ثبت برند و لوگو

برند(نام تجاري)

نام تجاری عبارت است از : طراحی منحصر به فرد، نشانه، نماد، کلمه، یا ترکیبی از این موارد که تصویری را در ذهن تداعی می کند، که معرف محصولی است و آن را از رقبایش متمایز می کند. در طول زمان، این تصویر با سطح مشخصی از کیفیت، اطمینان و رضایت در ذهن مشتریان توام و ترکیب می شود (و این آن چیزی است که در برندینگ به جایگاه یابی برند معروف است). برند ارزش و منافع مشخصی را برای مشتریان تعریف می کند تا از این طریق در بازارهای شلوغ و پیچیده آنها را بشناسند. عنوان قانونی برند، علامت تجاری (لوگوی) است، و معرف و ارائه دهنده ی نام تجاری است.
ثبت برند صورت فارسی یعنی داشتن ریشههای فارسی و هم به صورت لاتین یعنی بدون داشتن ریشه فارسی قابلیت ثبت را دارد.
برند را می توان هم به صورت حقوقی و هم به صورت حقیقی و به نام شخص ثبت کنیم.
انطور که کاملاً مشخص است برند شرکتی بهنام شخص حقوقی و برند شخصی به نام شخص حقیقی قابلیت ثبت را دارا می باشد .

مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند شرکتی(حقوقي)

1. روزنامه رسمی شرکت تاسیس
2. روزنامه رسمی شرکت هیئت مدیره
3. ثبت نام در سامانه مالکیت معنوی و تایید حساب کاربری
4. تصویر شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضاء
5. داشتن مجوز فعالیت در صورت فارسی بودن جواز تاسیس و یا جواز کسب و یا هر مجوز مربوط به فعالیت و در صورت لاتین بودن کارت بازرگانی یا کارت عضویت اتاق بازرگانی
6. شماره تلفن همراه ثبت شده در مخابرات به نام دارندگان حق امضاء
7. آدرس و کد پستی
8. آدرس ایمیل

مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند شخصی (حقيقي)

1. داشتن مجوز فعالیت در صورت فارسی بودند جواز تاسیس و یا جواز کسب و یا هر مجوز مربوط به فعالیت و در صورت لاتین بودند کارت بازرگانی یا کارت عضویت اتاق بازرگانی
2. شماره تلفن همراه به نام شخص ثبت کننده برند در مخابرات
3. آدرس و کد پستی
4. آدرس ایمیل
5. تصویر مدارک هویتی از قبیل شناسنامه و کارت ملی

لوگو(علامت تجاري)

لوگوی یک نشانه گرافیکی است که می‌تواند به صورت علامت سمبل، اشکال هندسی و یا ترکیبی از این ها باشد.
نشانه گرافیکی به وسیله شرکت های تجاری، تولیدی و صنعتی و همچنین کسب و کارهای کوچک و خانگی استفاده می‌شود تا از این طریق موضوع خدمات اهداف و محصولات خود را در ذهن خریدار و مخاطب معرفی کند لوگو نمایانگر تمایز کالا و یا خدمات شما از دیگر کالاها و خدمات مورد نیاز در بازار است و برای ثبت آن باید اهمیت ویژه ای قائل شد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت لوگو حقوقی

1. روزنامه رسمی تاسیس شرکت
2. روزنامه رسمی آخرین تغییرات هیئت مدیره
3. مدارک هویتی از قبیل شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضاء
4. ثبت نام در سامانه مرکز مالکیت معنوی و تایید حساب کاربری
5. مجوز فعالیت از قبیله جواز تاسیس جواز کرد پروانه بهره برداری کارت بازرگانی کارت عضویت اتاق
6. شماره تلفن همراه به نام مدیرعامل و یا دارندگان حق امضاء
7. آدرس و کد پستی معتبر شرکت
8. آدرس ایمیل برای شرکت و دارندگان حق امضاء

مدارک مورد نیاز جهت ثبت لوگو حقوقی

1. مدارک هویتی از قبیل شناسنامه و کارت ملی شخص
2. ثبت نام در سامانه مرکز مالکیت معنوی و تایید حساب کاربری
3. مجوز فعالیت از قبیله جواز تاسیس جواز کرد پروانه بهره برداری کارت بازرگانی کارت عضویت اتاق
4. شماره تلفن همراه به نام شخص درخواست دهنده
5. آدرس و کد پستی معتبر
6. آدرس ایمیل