بازپس گیری هدایای نامزدی - وکیل پایه یک دادگستری تهران

شرایط بازپس گیری هدایای نامزدی

شرایط بازپس گیری هدایای نامزدی ماده 1037 قانون مدنی هر یک از نامزدها می توانند در صورت به هم خوردن وصلت، منظور هدایایی را که به طرف دیگر ارائه داده‌اند مطالبه کنند، اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهند بود که عادتاً نگهداشته می‌شوند، مگر آنکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف…

مهریه و انواع آن | رسیدگی به امور خانواده

مهریه و انواع آن

مهریه و انواع آن مهریه یا صداق که کابین نیز گفته می‌شود. مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می‌گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن می‌شود. مواد 1078 تا 1101 (24 ماده) که همگی از فقه امامیه گرفته شده است به این موضوع اشاره می‌کند. برای ارتباط با وکیل مهریه…

شرایط نکاح | امور خانواده

شرایط نکاح

شرایط نکاح : نکاح دارای شرایطی است که عبارتند از اختلاف جنس، قصد و رضا، اهلیت 1- اختلاف جنسیت از شرایط اساسی نکاح است و نکاح بین دو همجنس نمی‌تواند تحقق پیدا کند، این امر از بدیهیات حقوقی است و احتیاجی به استدلال ندارد. مواد 1035 – 1059- 1067- 1122- 1124 قانون مدنی نشانگر آن…

موارد مربوط به دادگاه خانواده

موارد مربوط به دادگاه خانواده

موارد مربوط به دادگاه خانواده مواردی که دادگاه خانواده می‌تواند به آنها رسیدگی نماید: 1- نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن 2- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح 1043 : اذن پدر یا ج پدری اولویت دارد. 3- شروط ضمن عقد نکاح 4- ازدواج مجدد 5- جهیزیه 6- مهریه 7- نفقه زوجه…