موسسه حقوقی دادآرمان

قانون صدور چک، مجازات صدور چک بلامحل

قانون صدور چک، مجازات صدور چک بلامحل هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد: الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد. ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا…

شکایت برای قاچاق مواد مخدر - وکیل مواد مخدر - مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

اسناد و مدارک لازم برای شکایت در قاچاق مواد مخدر

مدارک شکایت در قاچاق مواد مخدر اسناد و مدارک لازم برای شکایت در قاچاق مواد مخدر شاکی باید تعقیب، رسیدگی و جلب به دادرسی متهم یا مشتکی‌عنه را به دلیل ارتکاب جرم از مرجع قضایی تقاضا نماید و ادله و مدارک خود را پیوست شکوائیه کند. اسناد و مدارک لازم برای طرح شکایت کیفری *…

رسیدگی به جرم سرقت - دعاوی کیفری - جرایم کیفری - شکایت کیفری

برای رسیدگی به جرم سرقت چه اقداماتی باید انجام داد؟

رسیدگی به جرم سرقت برای رسیدگی به جرم سرقت چه اقداماتی باید انجام داد؟ یکی از مواردی که به دادگاه کیفری ارجاع داده می شود و در حوزه جرائم کیفری مربوط به سرقت قرار می گیرد ، عدم اجازه شوهر برای جابه جایی و بردن جهیزیه زن می باشد، چنانچه درگیر این موضوع هستید می…

خرید، حمل یا اخفاء یا نگهداری تریاک - وکیل مواد مخدر

خرید، حمل یا اخفاء یا نگهداری تریاک و سایر مشتقات آن

خرید، حمل یا اخفاء یا نگهداری تریاک و سایر مشتقات آن عنصر مادی تشکیل دهنده این مصادیق نیز فعل مادی است و فرق این مصداق که در ماده 5 مصوبه ذکر شده با مصداقی که در ماده 3 ذکر شده این است که طبق ماده 3 شرط جرم بودن حمل، اخفاء و نگهداری سرشاخه‌های گلدار…

مجازات‌های جرائم مواد مخدر - وکیل مواد مخدر

مجازات‌های جرائم مواد مخدر

مجازات‌های جرائم مواد مخدر شروع به جرائم مواد مخدر اصل بر این است که شروع به جرم هیچ جرمی، جرم محسوب نمی‌شود، مگر اینکه اقدامات انجام شده مستقلاً عنوان مجرمانه داشته باشد یا شروع به جرم آن جرم، جرم‌انگاری شود. شروع به جرائم مربوط به مواد مخدر در مقررات پیش‌بینی نشده است. معاونت در جرائم…

موسسه حقوقی دادآرمان

سرقت چیست؟(بخش دوم)

سرقت چیست؟(بخش دوم) عنصر روانی جرم سرقت سرقت از دسته جرائم عمدی است، لذا نیازمند وجود عنصر روانی و معنوی در زمان ارتکاب آن از سوی متهم است که در دو قسمت ذیل بررسی می‌شود. سوءنیت عام: عمد مرتکب در انجام عمل مجرمانه (ربایش) و آگاهی مرتکب در انجام آن می‌باشد، بنابراین ربایش در حال…

سرقت چیست - مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین - وکیل پایه یک دادگستری تهران - دعاوی کیفری

سرقت چیست؟(بخش اول)

سرقت چیست؟(بخش اول) سرقت از جمله جرائم علیه اموال است که انواع مختلفی دارد و مقررات خاصی نیز بر آن حاکم است. به طور کلی سرقت را ربودن مال متعلق به دیگری تعریف می‌کنند. برخی حقوقدانان سرقت را (ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غیر) تعریف نموده‌اند. بخشی از سرقت‌ها ساده هستند و وقوع آنها…

مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر - وکیل مواد مخدر

مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر

مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر: مطابق ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 منظور از قاچاق اسلحه وارد کردن یا صدور یا خرید و فروش یا حمل و نقل و نگه ‌داشتن آن بود، منتها با وضع قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 ماده 45 قانون مجازات…

قاچاق مواد مخدر - وکیل مواد مخدر - مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

قاچاق مواد مخدر

قاچاق مواد مخدر معرفی جرائم قاچاق مواد مخدر مصرف و قاچاق مواد مخدر در جوامع کنونی، یکی از معضلات اجتماعی محسوب و تمامی دولت‌ها به دنبال مبارزه با شیوع این گونه ناهنجاری‌ها و جرائم هستند و به همین دلیل قانونگذاران، مقرراتی وضع نموده‌اند تا به وسیله آنها، از وقوع این ناهنجاری‌ها و جرائم پیشگیری نمایند…

خانواده - مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین - وکیل پایه یک دادگستری تهران - وکیل طلاق

خانـواده

خانـواده *ازدواج به دو دسته «دائم» و «موقت» تقسیم میشود. برهم زدن عقد بسته به دائم یا موقت بودن متفاوت است، ازدواج دائم با طلاق، فوت یکی از زوجین از بین میرود. ازدواج موقت با اتمام مدت، چشم پوشی مرد از مدت باقیمانده عقد موقت، و فوت همسر از بین میرود. در ازدواج موقت ، نفقه…