داوری در طلاق چیست ؟ و داور طلاق باید دارای چه شرایطی باشد؟

داوری در طلاق چیست ؟ و داور طلاق باید دارای چه شرایطی باشد؟

داوری در طلاق در طلاق به درخواست زن یا شوهر ، دادگاه به منظور ایجاد صلح و سازش بین زوجین ، موضوع را به داوری ارجاع می‌ کند و پس از صدور قرار داوری ، هر یک از زوجین یک نفر را به عنوان داور خود معرفی می ‌کنند. * نکته : دادگاه‌ های خانواده…

اجازه پدر در ازدواج دختر و سن قانونی ازدواج در ایران چند سالگی است ؟

اجازه پدر در ازدواج دختر و سن قانونی ازدواج در ایران چند سالگی است ؟

اجازه پدر در ازدواج دختر اجازه پدر در ازدواج اول دختر طبق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۰ ، ازدواج دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد ، مشروط به اجازه ولی قهری (پدر یا جد پدری) اوست . طبق این ماده ، دختری که به سن بلوغ رسیده و قاعدتاً از…

قوانین طلاق در ایران

قوانین طلاق در ایران

طلاق و قوانین طلاق کدام است ؟ طلاق و قوانین طلاق: طلاق به معنی پایان ازدواج است و پس از طلاق ، حقوق و تکالیفی که بین زن و شوهر در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می ‌رود و دیگر زوجین تکلیفی نسبت به هم نخواهند داشت . طلاق جزء ایقاعات است ؛ یعنی…