مجازات مصرف مشروبات الکلی

مجازات مصرف مشروبات الکلی

ماده 264: مصرف مشروبات الکلی (مسکر) از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است. تبصره: خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد.…

مجازات سرقت تعزیری - انواع سرقت تعزیری - سرقت تعزیری چیست

مجازات سرقت تعزیری

مجازات سرقت تعزیری سرقت تعزیری چیست؟ سرقت‌هایی وجود دارند که به ‌آنها در اصطلاح (سرقت‌های تعزیری) می‌گویند یعنی سرقت‌هایی که مجازات قطع دست ندارند که به اختصار به هر یک می‌پردازیم. سرقت مقرون به آزار یا به طور مسلحانه: هرگاه سرقت همراه با آزار باشد یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا…

جرم نظامی چیست؟ انواع جرایم نظامی و نحوه رسیدگی به آنها 

جرم نظامی چیست؟

جرم نظامی چیست؟ انواع جرایم نظامی و نحوه رسیدگی به آنها  این قبیل جرایم مربوط به نظامیان، یعنی به اعتبار شغل شخص نظامی است. اصل 172 قانون اساسی بیان داشته (برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی1 و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل…

قذف (مجازات فحاشی ناموسی)

قذف (مجازات فحاشی ناموسی)

قذف (مجازات فحاشی ناموسی) ماده 245: قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد. ماده 246: قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد. تبصره:…

تعدد در قذف

تعدد در قذف

تعدد در قذف گفتیم احکام شرعی تابع قواعد خاص خود هستند. بنابراین در هر مورد خاص همان مقررات باید مد نظر قرار گیرد. برای مثال، به موجب قسمت اول ماده 152 ق.م.ا 70 (هرگاه شخصی چند نفر را به یک لفظ قذف نماید، اگر هر کدام از آنها جداگانه خواهان حد شوند، برای قذف هر…

مجازات همجنس گرایی زنان

مجازات همجنس گرایی زنان – حکم همجنس گرایی زنان

مجازات همجنس گرایی زنان – حکم همجنس گرایی زنان مجازات همجنس‌گرایی زنان ماده 238: مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد. مجازات مساحقه شرح ماده 239: ماده مقرر می‌دارد، اگر کسی مرتکب مساحقه (که معنای آن در ماده فوق بیان گردید) شود، مجازات او…

حق قصاص - صاحب حق قصاص

حق قصاص – صاحب حق قصاص

حق قصاص – صاحب حق قصاص چه کسانی که حق قصاص دارند ماده 347: صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می‌تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند. ماده 348: حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث می‌رسد. شرح…

مجازات همجنس‌گرایی مردان

مجازات همجنس‌گرایی مردان

مجازات همجنس‌گرایی مردان ماده 233: لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر است. شرح ماده 233: دخول: در حقوق دخول به معنای وارد کردن آلت تناسلی مرد در آلت تناسلی زن یا در مقعد مرد یا زن دیگر می‌باشد. دبر: دبر به معنای مقعد (پشت) و محل دفع…

حکم زنای به عنف - زنای به عنف در قانون مجازات

حکم زنای به عنف – زنای به عنف در قانون مجازات

حکم زنای به عنف – زنای به عنف در قانون مجازات زنای به عنف چیست و چه مجازاتی دارد؟ در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش ‌الباکره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط…

جعل در اسناد رسمی - مجازات جعل سند

جعل در اسناد رسمی (بخش دوم)

جعل در اسناد رسمی (بخش دوم) عناصر تشکیل دهنده جعل 1- عنصر قانونی در عنصر قانونی جرم دیدیم هر فعل یا ترک فعلی که مقنن بنا به ملاحظات نمایندگی جامعه و به منظور استقرار نظم، مصلحت دانسته تحت عنوان جرم احصاء و برای آن مجازات تعیین نموده است. جعل یکی از عناوین مجرمانه است که…