اعتبار اسناد رسمی و عادی

اعتبار اسناد رسمی و عادی

اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی شاید بتوان گفت پس ازآشنایی انسان با خط و استفاده از آن در رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی‌اش، نوشته به عنوان یکی از دلایل اثبات ادعا یا دفاع در مقابل ادعای مطروحه نقش مهمی را در دادرسی‌های مدنی (حقوقی) ایفا می‌کند. در این مختصر می‌خواهیم خوانندگان محترم…

وکیل مواد مخدر - وکیل پایه یک دادگستری تهران - مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر

قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ماده واحده – يك ماده به شرح زير به عنوان ماده (۴۵) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳ /۸ /۱۳۶۷ و اصلاحات بعدي آن الحاق و شماره ماده (۴۵) قانون به ماده (۴۶) اصلاح مي گردد: ماده ۴۵ – مرتكبان جرائمي كه در…

نکات مهم در دعاوی کیفری - مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین - وکیل پایه یک دادگستری تهران

نکات مهم در دعاوی کیفری(بخش هفتم)

نکات مهم در دعاوی کیفری(بخش هفتم) دادگاه ویژه روحانیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که آیین‌نامه آن در سال 1369 تصویب شد از قوه قضاییه مستقل و همان گونه که ماده 1 آن به صراحت اعلام داشته (تحت نظارت عالی مقام رهبری) ایجاد و فعالیت دارد. دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاه ویژه روحانیت، دادسرا…

نکات مهم در دعاوی کیفری - مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین - وکیل پایه یک دادگستری تهران

نکات مهم در دعاوی کیفری (بخش ششم)

مبلغ وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‌دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه …

موارد مهم در دعاوی کیفری - مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

موارد مهم در دعاوی کیفری (بخش پنجم)

تفاوت عمده قرار کفالت با قرار وجه التزام در این است که در تأمین نوع اخیر متهم خود متعهد می‌شود تا هر وقت مرجع قضایی ا را احضار کند حضور یابد و اگر تخلف نماید وجه التزام را بپردازد..

دعاوی کیفری - وکیل پایه یک دادگستری تهران - مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

موارد مهم در دعاوی کیفری (بخش چهارم)

در جرائم صدور چک بلامحل، هرگاه پس از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند و یا این که محکومٌ‌علیه موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید..

ازدواج کودک با سرپرست

ازدواج کودک با سرپرست

ازدواج کودک با سرپرست قربانی شدن (اخلاق) به بهانه پیشگیری از تجاوز جنسی: محمد جعفر ساعد دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، مدرس دانشگاه و جرم شناس کلام اول قانونی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که به موجب آن سرپرستان فرزندخواندگان می‌توانند با آنها ازدواج کنند، تصویب این قانون به این بهانه بوده که…