مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار در قانون - مجازات نوجوانان

مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار در قانون 2

مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار در قانون – بخش 2 تعدد جرایم اشخاص زیر هجده سال قانونگذار سال 92 تکلیف تکرار محازات اشخاص زیر هجده سال را صراحتاً مشخص نموده اما در مورد مقررات تعدد جرایم و مجازات این اشخاص سخنی به میان نیاورده که این سکوت را بایستی حمل بر شمول نحوه مقررات تعدد…

مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار در قانون

مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار در قانون

مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار در قانون   مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار در قانون: ماده 140 ق.م.ا 1392 تصریح می‌کند (مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم…

اثبات جنون ادواری - جنون در مجازات شرعی

جنون در مجازات شرعی – اثبات جنون ادواری

جنون در مجازات شرعی – اثبات جنون ادواری اثبات جنون ادواری اشاره شد با توجه به اصل مسئولیت کیفری، بایستی علل رافع آن را در زمره استثنائات قرار داد. مطابق ماده 308 ق.م.ا 1392 که به موضوع اثبات بلوغ و جنون پرداخته (اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی، در بالغ یا…

جنون رافع مسئولیت کیفری - انواع جنون - جنون در قانون مجازات اسلامی

جنون در مسئولیت کیفری(بخش اول)

جنون در مسئولیت کیفری(بخش اول ) جنون رافع مسئولیت کیفری است. قانونگذار از جنون، تعریفی به عمل نیاورده اما می‌توان گفت: جنون عارضه‌ای است که در صورت ابتلا به آن قوای عقلانی و دماغی مختل و در نتیجه مانع فعالیت قوه‌ی تشخیص و تمیز خوب و بد اعمال می‌شود. با زوال قوای عقلانی تحمیل بار…

مجازات مصرف مشروبات الکلی

مجازات مصرف مشروبات الکلی

ماده 264: مصرف مشروبات الکلی (مسکر) از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است. تبصره: خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد.…

مجازات سرقت تعزیری - انواع سرقت تعزیری - سرقت تعزیری چیست

مجازات سرقت تعزیری

مجازات سرقت تعزیری سرقت تعزیری چیست؟ سرقت‌هایی وجود دارند که به ‌آنها در اصطلاح (سرقت‌های تعزیری) می‌گویند یعنی سرقت‌هایی که مجازات قطع دست ندارند که به اختصار به هر یک می‌پردازیم. سرقت مقرون به آزار یا به طور مسلحانه: هرگاه سرقت همراه با آزار باشد یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا…

جرم نظامی چیست؟ انواع جرایم نظامی و نحوه رسیدگی به آنها 

جرم نظامی چیست؟

جرم نظامی چیست؟ انواع جرایم نظامی و نحوه رسیدگی به آنها  این قبیل جرایم مربوط به نظامیان، یعنی به اعتبار شغل شخص نظامی است. اصل 172 قانون اساسی بیان داشته (برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی1 و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل…

قذف (مجازات فحاشی ناموسی)

قذف (مجازات فحاشی ناموسی)

قذف (مجازات فحاشی ناموسی) ماده 245: قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد. ماده 246: قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد. تبصره:…

تعدد در قذف

تعدد در قذف

تعدد در قذف گفتیم احکام شرعی تابع قواعد خاص خود هستند. بنابراین در هر مورد خاص همان مقررات باید مد نظر قرار گیرد. برای مثال، به موجب قسمت اول ماده 152 ق.م.ا 70 (هرگاه شخصی چند نفر را به یک لفظ قذف نماید، اگر هر کدام از آنها جداگانه خواهان حد شوند، برای قذف هر…

مجازات همجنس گرایی زنان

مجازات همجنس گرایی زنان – حکم همجنس گرایی زنان

مجازات همجنس گرایی زنان – حکم همجنس گرایی زنان مجازات همجنس‌گرایی زنان ماده 238: مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد. مجازات مساحقه شرح ماده 239: ماده مقرر می‌دارد، اگر کسی مرتکب مساحقه (که معنای آن در ماده فوق بیان گردید) شود، مجازات او…