موسسه حقوقی دادآرمان

ممنوع الخروجی بابت مهریه

ممنوع الخروجی بابت مهریه ممنوع الخروجی بابت مهریه در برخی از موارد زن برای وصول کردن مهریه خود از طریق دفترخانه رسمی ازدواج مبادرت به صدور اجراییه كرده كه این پس از ابلاغ آن به همسرش ، زن می‌تواند نسبت به بازداشت اموال منقول و غیر منقول همسر خود (مرد) اقدام نماید . گاهی زن…

مهریه، عندالمطالبه یا عندالاستطاعه| مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

مهریه،عندالمطالبه يا عندالاستطاعه؟؟(بخش ۲)

مهریه، عندالمطالبه يا عندالاستطاعه، كدام به نفع من است؟ *این مقاله در ادامه مقاله مهریه، عندالمطالبه يا عندالاستطاعه(بخش ۱) شهلا كاظمی گفت: وجود مهریه‌های سنگین برای مردی كه فقط این مهریه را امضاء كرده است و هرگز توان پرداخت آن را ندارد، می‌تواند باعث تزلزل در انسجام خانواده‌ها شود. وی در ادامه گفت: بیش از…

مهریه،عندالمطالبه يا عندالاستطاعه| بهترین موسسه حقوقی

مهریه،عندالمطالبه يا عندالاستطاعه؟؟!(بخش ۱)

مهریه،عندالمطالبه يا عندالاستطاعه،كدام به نفع من است؟ مهریه نشانه صداقت و صمیمیت مرد نسبت به همسرش می‌باشد و سنتی پسندیده است كه پیامبراكرم(ص) نیز به آن عمل می‌كرده است. در روزگار گذشته رسم معمول قراردادن اشیای غیرمنقول از قبیل خانه، زمین و ملك برای مهریه زنان بوده است. اما در روزگار فعلی پول و سكه…