انجام کلیه امور مالیاتی :

021-22919510

021-22904873

021-22904874

09120627820

مالیات چیست؟

مالیات انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌شود، زیرا ابزار و امکانات دست‌یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته است.

به شخصی که مسئول پرداخت مالیات است، مودی مالیاتی گفته می‌شود.

انواع مالیات

1- مالیات مستقیم

2- مالیات غیرمستقیم

انواع مالیات مستقیم

1- مالیات بر دارایی: اساس و مبنای مالیات بر دارایی، ثروت مودی است. مالیات بر ارث و مالیات حق تمبر از نوع مالیات بر دارایی هستند.

2- مالیات بر درآمد: در این نوع از مالیات، درآمد افراد و شرکت‌ها مبنای مالیات است. مالیات بر درآمد شامل:

* مالیات بر درآمد املاک

* مالیات بر درآمد حقوق

* مالیات بر درآمد مشاغل

* مالیات بر درآمد کشاورزی

* مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

* مالیات بر درآمدهای اتفاقی

انواع مالیات‌های غیر مستقیم

1- مالیات بر واردات :این نوع از مالیات‌ها تابع سیاست‌های کلان بازرگانی و شرایط اقتصادی کشورها است و به غیر از اینکه یکی از راه‌های درآمدزایی دولت‌ها است، برای حمایت از صنایع داخلی نیز به کار گرفته می‌شوند. این دسته از مالیات‌ها ممکن است براساس قیمت و ارزش کالاها یا براساس ویژگی‌ها و مشخصات آنها تعیین و دریافت شوند. این نوع مالیات به سه صورت از مودیان وارد کننده دریافت می‌گردد:

* حقوق و عوارض گمرکی

* سود بازرگانی

* عوارض بر واردات خودرو

2- مالیات بر مصرف و فروش کالا و خدمات :مالیات بر مصرف، مالیاتی است که مصرف کنندگان کالاهای خاص در زمان خرید آن کالا به همراه قیمت کالا پرداخت می‌کنند. به این ترتیب هر شخصی که میزان بیشتری از آن کالا را مصرف کند، در نهایت مالیات بیشتری پرداخت می‌کند. گرچه این نوع مالیات نهایتا به وسیله مصرف کننده نهایی پرداخت می‌شود، اما وظیفه قانونی پرداخت آن به دولت به عهده تولیدکنندگان و فروشندگان است.

3- مالیات بر ارزش افزوده: مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که در طول فرآیند تولید و خدمات از محل تولید تا فروش کالا به مشتری نهایی، مرحله به مرحله دریافت می‌شود. مالیات ارزش افزوده برای مصرف طراحی شده است که مصرف کنندگان آن را در زمان خرید خود می‌پردازند که این مالیات توسط فروشندگان جمع‌آوری شده و از این طریق در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

طبق ماده 14 قانون ارزش افزوده، مبنای محاسبه‌ی ‌مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مبنای محاسبه مالیات ارزش افزوده بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می‌باشد.

ارزش افزوده چیست؟ طبق ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده، «به تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالا یا خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره‌ی معین، ارزش افزوده گفته می‌شود. ارزش افزوده به فرآیند تولید مربوط است و نه به کالای خاص.»

انواع مالیات

چه کسانی مشمول پرداخت مالیات هستند؟

طبق ماده 1 قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند:

1- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران

2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند.

4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

5- هر شخص غیرایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت ‌واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمایی (‌که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان‌ دیگر عاید آنها می‌گردد) از ایران تحصیل می‌کند.

چه کسانی مشمول پرداخت مالیات نمی‌باشند؟

طبق ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:

1- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی

2- دستگاه‌هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود.

3- شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

4- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

اظهارنامه عملکرد چیست؟

اظهارنامه عملکرد نوعی اظهارنامه مالیاتی است که اشخاص حقیقی یا حقوقی بعد از آن که کلیه مبالغ سود و زیان خود را در معاملات و رویدادهای مالی محاسبه کردند، این اظهارنامه را براساس آن تهیه کرده و باید ۲۵ درصد میزان سود دوره‌ی مالی خود را مطابق با اظهارنامه عملکرد مالیات پرداخت نمایند. عملکرد نتیجه فعالیت‌های تجاری است که در یک دوره مالی رخ می‌دهد.

اظهارنامه اشخاص حقوقی (شرکت‌ها)

طبق ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی‌ همراه با فهرست هویت شرکا و سهام‌داران و حسب مورد میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص‌ حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند؛ پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی‌خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی‌ نمی‌باشند تهران است.‌ حکم این ماده در مورد کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

‌تبصره: اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم، نحوه دیگری برای تشخیص آن تعیین شده است، مکلف به تسلیم ‌اظهارنامه مالیاتی جداگانه نمی‌باشد.

اظهارنامه اشخاص حقیقی

طبق ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، مؤدیان (حقیقی)، اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد، تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون پرداخت نمایند.

همچنین طبق تبصره ماده 100، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر 10 برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از جمله نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌ صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم‌ شده در مهلت تعیین شده نخواهد بود.

دفاتر قانونی چیست؟

طبق آیین‌نامه تحریر دفاتر قانونی، «کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) که قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در آنها، دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور اقتصادی و دارایی ذیربط امضا و پلمپ گردیده و به فارسی تحریر شده باشد.

اگر هزینه‌های اشخاص در دفاتر برای ممیزان مالیاتی مورد قبول واقع شود و خود اظهاری شخص هم منطبق با اسناد و مدارک قانونی صورت بگیرد و طبق قوانین باشد، دفاتر قبول و در غیر این صورت مشمول مالیات علی‌الراس می‌شود. پس باید به تنظیم صحیح دفاتر قانونی توجه کرد و آن را زیر نظر حسابدارن حرفه‌ای انجام داد.

انواع دفاتر قانونی شرکت‌ها

طبق آیین‌نامه تحریر دفاتر قانونی، انواع دفاتر قانونی شرکت‌ها عبارتند از:

* دفتر روزنامه: دفتر روزنامه به دفتری گفته می‌شود که همه‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی باید کلیه عملیات مالی و پولی خود را اعم از خرید، فروش، دیون، مطالبات و ظهرنویسی‌ها و به طور کل هر فعالیتی که باعث بستانکاری یا طلبکاری شود را باید در دفاتر روزنامه درج کنند.

* دفترکل: دفتر کل، دفتری است که صاحب کسب و کار بایستی همه صورت معاملات خود را حداقل هفته‌ای یک بار از دفتر روزنامه استخراج کرده و انواع گوناگون آن را تشخیص داده و هر نوعی را در صفحه‌ی مخصوصی در آن دفتر به صورت خلاصه ثبت نماید. دفتر کل خلاصه‌ای تفکیک شده از دفتر روزنامه است که اطلاعات خرید و فروش و مطالبات و دیون تحت نظم مشخص و به عنوان حساب مشخص به ترتیب تاریخ وقوع٬ قید شود.

* دفتر روزنامه و کل مشترک: دفتر روزنامه و کل مشترک دفتری است که دارای ستون‌هایی برای سرفصل حساب‌های متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و صورت‌های مالی لازم تهیه نمایند.

* دفتر معین: دفتر معین دفتری است، دستی یا ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حساب‌های دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارتهای حساب در حکم دفاتر معین است.

* سایر دفاتر: دفاتری که به استناد مقررات قانونی مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری‌ها به عنوان دفاتر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مالیات شرکت‌ جدید یا شرکت ادغام شده

طبق ماده ۱۱۱، شرکت‌هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می‌شوند از لحاظ مالیاتی مشمول ‌مقررات زیر می‌باشند:

الف) تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در‌ هزار حق تمبر موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف است.

ب) انتقال دارایی‌های شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات تعیین شده در ‌قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود.

ج) عملیات شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره‌ی انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون ‌نخواهد بود.

د) استهلاک دارایی‌های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.

ه) هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات‌خواهد بود.

و) کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به عهده‌ی شرکت جدید یا موجود حسب مورد می‌باشد.

مشاوره‌ی مالیاتی چیست؟

امروزه اعمال قوانین متعدد و ظریف، نظام مالیاتی را به میزان زیادی شفاف و قطعی کرده است و در دریافت و پرداخت مالیات تا حدود زیادی عدالت رعایت می‌شود. قوانین مالیاتی به میزان قابل‌توجهی از نسبیت درآمده‌اند و هر روز نیز قوانین و بخشنامه‌های جدیدتر بر شفاف‌تر شدن و قطعی‌تر شدن نظام مالیاتی می‌افزایند.

تعدد قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، قابل تفسیر بودن آنها و همچنین وجود ابهام و گاهی تناقض در قوانین مالیاتی، افراد عادی را برای درک و فهم آن دچار مشکل کرده است. به همین دلیل نیاز به مشاوره‌ی مالیاتی داریم و در این زمینه باید از افرادی که در زمینه‌ی مالیاتی تخصص دارند و قوانین مالیاتی را به خوبی می شناسند کمک بگیریم. عدم شناخت یک سازمان از قوانین مالیاتی منجر به هدر رفتن منابع مالی آن سازمان شده و خسارات بسیاری را برای مجموعه به همراه دارد.

در مشاوره‌ی مالیاتی و کمک گرفتن از مشاور مالیاتی می‌توان با تنظیم صورت‌های مالی به بهترین و درست‌ترین شکل ممکن، یک کسب ‌و کار را از پرداخت مالیات اضافی معاف کند.

استفاده از مشاوره مالیاتی و بهره‌گیری از یک وکیل مالیاتی با تجربه تنها راهی است که می‌تواند کسب ‌و کار صاحبان مشاغل را از پرداخت مالیات بیهوده نجات دهد. با استفاده از مشاوره‌ی مالیاتی دیگر ترسی از روبرو شدن با مأمورین ممیز اداره مالیات و یا حضور در اداره مالیات نخواهید داشت.

مشاور مالیاتی کیست؟

مشاور مالیاتی شخصی است که علاوه بر داشتن دانش و تخصص کافی در حوزه‌های مالی و حسابداری مالیاتی، در مورد قوانین حقوقی مالیاتی هم آگاهی کامل داشته باشد. به همین دلیل، به مشاوران مالیاتی وکیل مالیاتی نیز گفته می‌شود. وظیفه مشاور مالیاتی این است که به اشخاص و شرکت‌های طرف قراردادش در خصوص قوانین مالیاتی مشاوره ارائه نماید.

5 1 رای
امتیاز دهید
guest
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها