مراحل رسیدگی به پرونده های کیفری - مراحل دادرسی کیفری

مراحل رسیدگی به پرونده های کیفری – مراحل دادرسی کیفری

مراحل رسیدگی به پرونده های کیفری ، مراحل رسیدگی به شکایت کیفری ، مراحل دادرسی کیفری ، آیین دادرسی کیفری ، شکایت کیفری ، زمان رسیدگی به پرونده های کیفری

فناوری اطلاعات در دادرسی - دادرسی قضایی - خدمات الکترونیک قضایی

فناوری اطلاعات در دادرسی

فناوری اطلاعات در دادرسیفناوری اطلاعات در دادرسی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در دادرسی با رویکرد توسعه قضایی شاهرخ‌ الهویرنی شهابی، کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات چکیده هر کشور با توجه به توان تخصصی مسئولان و میزان اطلاع آنها از این مقوله، پیشرفت‌های متفاوتی در توسعه فناوری اطلاعات داشته است؛ و کشورهایی که امروزه در…

اراده ظاهری و باطنی - تعارض اراده ظاهری و باطنی (بخش آخر)

اراده ظاهری و باطنی – تعارض اراده ظاهری و باطنی(بخش آخر)

اراده ظاهری و باطنی – تعارض اراده ظاهری و باطنی (بخش آخر) علی‌القاعده تعهداتی قانوناً قابل مطالبه نیستند که مشمول مرور زمان شده باشند. در هر حال بحث مرور زمان از مباحثی است که همواره مورد تزاحم فقه و حقوق بوده تا جایی که اساس «مرور زمان» توسط شورای نگهبان قانون اساسی غیرشرعی تشخیص داده…

اراده ظاهری و باطنی - تعارض اراده ظاهری و باطنی- بخش 2

اراده ظاهری و باطنی – تعارض اراده ظاهری و باطنی (بخش دوم)

اراده ظاهری و باطنی – تعارض اراده ظاهری و باطنی (بخش دوم) البته در بیع فضولی شکل بیان اجازه می‌تواند فعلی باشد چنان که صاحب وسیله النجاه تصریح کرده است: «اجازه مالک همانطور با الفاظی که دلالت بر رضا بر بیع نماید واقع می‌شود، هر چند بر اساس معیارات شناخته شده در عرف باشد مانند…

حقوق زن بع از طلاق - حقوق مادی زن بعد از طلاق

حقوق زنان بعد از طلاق – حقوق مادی زن بعد از طلاق

یکی از این حقوق این است که زن در صورت طلاق می‏تواند نفقه عقب‏ افتاده و دوران عده خود را می‌تواند مطالبه کند.البته برخورداری از نفقه به شرطی است که زن …

اراده ظاهری و باطنی

اراده ظاهری و باطنی – تعارض اراده ظاهری و باطنی(بخش اول)

اراده ظاهری و باطنی – تعارض اراده ظاهری و باطنی(بخش اول) جوهر اساسی هر عقد تعهد است در واقع بین عقد و تعهد از دیدگاه منطقی نوعی عموم و خصوص مطلق حکمفرماست یعنی هر عقدی تعهد است اما هر تعهدی عقد نیست، اگر چه مفاد هر تعهدی هم در معنای اعم آن می‌تواند ملهم و…