسیده‌اند کارت بازرگانی صادر می‌شود که متقابلاً کشور متبوع آنان این‌حق را برای ایرانیان محفوظ بدارد.
‌* همچنین طبق تبصره 2 ماده 6 آیین‌نامه، شرکت‌های تولیدی که در شهرستان‌ها دارای مدیر شعبه مستقل باشند؛ مدیر شعبه مستقل می‌تواند درخواست کارت بازرگانی نماید.

مرجع درخواست صدور کارت بازرگانی

طبق ماده 3 آیین‌نامه مربوط به صدور کارت بازرگانی، مدارک مورد نیاز و تشکیل پرونده برای متقاضیان کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تنظیم و برای رسیدگی نهایی به‌ وزارت بازرگانی ارسال می‌شود.
متقاضی موظف است ظرف مدت یک ماه مدرک مورد نیاز را تکمیل نماید؛ در غیر این صورت درخواست متقاضی کان‌لم‌یکن (باطل) محسوب می‌شود.
‌* همچنین طبق ماده 6، در صورتی که متقاضی در شهرستانی باشد که اداره کل بازرگانی در آن شهرستان نباشد؛ مدارک مورد نیاز را رأساً و یا طریق فرمانداری به ‌نزدیک‌ترین محل اداره کل بازرگانی ارسال خواهد نمود.

مدت اعتبار کارت بازرگانی

طبق ماده 4 آیین‌نامه، مدت اعتبار کارت بازرگانی 5 سال از تاریخ صدور می‌باشد مشروط بر این که همه ساله عضویت دارنده کارت از طرف اتاق بازرگانی و‌صنایع و معادن نیز تأیید و به وزارت بازرگانی اعلام شود.
در صورت تشخیص عدم صلاحیت دارنده کارت اعم از حقیقی و حقوقی طبق ماده 5 آیین‌نامه، از تمدید کارت بازرگانی خودداری و در صورت لزوم از ادامه‌ فعالیت آنان نیز جلوگیری خواهد شد.

‌تعدد کارت بازرگانی

طبق ماده 6 آیین‌نامه، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بیش از یک کارت بازرگانی داشته باشد و اگر بخواهد از شهرستان دیگری تقاضای کارت نماید، قبلاً ‌باید کارت خود را در محلی که کارت صادر شده است باطل نماید.

چه کسانی نمی‌توانند کارت بازرگانی دریافت کنند؟

طبق ماده 7 آیین‌نامه، اشخاص زیر نمی‌توانند کارت بازرگانی دریافت کنند:
‌الف) اشخاصی که به علت ارتکاب به جنحه جنایت به موجب حکم قطعی از مراجع قضایی از تمام و یا پاره‌ای از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند.
ب) ورشکستان به تقصیر و تقلب و همچنین ورشکستگان در حال موقت که امور آن تصفیه نشده باشد.
ج) افرادی که مشهور به فساد اخلاق و سوء استفاده باشند.

مدارک لازم برای صدور کارت بازرگانی (اشخاص حقیقی)

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی برای اشخاص حقیقی عبارتند از:
شرایط عمومی: 1- داشتن حداقل ۲۳ سال تمام، کارت پایان خدمت وحداقل مدرک تحصیلی دیپلم
2- حضورمتقاضی در کلاس توجیهی کارت بازرگانی الزامی می‌باشد.
3- کارمندان تمام وقت دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند کارت بازرگانی دریافت کنند.
مدارک شخصی: 4- درخواست صدور کارت بازرگانی
5- شش قطعه عکس 4 × 3 رنگی زمینه سفید جدید، تمام رخ، ساده
6- فرم فعالیت
7- اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.
8- کپی مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم) و رویت اصل آن
9- کپی کارت ملی (کپی بر روی کاغذA5 )
10- کپی از تمام صفحات شناسنامه و رویت اصل آن
11- کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت سربازی برای آقایان و رویت اصل آن
12- دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت‌ها رسیده باشد.
13- اصل گواهی پلمپ دفاتر دریافتی از اداره ثبت شرکت‌ها
۱۴- اصل گواهی مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاری که از تاریخ صدور آن ۳ ماه بیشتر نگذشته باشد (جهت گرفتن مفاصا نیاز به نامه اتاق می‌باشد.)
15- کپی از کلیه صفحات سند مالکیت شش دانگ یا اجاره‌نامه محضری محل کار طبق آدرس اظهارنامه (در صورت بنگاهی بودن اجاره‌نامه محل کار ارائه یک سری کپی از کلیه صفحات سند مادر با رویت اصل سند چنانچه سند به صورت مشاع (مشترک) تنظیم شده باشد کلیه مالکین باید محل را به مستأجر اجاره دهند. (کپی بر روی کاغذ A4)
16- کپی مجوز تولید به نام شخص
فرم‌های اینترنتی مورد نیاز: 17- تکمیل یک برگ فرم عضویت اتاق (تایپ فارسی-لاتین)
18- تکمیل یک برگ فرم مشخصات بازرگانی (تایپ فارسی)
19- اصل گواهی بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی، عدم چک برگشتی در فرم قید شود.
20- اصل فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضاء توسط دفاتر اسناد رسمی
21- امضای تعهدنامه عضویت دراتاق بازرگانی
مدارک مالی: 22- اصل فیش 440,000 ریال برای اشخاص حقیقی وحقوقی نزد بانک ملی بنام خزانه داری کل با ذکر نام شرکت
۲۳- اصل فیش حق عضویت بسته به میزان سرمایه طبق فیش تقدیمی و فیش حق تمبر
24- واریزمبلغ یک در هزار فروش ماده ۷۷ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ارائه تأیید از واحد مالی مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی

مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی (اشخاص حقوقی)

شرایط عمومی: 1- داشتن حداقل ۲۳ سال تمام، کارت پایان خدمت وحداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای مدیرعامل
2- حضور متقاضی در کلاس توجیهی کارت بازرگانی الزامی می‌باشد.
3- کارمندان تمام وقت دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
مدارک شخصی: 4- درخواست صدور کارت بازرگانی
5- 6 قطعه عکس 4 × 3 مدیر عامل، جدید، تمام رخ، ساده
6- فرم فعالیت
7- اصل و کپی گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل که از تاریخ صدور آن ۱ماه بیشتر نگذشته باشد.
8- کپی مدرک تحصیلی مدیرعامل، حداقل دیپلم و رویت اصل آن
9- کپی کارت ملی مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره (کپی بر روی کاغذ 5 Aارائه شود.)
10- کپی از تمام صفحات شناسنامه مدیر عامل و رویت اصل آن
11- کپی کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رویت اصل آن
فرم‌های اینترنتی مورد نیاز: ۱۲- تکمیل یک برگ فرم عضویت اتاق (تایپ فارسی-لاتین)
۱۳- تکمیل یک برگ فرم مشخصات بازرگانی (تایپ فارسی)
۱۴- امضای تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی
۱۵- اصل گواهی بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی شرکت، عدم چک برگشتی در فرم قید شود.
۱6- اصل فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضای مدیر عامل توسط دفاتر اسناد رسمی
مدارک شرکت: 17- دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت‌ها رسیده باشد. (کپی بر روی کاغذA4)
۱۸- اصل گواهی پلمپ دفاتردریافتی از اداره ثبت شرکت‌ها (کپی بر روی کاغذ A5)
۱۹- اصل گواهی مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاری که از تاریخ صدور آن ۳ ماه بیشتر نگذشته باشد. (جهت گرفتن مفاصا نیاز به نامه اتاق می‌باشد.)
۲۰- کپی تقاضانامه ثبت شرکت داخلی و شرکت نامه رسمی (برای شرکت‌های با مسئولیت محدود)
۲۱- کپی اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص/عام (برای شرکت‌های سهامی)
۲۲- کپی روزنامه رسمی در مورد تأسیس و تغییرات شرکت
۲۳- کپی اساسنامه شرکت
۲۴- کپی از کلیه صفحات سند مالکیت شش دانگ یا اجاره نامه محضری محل کار طبق اگهی روزنامه رسمی (در صورت بنگاهی بودن اجاره‌نامه محل کار ارائه یک سری کپی از کلیه صفحات سند مادر و رویت اصل سند چنانچه سند به صورت مشاع تنظیم شده باشد کلیه مالکین باید محل را به مستأجر اجاره دهند. (کپی برروی کاغذA4)
۲۵- کپی مجوز تولید به نام شرکت
مدارک مالی: ۲6- اصل فیش ۰۰۰/۴۴۰ ریال برای اشخاص حقیقی و حقوقی نزد بانک ملی بنام خزانه داری کل با ذکر نام شرکت
۲7- اصل فیش حق عضویت بسته به میزان سرمایه طبق فیش تقدیمی و فیش حق تمبر
28- واریزمبلغ یک در هزار فروش، طبق ماده ۷۷ قانون برنامه پنجم توسعه کشور وارائه تأیید از واحد مالی

کد اقتصادی چیست؟

کد اقتصادی، یک شماره‌ی دوازده رقمی منحصر به فرد است که توسط سازمان امور مالیاتی و در حوزه مالیاتی مورد فعالیت تجاری اشخاص، پس از طی مراحل خاصی به فعالان اقتصادی داده می‌شود و در اصل شماره شناسایی این افراد در سازمان امور مالیاتی می‌باشد. طبق قانون تجارت، تمامی شرکت‌ها تا دو ماه پس از ثبت شرکت موظف به دریافت کد اقتصادی و انجام امور مالیاتی مربوطه می‌باشند.
در واقع، دریافت کد اقتصادی شرکت‌ها یک تکلیف مالیاتی است. سازمان امور مالیاتی کشور از طریق کد اقتصادی شرکت‌ها قادر خواهد بود صورتحساب‌ها، دفاتر قانونی و فاکتورها را به راحتی بررسی کند و مالیات را براساس اسناد و مدارک به طور مستند محاسبه کنند.
براساس قانون دریافت کد اقتصادی برای تمام مودیان (پرداخت کنندگان) مالیاتی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی (شرکت‌ها) مورد نیاز است. طبق قانون تمام اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحوی به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری مشغول هستند، باید کد اقتصادی دریافت نمایند.

کاربردهای کد اقتصادی

* دریافت کارت بازرگانی
* شرکت در مناقصه و مزایده‌ها
* افتتاح حساب بانکی برای شرکت‌ها
* برخورداری از معافیت‌های بانکی
* عقد قراردادهای تجاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی
* انعقاد قرارداد با دستگاه‌های دولتی
* دریافت گواهی ارزش افزوده
* ارائه اظهارنامه‌های علملکرد سالیانه فصلی «ارزش افزوده»
* ارائه اظهارنامه مالیاتی

چرا باید کد اقتصادی دریافت کنیم؟

مدارک لازم برای دریافت کد اقتصادی (اشخاص حقوقی)

* فتوکپی مدارک شناسایی اعضای هیأت مدیره
* فتوکپی اظهارنامه
* فتوکپی اساسنامه
* تصویرآگهی تغییرات
* فتوکپی روزنامه رسمی آگهی تأسیس
* فتوکپی سند مالکیت یا اجاره نامه
* قبض تلفن یا برق شرکت
* گواهی امضای صاحبان امضا در دفترخانه اسناد رسمی
* اصل وکالت‌نامه به نام نماینده شرکت
* کد پستی

مدارک لازم برای دریافت کد اقتصادی (اشخاص حقیقی)

* فتوکپی از کلیه‌ی صفحات مدارک شناسایی
* تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی
* تقاضای کتبی شخص
* سه قطعه عکس 4 × 3
* تصویر کارت اقتصادی قبلی، در صورتی که قبلاً کارت دریافت کرده باشند.
* فتوکپی پروانه کسب
* فیش پرداختی
* آدرس پستی محل فعالیت و محل سکونت
* شماره ثابت و شماره همراه

دریافت کد اقتصادی برای چه کسانی ضرورت ندارد؟

* مساجد، تکیه‌ها، هیئت‌ها و حسینیه‌ها
* اشخاص حقیقی که به فعالیت تحقیق و یا مشاوره فنی اشتغال دارند. مانند مراکز آموزش عالی و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها
* اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری از جمله فیلم‌سازی و امور مرتبط، طراحی، خطاطی، نقاشی، نویسندگی، ترجمه کتاب، گرافیک و ویراستاری اشتغال دارند.
* اتحادیه‌های امور صنفی (طبق مواد 4 و 23 قانون نظام صنفی، اتحادیه‌ها مجاز به فعالیت‌های اقتصادی نمی‌باشند.)
* اشخاص حقیقی که به فعالیت پبمان‌کاری اشتغال دارند و ارزش پیمان‌های سالانه آنها به 50 میلیون ریال نرسد.

دریافت کد اقتصادی برای چه کسانی ضرورت دارد؟

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به دریافت کد اقتصادی هستند؛ در واقع اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید و یا توزیع هر نوع کالا، تولید و مونتاژ و همچنین امور خدماتی اشتغال دارند و دارای پروانه کسب یا دارای محلی برای فعالیت تجاری هستند، باید نسبت به دریافت کد اقتصادی اقدام نمایند.

عدم دریافت کد اقتصادی

چنانچه شرکت‌ها برای دریافت کد اقتصادی اقدام نکنند از معافیت‌های مالیاتی ماده‌ی 105 قوانین سازمان مالیاتی کشور محروم خواهند شد. طبق ماده 105 قانون سازمان مالیاتی کشور، «درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود. پس از وضع هزینه‌های حاصل از منابع غیر معاف و کسر‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات حداکثر به نرخ 25 درصد خواهند بود.»

مراحل دریافت کد اقتصادی

1- مراجعه به به سایت سازمان امور مالیاتی به آدرس gov.ir
2- کلیک بر روی ثبت نام الکترونیکی کد اقتصادی که در قسمت راست صفحه قرار دارد.
3- ورود به صفحه پیش ثبت نام کد اقتصادی
4- وارد کردن و ثبت اطلاعات درخواستی در این صفحه
5- ارسال رمز و کد کاربری متقاضی از امور مالیاتی
* نکته: در صورتی‌که اطلاعاتی مانند آدرس، کد پستی و اطلاعات دیگر را اشتباه وارد شود ممکن است این اطلاعات برای متقاضی ارسال نشود.
6- تکرار مراحل 1 و 2 و رفتن به مرحله 7
7- انتخاب گزینه ثبت نام کد اقتصادی و تکمیل و ذخیره‌ی اطلاعات خواسته شده طبق اسناد و مدارک ثبتی
8- در صورتی‌که مشکلی در مراحل قبلی رخ نداده باشد در این مرحله کد اقتصادی برای متقاضی صادر می‌شود.

پیگیری کد اقتصادی ثبت شده

1- مراحل ۱ و ۲ را تکرار نموده.
2- انتخاب گزینه‌ی (پیگیری سریع وضعیت ثبت نام کد اقتصادی)
3- نام کاربری و رمز خود را وارد کرده و از آخرین وضعیت شماره اقتصادی مطلع می‌شوید.
در صورت اعلام مشکل، می‌توان آن را برطرف نمود.

کارت اقتصادی

کارت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی، کارتی است که در اجرای ماده ۱۶۰مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صادر می‌شود و شامل نام و شماره اقتصادی مودی مالیاتی است.
کارت اقتصادی از نظر ظاهر تفاوت‌هایی با هم دارند. در کارت اقتصادی اشخاص حقیقی عکس 2 در 3 مؤدی، نام و نام خانوادگی، کد اقتصادی، آدرس محل فعالیت و کد حوزه مالیاتی شخص حقیقی ذکر شده است.
اما در کارت اقتصادی اشخاص حقوقی خبری از عکس نیست، نوع شخص حقوقی ذکر شده است و صدور کارت اشخاص حقوقی به صورت لیزری انجام می‌شود. البته مشخصات شخص حقیقی مؤدی در کارت اقتصادی اشخاص حقوقی نیز وجود دارد.

موارد ابطال کد اقتصادی

1- فوت اشخاص حقیقی
2- اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی
3- انحلال اشخاص حقوقی ثبت ‌شده پس از اتمام عملیات تصفیه و اعلام ختم تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز فعالیت
4- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کد اقتصادی
5- عدم انجام تکالیف تعیین شده در آیین‌نامه مذکور و دستورالعمل‌های مرتبط مشمول جرائم تعییت شده در قانون می‌باشد.

تخلفات کد اقتصادی

1- عدم ارائه یا درج کد اقتصادی طرفین معامله در فاکتور فروش کالا یا خدمات
2- هرگونه جعل، تقلب، سوء استفاده و تبانی مرتبط با کد اقتصادی
3- استفاده اشخاص حقوقی و حقیقی از کد اقتصادی سایرین تحت هر عنوان
4- دریافت هرگونه مبلغ اضافه بر ارزش کالا، جهت درج کد اقتصادی فروشنده یا عدم درج کد اقتصادی خریدار

جریمه‌‌ی تخلفات کد اقتصادی

مودیان مالیاتی در صورت ارتکاب به هر یک از تخلفات عدم صدور فاکتور، عدم درج کد اقتصادی و همچنین عدم رعایت دستورالعمل‌های مربوطه علاوه بر بی‌اعتباری دفاتر قانونی از نظر مالیاتی و جرایم مندرج در ماده‌ی ۸ قانون تعزیرات حکومتی، مشمول جرایم زیر نیز می‌شوند:
1- برای بار اول جریمه‌ای معادل ۲ برابر مبلغ مورد معامله
2- برای بار دوم تعطیلی محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت ۳ ماه
3- برای بار سوم حبس تعزیری از ۳ ماه تا ۶ ماه برای اشخاص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول مربوطه
4- وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های وابسته، در صورت اثبات تخلف مودیان از ارائه هرگونه تسهیلات به آنها خودداری می‌کند.

استفاده از کد اقتصادی دیگران

اگر شرکت یا شخصی برای انجام امور خود، به جای کد اقتصادی خود، از کد اقتصادی واحد دیگری استفاده نماید؛ چون دارنده‌ی کد اقتصادی دارای مسئولیت تضامنی نسبت به آن است، بنابراین مطابق تبصره‌ ۱ ماده‌ ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌‌های مستقیم، فرد مجرم مالیاتی محسوب می‌شود و باید نسبت به جرم صورت گرفته پاسخگو باشد.

بخشنامه شماره 19487 مورخ 23/7/1399

(حذف مرحله ۴۵ ثبت نام کد اقتصادی و حذف کد اقتصادی قدیمی ۴۱۱)
با اجرای بخشنامه سازمان امور مالیاتی، اشخاص حقیقی به محض دریافت مجوز یا پروانه کسب و کار از اصناف و اتحادیه‌ها و همچنین اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی به محض ثبت شرکت در ثبت اسناد و املاک در سازمان امور مالیاتی نیز ثبت نام می‌شوند و شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی به عنوان شماره اقتصادی جهت شروع کسب و کار محسوب می‌شود‌.
هم اکنون با حذف گام 45، فعالان اقتصادی از همان زمان ثبت شرکت یا کسب مجوز فعالیت، از نظر سازمان امور مالیاتی مودی محسوب می‌شوند و کد اقتصادی آنها بدون طی مراحل راستی‌آزمایی صادر خواهد شد و نیاز به هیچ استعلام دیگری ندارد.
اجرای گام ۴۵ در سامانه تخصیص کد اقتصادی برای فعالان اقتصادی به ویژه در نظام مالیات بر ارزش افزوده مشکلاتی را برای مودیان ایجاده کرده بود؛ که با این مصوبه، ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده کفایت می‌کند و برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان نیازی به دریافت گواهی‌نامه ثبت نام نظام مالیات برارزش افزوده نیست.

استعلام کد اقتصادی اشخاص حقوقی

برای عقد قرارداد و همکاری با شرکت‌های تجاری نیاز به استعلام کد اقتصادی اشخاص حقوقی می‌باشد در واقع قبل از اینکه با اشخاص حقوقی هر گونه قراردادی بسته شود، باید ابتدا صحت کد اقتصادی شرکت آنها مورد بررسی و استعلام قرار بگیرد؛ زیرا استعلام گرفتن از صحت کد اقتصادی در مواقع مختلفی کاربردی می‌باشد. برای اطلاع از صحت کد اقتصادی شرکت‌ها می‌توان به وب سایت مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کرد و از صحت کد اقتصادی مورد نظر اطمینان حاصل نمود.

استعلام کد اقتصادی اشخاص حقیقی

سازمان امور مالیاتی سامانه‌ای را برای این امر راه اندازی نموده است که استعلام کد اقتصادی اشخاص حقیقی را به صورت اینترنتی انجام می‌دهد.

کد بورسی (کد معاملاتی) چیست؟

کسانی قصد ورود به بازار بورس را دارند باید در ابتدا برای دریافت کد بورسی یا کد معاملاتی اقدام نمایند.
کد بورسی یک شمار‌ه‌ی ۸ بخشی است که سه بخش اول آن از مخفف نام خانوادگی شما و پنج بخش بعدی از اعداد تصادفی تشکیل شده است.
کد بورسی، شناسه اختصاصی است که برای هر متقاضی دریافت‌کننده آن از طریق کارگزاری‌ها صادر می‌شود. افرادی که دارای کد بورسی هستند می‌توانند از طریق نرم افزار معاملات آنلاین (معاملات برخط) یا پنل معاملات اینترنتی (معاملات آفلاین)، نسبت به خرید و فروش سهام اقدام نمایند.
متقاضیان برای خرید و فروش سهام در بورس به ‌صورت آنلاین یا مراجعه حضوری، ابتدا باید کد بورسی یا کد سهامداری داشته باشند. کد بورسی منحصر به ‌فرد است و هر سرمایه‌گذار فقط می‌تواند یک کد بورس داشته باشد.
نکته: کد بورسی در شرایط خاصی قابل تغییر است؛ مانند تغییر در نام خانوادگی

احرازهویت برای دریافت کد بورسی

یکی از مراحل الزامی در ثبت نام کد بورسی، مرحله احراز هویت است. در حال حاضر برای احراز هویت کد سجام یا کد بورسی می‌توانید به دفاتر پیشخوان مراجعه کنید و همزمان احراز هویت سجام و کد بورسی را با هم انجام دهید. برای این کار لازم است مدارک شناسایی خود را به همراه داشته باشید.
البته امکان احراز هویت آنلاین نیز فراهم شده است. فهرست درگاه‌های مورد تأیید برای احراز هویت کد بورسی سجام را می‌توانید در وب سایت سجام مشاهده نمایید.

دریافت چند کد بورسی

برای هر شخص حقیقی و حقوقی فقط یک مرتبه کد بورسی از جانب سازمان بورس صادر می‌شود.
* نکته: افراد می‌توانند در کارگزاری‌های مختلف ثبت نام کنند و به سامانه معاملاتی آنها دسترسی داشته باشند اما این امر به معنی داشتن چندین کد بورسی مختلف در بازار سرمایه نمی‌باشد. در حقیقت، شما می‌توانید از چند کارگزاری کد معاملاتی دریافت کنید؛ اما کد بورسی تنها یک بار صادر می‌شود و ثابت است.

مدارک لازم برای ثبت نام کد بورسی (اشخاص حقیقی)

* اصل و تصویر شناسنامه از صفحه اول و صفحه توضیحات
* اصل و تصویر رو و پشت کارت ملی
* شماره حساب بانکی و شماره شبای آن
* تکمیل فرم مشخصات مشتریان حقیقی
* تکمیل فرم درخواست کد بورسی آنلاین

مدارک لازم برای ثبت نام کد بورسی (اشخاص حقوقی)

* تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس
* تصویر روزنامه رسمی
* آگهی کلیه تغییرات
* تصویر اساسنامه
* کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیأت مدیره
* تکمیل فرم تعهدنامه
* تکمیل فرم مشخصات مشتریان حقوقی

روش‌های ثبت نام کد بورسی

ثبت نام و دریافت کد بورسی به دو شیوه‌ی حضوری و آنلاین می‌باشد که افراد می‌توانند به هر یک از این شیوه‌ها برای دریافت کد بورسی اقدام نمایند.
روش حضوری: در روش حضوری تمامی متقاضیان در شهرهای خود می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان فرآیند ثبت نام و دریافت کد بورسی را انجام دهند.
* نکته: اگر از یک کارگزاری خاص قصد دریافت کد بورسی دارید، باید به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد با همان کارگزاری مراجعه نمایید.
روش آنلاین: در روش آنلاین نیازی به مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان یا شعب کارگزاری نخواهید داشت. در این روش با ورود به سامانه ثبت نامی کارگزار بورس می‌توانید فرآیند ثبت نام و دریافت کد بورسی خود را انجام دهید.

نحوه فعال سازی کد بورس به صورت آنلاین

1- ابتدا باید وارد لینک کارگزاری مورد نظر خود شوید.
2- بر روی گزینه ثبت ‌نام جدید و یا افتتاح حساب اوراق بهادار کلیک کنید.
3- اطلاعات هویتی خود را وارد نمایید.
4- اطلاعات شغلی و تحصیلی خود را وارد کنید.
5- اطلاعات بانکی مانند شماره حساب، نام شعبه، کد شعبه، نوع حساب و شماره شبا را وارد نمایید.
6- در مرحله آخر شهر و شعبه مورد نظر خود برای مراجعه حضوری و تکمیل مراحل ثبت ‌نام را انتخاب کنید.

تاریخ انقضای کد بورسی

کد بورسی یا کد معاملاتی، یک کد کاملاً منحصر به فرد است و برای هر فرد یک بار صادر می‌شود. این کد برای همیشه معرف شما در بازار بورس ایران خواهد بود و تاریخ انقضایی ندارد و نیازی به دریافت مجدد آن نمی‌باشد. هر چقدر هم از زمان صدور کد بورسی گذشته باشد، باز قابل استفاده خواهد بود.

مسئولیت معاملات در سامانه آنلاین

متقاضیان باید بدانند بعد از دریافت کد آنلاین برای خرید و فروش سهام در بازار بورس، مسئولیت تمام آن را باید به عهده بگیرند. در حقیقت هرگونه معامله‌ای که از طریق کد بورسی شخصی انجام پذیرد، به نام وی ثبت خواهد شد و هر سود و زیانی که در این خرید و فروش ایجاد شود، متعلق به او خواهد بود و هیچ کس جز خودش مسئولیت این سود و زیان را بر عهده نخواهد داشت.

سامانه سجام چیست؟

سامانه سجام که زیر نظر سازمان بورس مشغول به فعالیت است، تلاش می‌کند تا خدمات سریع‌تر و بهتری را به سرمایه‌گذاران ارائه دهد.
این سامانه بورسی به صورت یکپارچه و فراگیر عمل می‌کند. تمامی سرمایه‌گذارانی که در سامانه سجام ثبت ‌نام کرده‌اند باید تمامی اطلاعاتی که از آنها خواسته شده را تکمیل کنند تا در آینده به هیچ مشکلی برنخورند.
همچنین تمامی افرادی که تازه، وارد بازار بورس شده‌اند باید به کارگزاری‌ها مراجعه کنند و تمامی اطلاعاتی که از آنها خواسته‌اند را به طور کامل در اختیار آنها قرار دهند.
برای این کار سرمایه‌گذاران باید وارد سامانه سجام شوند و اطلاعات خود را وارد کنند. تکمیل فرم‌های موجود در سامانه سجام، کارگزاری بعد از زمان مشخصی کد بورسی را برای سرمایه‌گذاران صادر می‌کند.
با راه‌اندازی سامانه سجام دیگر برای افتتاح کنندگان حساب در کارگزاری‌ها هیچ مشکل اساسی وجود نخواهد داشت.
* نکته: در گذشته ثبت نام سجام یک امر اختیاری بوده؛ اما اکنون ثبت نام سجام از سوی سازمان بورس برای تمام علاقه‌مندان به دریافت کد بورسی چه مشتریان حقیقی و چه مشتریان حقوقی الزامی است و هیچ فردی بدون ثبت نام در این سامانه اجازه فعالیت در بازار بورس را نخواهد داشت.

فراموش کردن کد بورسی

بازیابی و استعلام کد بورسی فراموش شده

1- مراجعه حضوری: روش اول برای بازیابی و پیدا کردن کد بورسی فراموش شده، مراجعه به دفاتر شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و یا شعب دفاتر پیشخوان در شهرتان می‌باشد. با مدارک شناسایی خود به یکی از دفاتر شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و یا شعب دفاتر پیشخوان شهرتان مراجعه کنید تا کد بورسی فراموش شده خود را بازیابی نمایید.
2- تماس با کارگزاری که از آن کد بورسی را دریافت کردید: در این روش می‌توانید در ساعات اداری روزهای کاری با کارگزاری خود تماس حاصل بگیرید و با اعلام مشخصات فردی و کد ملی، از کد بورسی خود مطلع شوید. اگر کد بورسی را فراموش کردید اما رمز و نام کاربری خود را برای معاملات آنلاین دارید م‌یتوانید وارد پنل کاربری خود شوید و در قسمت مشخصات کاربر کد بورسی خودتان را مشاهده کنید.
3- مراجعه به سامانه استعلام کد بورسی: برای استعلام کد بورسی خود می‌توانید به سایت زیر مراجعه کنید. https://estelam.ime.co.ir
4- دریافت کد آنلاین از طریق هر کارگزاری: با دریافت کد آنلاین از طریق هر کارگزاری می‌توانید کد بورسی خود را که فراموش کرده دریافت کنید. بعد از ثبت نام شما کارشناسان در کارگزاری کد بورسی شما را از طریق شرکت سپرده‌گذاری استعلام خواهند کرد و شما هم می‌توانید از کارشناسان کارگزاری کد بورسی خود را استعلام کنید یا اینکه منتظر بمانید بعد از صادر شدن کد آنلاین در پنل آنلاین کد بورسی خود را مشاهده کنید.

دریافت کد بورسی برای کودکان

کد بورسی برای کودکان کمتر از ۱۸ سال که به سن قانونی نرسیده اند بصورت آنلاین صادر نمی‌شود و نیاز به امضای برگه گواهی یا تعهدنامه قیم یا سرپرست می‌باشد. صدور کد بورسی برای کودکان به صورت پیش‌فرض آفلاین می‌باشد و زمانی درخواست کد بورسی آنلاین برای کودکان ارسال می‌شود که ولی (پدر و جد پدری) کودکان کمتر از ۱۸ سال که به سن قانونی نرسیده‌اند فرم مذکور را امضا کند.
برای دریافت کد بورسی برای کودکان ابتدا باید اقدام به دریافت کد سجام برای کودکان خود کنید؛ سپس بعد از دریافت کد سجام به همراه مدارک لازم و افتتاح حساب به نام فرزند خود به منظور احراز هویت به کارگزاری رفته و پس از امضای برگه تعهد برای فرزند خود کد بورسی دریاف تنمایید.
* نکته: برای دریافت کد بورسی برای کودکان زیر 18سال نیازی به حضور کودک در کارگزاری نمی‌باشد و مدارک مذکور توسط قیم قانونی کودک اثر انگشت و امضا می‌شود.

مدارک لازم برای دریافت کد بورسی برای کودکان

* اصل شناسنامه کودک
* اصل شناسنامه سرپرست قانونی او
* کارت ملی کودک
* کارت ملی سرپرست قانونی او
* شماره حساب بانکی به نام کودک
* کپی مدارک شناسایی کودک
* کپی از تمام صفحات شناسنامه پدر و کارت ملی

مراحل ثبت نام کد بورسی برای کودکان

1- ثبت نام و تکمیل فرم اینترنتی سجام به نام و مشخصات کودک
2- احراز هویت: در زمان احراز هویت کد بورسی آفلاین برای کودکان کمتر از ۱۸ سال که به سن قانونی نرسیده‌اند، مدارکی مانند شناسنامه فرزند، مدارک شناسایی پدر، کپی از شناسنامه و کارت ملی پدر و کپی مدارک شناسایی فرزند ضروری است.
3- دریافت کد بورسی: بعد از احراز هویت، نام کاربری و رمز عبور کد بورسی کودک ارسال خواهد شد.

نحوه‌ معامله با کد بورسی مربوط به کودکان

بعد از اینکه کودکان کد معاملاتی آفلاین دریافت کردند کودکان می‌توانند به معامله سهام در بورس بپردازند.
نحوه خرید و فروش سهام در بورس با کد بورسی کودکان به این صورت است که ثبت خرید یا فروش توسط معامله‌گر به کارگزاری ارسال می‌شود و کارگزاری هم سفارش را به سیستم معاملاتی بورس ارسال و پس از 15 دقیقه تأخیر زمانی که قیمت سفارش به قیمت بازار سهم برسد معامله انجام خواهد شد.

0 0 رای ها
امتیاز دهید
guest
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها