مراحل ثبت تغییرات شرکت نسبی

ثبت تغییرات شرکت نسبی چگونه است ؟

شرکت نسبی چه شرکتی است ؟ طبق ماده ۱۸۳ قانون تجارت ، شرکت نسبی ، شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ‌ای است که در شرکت گذاشته‌ اند. در این مقاله ما به بررسی ثبت تغییرات…